Čítame cirkevných otcov: Ignác Antiochijský (1)

Jednota cirkvi okolo biskupa

Je vašou povinnosťou, aby ste vo všetkom vzdávali slávu Ježišovi Kristovi, ktorý vás oslávil: takto – zjednotení v jedinej poslušnosti, podriadení biskupovi a kolégiu presbyterov – dosiahnete dokonalú svätosť.

Nedávam vám príkazy ako nejaká dôležitá osobnosť. Som spútaný reťazami pre jeho meno, ale ešte nie som dokonalý v Ježišovi Kristovi. Práve teraz začínam byť jeho učeníkom a prihováram sa k vám ako spoluučeníkom. Naozaj som potreboval, aby ste ma pripravili na zápas, vašou vierou, vašimi povzbudeniami, vašou trpezlivosťou a miernosťou. Ale keďže láska mi nedovoľuje, aby som mlčal s vami, predišiel som vás tým, že som vás povzbudil, aby ste kráčali spolu podľa Božej vôle. Ježiš Kristus, ktorým je naším nerozlučným životom, pôsobí podľa vôle Otca a biskupi, ustanovení na všetkých miestach až po končiny zeme, konajú podľa vôle Ježiša Krista.

Preto sa usilujte pôsobiť v dokonalom súlade s vôľou vášho biskupa, ako to už robíte. Vskutku vaše úctyhodné kolégium presbyterov, ktoré je hodné Boha, je tak harmonicky zjednotené s biskupom, ako sú struny s citarou. Takýmto spôsobom, v zhode vašich citov a v dokonalej harmónii vašej bratskej lásky, sa vznesie koncert chvály Ježišovi Kristovi.

Nech sa každý z vás učí tvoriť zbor. V harmónii svornosti a v súzvuku s Božím tónom skrze Ježiša Krista chváľte jedným hlasom Otca a on vás vypočuje a na základe vašich dobrých skutkov uzná za údy svojho Syna. Zostaňte v bezúhonnej jednote, aby ste vždy mali podiel na Bohu.

Ak som v krátkom čase nadviazal s vaším biskupom takú dôvernú známosť, ktorá nie je ľudská, ale duchovná, o to viac musím hodnotiť ako šťastných vás, ktorí ste s ním tak úzko spojení, ako je Cirkev s Ježišom Kristom a Ježiš Kristus s Otcom v harmónii úplnej jednoty! Nech sa nikto neklame: kto nie je vo svätyni, zostáva bez Božieho chleba. A ak spoločná modlitba dvoch ľudí má takú veľkú účinnosť, o čo väčšiu účinnosť bude mať modlitba biskupa a celej Cirkvi?

(Efezanom 2, 2 – 5, 2)

U Ignáca sa prvý raz jasne objavuje taká štruktúra miestnej cirkvi, ktorá sa neskôr stane tradičnou, so službou biskupa, ktorý je učiteľom, vodcom a centrom jednoty kresťanského spoločenstva, a so službami presbyterov a diakonov. Biskup si je vedomý toho, že je Kristovým učeníkom a ku kresťanom sa prihovára ako k spoluučeníkom; všetci sa navzájom povzbudzujú a budujú vo viere a láske a nachádzajú jednotu v Ježišovi Kristovi, ktorý je jediným základom Cirkvi; znakom tejto jednoty je pre veriacich svornosť a súlad s biskupom.  

Odber nových článkov


Čítame cirkevných otcov: Ignác Antiochijský (2)Čítame cirkevných otcov: Klement Rímsky

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings