Veľký pôst a liturgia vopred posvätených darov

Božské liturgie svätých Jána Zlatoústeho a Bazila Veľkého sú paschálnym tajomstvom, ktoré sa opakuje vo forme obety chvály. Svätý Ján Zlatoústy povedal: „Tajomstvo na Veľkú noc nemá väčšiu účinnosť ako to, ktoré sa slávi teraz. Je to jedno a to isté. Vždy je v ňom tá istá milosť Svätého Ducha. Vždy je to Pascha” (Komentár k 1 Tim 5, 3). Počas Veľkého pôstu slávime božskú liturgiu vopred posvätených darov.

Kristovo telo, premenené v nedeľu, sa počas týždňa podáva veriacim vo svätom prijímaní. Zdržiavame sa radostného slávenia Paschy, ale nezdržiavame sa eucharistie, ktorá sa stáva naším pokrmom cez duchovnú púšť. V našej skúsenosti napodobňujeme cestu Izraelitov do Zasľúbenej zeme, prechádzame púšťou, aby nás oslobodila od hriechu. Aj toto je jedna z hlavných tém Veľkého pôstu. Je to skúsenosť s púšťou – čas odchodu na púšť, miesto sucha, kde chýba fyzické pohodlie a dokonca aj základné životné potreby, ako je voda. Svätí ľudia, ktorí odišli na púšť, týmto spôsobom „odložili svoj pozemský život“ a našli Boha. Skúsenosť s púšťou je spôsobom, ako naplniť Kristov príkaz: „Kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho“ (Mt 16, 25). Vo veľkopôstnom období sa nevydávame na geografickú cestu, nejdeme na miesto na mape označené ako „púšť“, ale namiesto toho sa dobrovoľne vzdávame životného pohodlia a vyhľadáme ticho a kontempláciu, aby sme videli Boha.

Obrazom Veľkého pôstu nie je len štyridsaťdňový pôst nášho Pána na púšti, ale aj štyridsaťročná cesta izraelského ľudu cez púšť do Zasľúbenej zeme. Pre izraelský ľud to bola geografická cesta, ktorú možno lokalizovať na mape. Pre nás je to teraz duchovná cesta, ale máme mnohé rovnaké skúsenosti. Hlavnou skúsenosťou je naše sebazrieknutie, aby sme mohli byť naplnení Božou milosťou. Izraeliti sa na svojej ceste púšťou sýtili zázračným pokrmom, mannou, „chlebom z neba“.  V evanjeliu svätého Jána nás Ježiš učí, že skutočným chlebom z neba nie je „manna“, ale jeho vlastné telo a krv:


Odber nových článkov


„Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba‘… Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život… Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť“ (Jn 6, 31 – 33. 35).

Modlitba pred modlitbou Otče náš na liturgii vopred posvätených darov sa výslovne odvoláva na túto reč o Ježišovi ako o Chlebe života: „Aby sme s čistým svedomím, bez zahanbenia, s osvieteným srdcom prijali tieto božské sviatosti a boli skrze ne oživení a zjednotení s tvojím Kristom, naším pravým Bohom, ktorý povedal: Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom (Jn 6, 56).“ V skutočnosti sa počas Veľkého pôstu nepostíme, pretože naším pokrmom je duchovný pokrm eucharistie, Kristovo telo a krv, ktoré dávajú plnosť života: odpustenie hriechov a spravodlivosť v tomto živote a večný život v budúcom kráľovstve.

Izraelitov na púšti viedol Svätý Duch, ktorý sa cez deň zjavoval ako oblačný stĺp a v noci ako ohnivý stĺp. Svätý Pavol v tom vidí predobraz tajomstiev krstu a eucharistie: „Naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez more a všetci boli v oblaku a v mori pokrstení v Mojžišovi, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus“ (1 Kor 10, 1 – 4).

Naša veľkopôstna cesta je tá istá a všetci na nej jeme rovnaký duchovný pokrm, ktorým je Kristovo telo. Pre nás, tak ako pre Izraelitov, Boh vyvádza vodu zo skaly, to znamená, že obnovuje nášho ducha z tvrdosti nevery a zúfalstva. Jednou z najobdivuhodnejších právd o Bohu je jeho schopnosť vyvádzať dobro zo zla, vieru z pochybností, nádej zo zúfalstva, lásku z nenávisti, život zo smrti. Liturgia vopred posvätených darov je kajúcny obrad, v ktorom sa pokorujeme pred Bohom gestom veľkej poklony, ale sme povýšení ako jeho ľud prostredníctvom nášho zjednotenia s jeho eucharistiou. Preto sa ďalej modlíme pred modlitbou Otče náš: „Keď v nás budeš prebývať, Pane, a my zostaneme v tvojom slove, staneme sa chrámom tvojho presvätého a poklonyhodného Ducha.“

V skutočnosti existujú dva druhy púšte. Prvý druh púšte vyzerá bohatý a plný dobrôt. To je púšť tohto sveta, v ktorom žijeme, vždy si doprajeme, nikdy si neodoprieme žiadnu materiálnu výhodu, ale ktorý je v skutočnosti púšťou, pretože je úplne vyprahnutý z duchovných hodnôt, „zvonka vyzerá pekne, ale vnútri je plný mŕtvolných kostí a všelijakej špiny“ (Mt 23, 27). Takúto púšť chceme opustiť počas Veľkého pôstu. Druhý druh púšte vyzerá zvonka bezútešne a nudne, ale vo vnútri je tento druh púšte plný božského života, ktorý osviežuje ľudského ducha. Do tejto púšte chceme vstúpiť počas Veľkého pôstu, a keď do nej vstúpime, zistíme, že nikdy nie sme sami, ale že Kristus putuje s nami, „kráča uprostred nás“. Liturgia vopred posvätených darov vnáša jeho prítomnosť do nášho vedomia.

Zdroj: David Petras, Veľký pôst a liturgia vopred posvätených darov. Z angličtiny preložil o. Ján Krupa.

Liturgia vopred posvätených darov: historické aspektyVeľký pôst z perspektívy Pravoslávnej cirkvi v USA (OCA)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings