Ochrana našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky a vždy Panny Márie

Toto zázračné zjavenie Bohorodičky sa udialo v polovici 10. storočia v Konštantínopole, v Blachernskom chráme, kde sa uchovávalo jej rúcho, závoj a časť pásu po prenesení z Palestíny v 5. storočí.

V nedeľu 1. októbra počas celonočného bdenia, keď bol chrám preplnený modliacimi sa, svätý Andrej, blázon pre Krista (2. októbra) o štvrtej hodine pozdvihol oči k nebu a uvidel našu presvätú Bohorodičku, ako prichádza vo vzduchu, prežiarená nebeským svetlom a obklopená zhromaždením svätých. Svätý Ján Krstiteľ a svätý apoštol Ján Teológ sprevádzali nebeskú kráľovnú. Na kolenách sa presvätá Panna dlho so slzami v očiach modlila za kresťanov. Potom sa priblížila k biskupskému trónu a pokračovala v modlitbe.

Po skončení svojej modlitby si vzala svoj závoj a rozprestrela ho nad ľudom modliacim sa v chráme, aby ho chránila pred viditeľnými aj neviditeľnými nepriateľmi. Presvätá Bohorodička žiarila nebeskou slávou a ochranný závoj v jej rukách sa leskol „viac ako slnečné lúče“. Svätý Andrej sa chvel pri zázračnom videní a spýtal sa svojho žiaka, blaženého Epifána, ktorý stál vedľa neho: „Vidíš, brat, svätú Bohorodičku, ako sa modlí za celý svet?“ Epifán odpovedal: „Vidím, svätý otče, a som v úžase.“

Vždy blažená Bohorodička Božia Matka prosila Pána Ježiša Krista, aby prijal modlitby všetkých ľudí, ktorí vzývajú jeho najsvätejšie meno, a aby urýchlene odpovedal na jej príhovor: „Nebeský Kráľu, prijmi všetkých, ktorí sa k tebe modlia a vzývajú moje meno o pomoc. Nenechaj ich odísť od mojej ikony nevypočutých.“

Svätí Andrej a Epifán boli hodní vidieť Bohorodičku pri modlitbe a „dlho pozorovali ochranný závoj rozprestretý nad ľudom a žiariaci zábleskami slávy. Kým tam bola presvätá Bohorodička, bolo vidno aj ochranný závoj, ale s jej odchodom sa aj ochranný závoj stal neviditeľným. Po tom, čo si ho vzala so sebou, zanechala po sebe milosť svojho navštívenia.“

V Blachernskom chráme si pripomínali zázračné zjavenie Bohorodičky. V štrnástom storočí ruský pútnik a úradník Alexander uvidel v chráme ikonu Presvätej Bohorodičky modliacej sa za svet, na ktorej je zobrazený svätý Andrej pri rozjímaní nad ňou.

Rozprávanie o dávnych časoch z pera svätého Nestora zachytáva, že ochranný príhovor Bohorodičky bol potrebný vďaka útoku veľkej pohanskej ruskej flotily pod vedením Askolea a Dira. Sviatok oslavuje božské zničenie flotily, ktorá ohrozovala samotný Konštantínopol, niekedy v rokoch 864 – 867 alebo podľa ruského historika Vasilieva 18. júna 860. Paradoxne, tento sviatok považujú za významnejší Slovania než Gréci.

Rozprávanie o dávnych časoch z pera svätého Nestora tiež zaznamenáva zázračné vyslobodenie, ktoré nasledovalo po celonočnom bdení a ponorení rúcha Bohorodičky do morských vôd pri Blachernskom chráme, ale nespomína svätých Andreja a Epifána a ich videnie Bohorodičky pri modlitbe. Zdá sa, že tieto posledné prvky a začiatky slávenia sviatku Ochrany sú staršieho dáta než svätý Nestor a jeho kronika. Ďalšiu historickú komplikáciu možno zanamenať v datovaní smrti svätého Andreja do roku 936.

Tento rok smrti nemusí byť celkom spoľahlivý, rovnako ako tvrdenie, že sa po videní v mladosti dožil vysokého veku, alebo že jeho videnie sa týkalo nejakého neskoršieho pohanského ruského nájazdu, ktorý postihol rovnaký osud. Predpoklad, že svätý Andrej bol Slovan (alebo Skýt podľa iných zdrojov, napríklad S. V. Bulgakova), je zaujímavý, ale nemusí byť presný. Rozsah slovanskej expanzie a opätovné osídlenie Grécka je predmetom vedeckých sporov.

V Prológu, ruskej knihe z 12. storočia, opis ustanovenia osobitného sviatku pri príležitosti tejto udalosti uvádza: „Lebo keď sme sa to dozvedeli, pochopili sme, aké úžasné a milostivé bolo to videnie… a ukázalo sa, že tvoja svätá ochrana nesmie zostať bez sviatočnej oslavy, vždy Blažená!“

Preto na sviatok Ochrany Bohorodičky Ruská cirkev spieva: „S chórmi anjelov, Vládkyňa, so ctihodnými a slávnymi prorokmi, s prvoradými apoštolmi a s hieromučeníkmi a hierarchami, modli sa za nás hriešnikov sláviacich sviatok tvojej Ochrany v Ruskej zemi.“ Okrem toho sa zdá, že svätý Andrej, ktorý mal toto zázračné videnie, bol Slovan, bol zajatý a stal sa otrokom miestneho obyvateľa Konštantínopolu s menom Teognostos.

Chrámy na počesť Ochrany Bohorodičky sa v Rusku začali objavovať v 12. storočí. Široko známy pre svoje architektonické zásluhy je chrám Ochrany pri Nerle, ktorý dal v roku 1165 postaviť svätý knieža Andrej Bogoľubský. Vďaka úsiliu tohto svätého kniežaťa sa v Ruskej cirkvi zaviedol aj sviatok Ochrany Bohorodičky, a to okolo roku 1164.

V Novgorode v 12. storočí bol monastier Ochrany presvätej Bohorodičky (tzv. Zverinský monastier). V Moskve bola za cára Ivana Hrozného postavená katedrála Ochrany Bohorodičky pri chráme Svätej Trojice (známom ako chrám svätého Vasilija Blaženého).

Na sviatok Ochrany presvätej Bohorodičky prosíme nebeskú Kráľovnú o ochranu a pomoc: „Pamätaj na nás vo svojich modlitbách, Vládkyňa Panna Bohorodička, aby sme nezahynuli pribúdaním našich hriechov. Chráň nás od každého zla a od ťažkých bied, lebo v teba dúfame a slávením sviatku tvojej ochrany ťa velebíme.“

Zdroj: The Protection of our Most Holy Lady the Mother of God and Ever-Virgin Mary – Orthodox Church in America. https://www.oca.org/saints/lives/2023/10/01/102824-the-protection-of-our-most-holy-lady-the-mother-of-god-and-ever Preložil o. Ján Krupa.

Zdroj obrázka: https://www.blessedmart.com/shop/hand-painted-icons/virgin-mary-icons/protection-of-the-mother-of-god-pokrov/


Odber nových článkov


Ochrana Bohorodičky (1. október)Ochrana presvätej Bohorodičky (1. október)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings