Katechéza pre deti: Naša Cirkev nasleduje Ježiša (58)

Učeníci vycestovali na iné miesta, aby tam hlásali Ježišovo evanjelium. Učeníci rozprávali ľuďom o Ježišovom zmŕtvychvstaní. Učeníci hovorili, že Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie nás zjednotili s Bohom a darovali nám večný život. Mnohí ľudia počúvali učeníkov, ktorí rozprávali o Ježišovi. Ježiš dal učeníkom dar Svätého Ducha. Svätý Duch pomohol Ježišovým nasledovníkom zjednotiť sa, aby tvorili Cirkev.

Mnohí ďalší ľudia sa chceli pripojiť k Cirkvi. Aby sa mohli pripojiť k Cirkvi, museli prijať krst. Učeníci pokrstili mnoho Ježišových nasledovníkov.

Cirkev rástla, keď sa ľudia dozvedali o Ježišovi a jeho zmŕtvychvstaní. Svätý Duch pomáhal ľuďom počuť Ježiša, ktorý ich volal, aby ho nasledovali. Na Ježišovo volanie sme odpovedali tým, že sme sa dali pokrstiť. Takto sme sa stali príslušníkmi Cirkvi.

Mnohí z nás povedali Ježišovi áno ešte skôr, ako vedeli rozprávať. Boli sme pokrstení, keď sme boli ešte bábätká. Naši rodičia chceli, aby sme boli zjednotení s Ježišom. Naši rodičia chceli, aby sme sa stali príslušníkmi Cirkvi.

Naši krstní rodičia boli s nami pri našom krste. Odpovedali za nás áno, ak sme boli príliš malí na to, aby sme dokázali rozprávať. Ak ste boli ešte malé deti, keď ste boli pokrstení, vaši krstní rodičia za vás povedali áno.

Pri krste kňaz použil posvätenú vodu a olivový olej, aby nám priniesol nový život. Na znak nášho nového života nás zaodeli do bieleho rúcha. Dostali sme zažatú bielu sviecu, aby sme ukázali, že sme naplnení svetlom. Naozaj veríme slovám Biblie:

„Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli… lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi“ (Galaťanom 3, 27 – 28).

Tieto slová sú dobre známe. Vo zvláštnych obdobiach roka ich spievame počas božskej liturgie:

„Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli. Aleluja.“

Po krste sme dostali pečať daru Svätého Ducha v tajomstve myropomazania. Kňaz použil špeciálny olej, ktorý sa nazýva myro. Tento olej posvätil biskup alebo patriarcha. Slovo myro je v názve myropomazania.

Kňaz nám pomazal čelo, oči, nos, ústa, hruď, plecia, ruky a nohy. Zapečatil ich darom Svätého Ducha. Tento dar sme dostali, pretože sme sa stali príslušníkmi našej Cirkvi.

Ako príslušníci Cirkvi sme schopní prijímať Eucharistiu, to znamená Ježišovo telo a krv. Sme zjednotení s Ježišom zakaždým, keď prijmeme jeho telo a krv. Pri každom svätom prijímaní naďalej hovoríme Ježišovi áno.

Naša Cirkev nasleduje Ježiša. Príslušníkmi našej Cirkvi sme sa stali krstom a myropomazaním.

Slová na zapamätanie:

Krst: Toto tajomstvo nás spojilo s Kristom a robí nás príslušníkmi Cirkvi. Sme pokrstení v Ježiša Krista. Znakmi tohto tajomstva sú voda, olivový olej, biele rúcho a zažatá svieca.

Myropomazanie: Toto tajomstvo sme prijali bezprostredne po krste. Toto tajomstvo udeľuje pečať daru Svätého Ducha tým, že kňaz nám pomaže čelo, oči, nos, ústa, hruď, plecia, ruky a nohy špeciálnym olejom, ktorý sa nazýva myro.

Eucharistia: Tajomstvo Ježišovho tela a krvi. Keď prijímame Eucharistiu počas božskej liturgie, zjednocujeme sa s Bohom a medzi sebou navzájom.

Zdroj: God calls us together. God with us publications 2002. Spracoval o. Ján Krupa.

Zdroj obrázka: https://orthodoxmonasteryicons.com/products/baptism-of-christ-theophany-icon-2


Odber nových článkov


Katechéza pre deti: Boží ľud je cirkev (59)Katechéza pre deti: Ježiš volá všetkých ľudí k spáse (57)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings