Katechéza pre deti: Kvetná nedeľa (26)

Deň po tom, ako Ježiš vzkriesil Lazára z mŕtvych, povedal svojim učeníkom: „Priveďte mi osliatko, aby som na ňom šiel.“ Oni tak urobili. Ježiš nasadol na osliatko a vydal sa na cestu do Jeruzalema. Jeho učeníci kráčali za ním. Keď ľudia videli, že je to Ježiš, spomenuli si, ako vzkriesil Lazára. Ešte nikto nikdy nevzkriesil niekoho z hrobu po štyroch dňoch. Bežali ho pozdraviť. „Hosanna na výsostiach!“ Mávali palmovými ratolesťami, ako keby Ježiš bol kráľ! Malé deti kričali a poskakovali naokolo. Jedno vyliezlo na strom, aby pozdravilo Ježiša. Iné položilo na zem svoj plášť, aby si osliatko nezašpinilo nohy.

To bola prvá Kvetná nedeľa. Po nej nasledoval Svätý a Veľký týždeň.

Veľký pôst, ktorý trvá 40 dní, vložil Ježiša hlboko do môjho srdca. Teraz je konečne Kvetná nedeľa a začína sa Svätý a Veľký týždeň. Dozvedel som sa, že včera Ježiš vzkriesil Lazára z hrobu. Dnes sa okolo Ježiša zhromaždilo toľko ľudí, že sotva mal nejaký priestor.

Keď Ježiš šiel do Jeruzalema na osliatku cez zástup, mnohí mu mávali palmovými  ratolesťami a klaňali sa mu.

Všetok ľud kričal: „Hosanna na výsostiach.“ Ľudia hlasno volali: „Pane Ježišu, ty si náš kráľ!“

Začína sa Svätý a Veľký týždeň a ja sa nechávam preniesť do minulosti. Každý deň budem tráviť s Ježišom Kristom, pretože on ma miluje, viem to:

Znovu prežijem Veľký štvrtok, keď Ježiš svojim učeníkom povedal: „Toto je moje telo a toto je moja krv. Prijmite ma dnes.“ Tým Ježiš Kristus ustanovil Eucharistiu.

Budem pri kríži na Veľký piatok, keď Ježiš posledný raz vydýchol. Budem počuť jeho slová: „Odpusť im, Otče.“ A zostanem až do Ježišovej smrti.

Budem kráčať s Jozefom z Arimatey, keď niesol Ježiša Krista. Chystajú sa pochovať Ježiša zabaleného do plátna.

Budem sledovať vojakov pri hrobe, ako k nemu privalia veľký kameň. Budem počúvať Máriu a ostatných, ako smutne a hlasno plačú.

Odídem od hrobu smutný, ale môj smútok nebude trvať dlho. O tri dni neskôr sa vrátim. A budem radostne spievať: „Kristus slávne vstal z mŕtvych!“

Poznámka: Veľký pôst sa končí v piatok pred Kvetnou nedeľou, ktorú predchádza Sobota svätého a spravodlivého Lazára.

Doplň do vety vhodné slovo:

Veľký pôst trval ___ dní a vložil _______ hlboko do môjho srdca.

Teraz je konečne Kvetná _______ a začína sa Svätý a Veľký _______.

Nechávam sa preniesť do ___________.

Každý deň budem tráviť s ________ ________.

Znovu prežijem Veľký ________, keď Ježiš Kristus ustanovil Eucharistiu.

Budem pri Ježišovom kríži na Veľký _______.

Odídem od hrobu smutný, ale o ____ dni neskôr sa vrátim a budem radostne spievať: „Kristus slávne vstal z _____!

Ježiša / 40 / týždeň / nedeľa / minulosti / Ježišom Kristom / piatok / štvrtok / 3 / mŕtvych

Zdroj: God Is Love, Grade 1, God with us Publication 2001. Vybral a preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.goarch.org/palmsunday-learn


Odber nových článkov


Katechéza pre deti: Pascha (27)Katechéza pre deti: Veľký pôst (25)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings