Apoštolské kniežatá boli odlišné svojimi životmi, ale podobné vernosťou Kristovi

Význam sviatku svätých Petra a Pavla v byzantskom obrade podčiarkuje skutočnosť, že mu predchádza osobitné pôstne obdobie.

V liturgickom kalendári je 29. jún venovaný prikázanému sviatku. V Rímskokatolíckej cirkvi „svätých Petra a Pavla, apoštolov“ a v Gréckokatolíckej cirkvi „svätých, slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla“.

Obidvaja podstúpili mučenícku smrť v Ríme počas Nerovho prenasledovania kresťanov (64 – 68). Traduje sa, že pohania Petra ukrižovali dolu hlavou na Vatikánskom vŕšku a Pavla sťali pri Ostijskej bráne.

Hoci sotva Peter a Pavol zomreli v ten istý deň, v polovici 3. storočia v Ríme sa ich pamiatka slávi už spoločne, 29. júna. Rimania začali titulovať svätých Petra a Pavla ako „apoštolské kniežatá“.

V 4. storočí v Ríme sa 29. júna zvykli konať tri liturgické slávnosti na rôznych miestach: na Vatikánskom vŕšku v Bazilike svätého Petra sa spomínalo na svätého Petra; v Bazilike svätého Pavla za hradbami na Ostijskej ceste si pripomínali svätého Pavla; v katakombách pri Appijskej ceste, keďže práve tam sa mali počas Valeriánovho prenasledovania kresťanov (257 – 258) dočasne uchovávať telá (alebo hlavy?) apoštolských kniežat, sa konala spoločná spomienková slávnosť svätých Petra a Pavla.

Pretože tri slávnosti počas jediného dňa spôsobovali ťažkosti, začiatkom 8. storočia bola slávnosť apoštola Pavla preložená na nasledujúci deň. V novom Rímskom kalendári zostal 30. jún ako deň slávnosti apoštola Pavla len pre Baziliku svätého Pavla za hradbami.

Počas svätej omše na slávnosť apoštolských kniežat Petra a Pavla sa kňaz v prefácii modlí:

„Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, Svätý Otče, všemohúci a večný Bože. Lebo nás naplňuješ radosťou z apoštolského diela svätých Petra a Pavla. Jeden nás učí vyznávať vieru a druhý nám objasňuje jej tajomstvá; Peter zhromaždil prvotnú Cirkev zo synov Izraela, Pavol sa stal učiteľom viery pre všetky národy, a tak obaja, hoci odlišným spôsobom, zhromaždili Kristovu rodinu. My ich spoločne uctievame, ako ty si oboch spoločne oslávil…“

V Konštantínopole sa oslavovali svätí apoštoli Peter a Pavol spočiatku 28. decembra. Od neznámeho dátumu sa aj v Novom Ríme nakoniec presadil rímsky zvyk.

Význam sviatku svätých Petra a Pavla v byzantskom obrade podčiarkuje aj skutočnosť, že mu predchádza osobitné pôstne obdobie, ktoré sa obvykle nazýva „apoštolský pôst“ alebo „petropavlovský pôst“ či ľudovo „petrovka/petrivka“.

Apoštolský pôst sa začína v pondelok po Nedeli všetkých svätých a trvá do 28. júna. Dĺžka tohto pôstneho obdobia sa každoročne mení, pretože Nedeľa všetkých svätých je cez sviatok Svätej Päťdesiatnice – Zostúpenia Svätého Ducha zviazaná s pohyblivým sviatkom Paschy. Keď Pascha pripadne skôr, petropavlovský pôst trvá dlhšie; keď Pascha pripadne na neskorší dátum, petrovka je kratšia. Najdlhšie môže trvať šesť týždňov, najkratšie jeden týždeň a deň.

Na večierni 28. júna, ktorou sa končí petropavlovský pôst, gréckokatolíci spievajú:

„Celej zemi dnes svitol radostný sviatok. Cirkev slávi pamiatku premúdrych apoštolských kniežat Petra a Pavla. Preto Rím jasá a ozýva sa radostným spevom. Aj my sa pripojme a spoločne oslávme ten radostný deň. Teš sa, apoštol Peter, najvernejší priateľ svojho učiteľa Krista. Plesaj, Pavol, ľúbezný hlásateľ viery, apoštol národov. Bohom spojená nerozlučná dvojica, proste Krista, nášho Boha, aby spasil naše duše.“

Kniga o Cerkvi, ktorá opisuje bohoslužobný život Ruskej pravoslávnej cirkvi, vysvetľuje „kresťanským začiatočníkom“:

„Svätí apoštoli Peter a Pavol, ktorých sviatkom sa končí petrovka, pokračovali spoločne v Pánovom diele, ale boli veľmi odlišní. Peter bol ženatý, Pavol nebol. Peter sprevádzal Krista od začiatku jeho pôsobenia, Pavol ho nevidel ani raz. Peter kázal medzi židmi, Pavol šiel k pohanom. Medzi spismi Nového zákona nachádzame len dva Petrove listy. Pavlovských listov je štrnásť.

Spoločná je týmto dvom veľkým ľuďom mučenícka smrť pre Krista, ktorá úplne potvrdila ich lásku k Vykupiteľovi.

Pavol sa považoval za najmenšieho spomedzi apoštolov, za nehodného patriť k apoštolom. Pavla si vybral a povolal samotný Pán, keď Pavol bol práve na ceste do Damasku, aby tam prenasledoval kresťanov. Avšak kto pracoval usilovnejšie pri ohlasovaní Pána ako on? Skrze Pavlovo úsilie sa Cirkev rozšírila až k hraniciam civilizovaného sveta, ba dokonca až medzi barbarov. Pavlove úsilia a utrpenia boli početné. Listy apoštola Pavla predstavujú pre kresťanov veľmi významnú časť Svätého písma.

Apoštol Peter je reprezentantom Kristových učeníkov, ktorí sprevádzali Ježiša počas jeho pozemského pôsobenia. Peter prijal Kristovo učenie a počúval jeho slová naplnené láskou k ľuďom a zármutkom nad ich hriechmi. Práve Peter v mene všetkých dosvedčil: ,Ty si Kristus, Syn živého Boha,‘ za čo ho Pán blahoslavil. Pripomíname si Petrovo trojité zapretie Krista, ktoré potom Peter až do konca svojho života úprimne oplakával, no pripomíname si aj Petrovo trojité vyznanie lásky ku Kristovi.

Vieme, že Pán práve Petra vzal so sebou na vrch Tábor a práve Peter s Jakubom a Jánom videli nestvorené svetlo Kristovej božskej slávy (svetlo Kristovho premenenia). No nezabúdame ani na to, ako Peter zaspal, keď sa Pán modlil v Getsemanskej záhrade a smrteľná úzkosť mu spustila z čela krvavý pot. Na evanjeliových stránkach nenájdeme rozporuplnejšiu osobnosť, no napriek tomu Cirkev práve Petra nazvala apoštolským kniežaťom, presne ako Pavla.“

Publikované v roku 2018 v konzervatívnom denníku Postoj o. Ján Krupa.

Zdroj obrázka: https://orthochristian.com/95310.html


Odber nových článkov


Nedeľa 5. týždňa po Päťdesiatnici / Keď Kristovi prichádzajú v ústrety posadnutíSviatok svätých Petra a Pavla podľa tradície byzantského obradu

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings