Thomas Hopko – Pozdvihnutie Kríža (14. september)

Sviatok Pozdvihnutia Kríža (po cirkevnoslovansky: Vozdviženije Chresta), slávený štrnásteho septembra, pripomína tak nájdenie Kristovho kríža vo štvrtom storočí svätou Helenou, matkou cisára Konštantína Veľkého; ako aj znovuzískanie Peržanmi ukoristeného Kríža byzantským cisárom Herakleiom v siedmom storočí, keď bol následne „pozdvihnutý“ v jeruzalemskom chráme Vzkriesenia (Anastasis). Od druhej spomenutej udalosti sa „všeobecné pozdvihnutie“ Kríža slávilo každoročne vo všetkých chrámoch kresťanskej ríše.

Deň Pozdvihnutia Kríža sa stal takpovediac národným sviatkom Byzantskej ríše. Kríž – oficiálny znak ríše, ktorý sa umiestňoval na všetky verejné budovy a uniformy – bol v tento deň oficiálne pozdvihnutý biskupmi a kňazmi. Krížom požehnali štyri svetové strany, pričom veriaci opakovane spievali: „Pane, zmiluj sa.“ Tento obrad sa dodnes vykonáva v chrámoch po slávnostnom predstavení a pozdvihnutí Kríža na konci bdenia sviatku po veľkom slavosloví utierne.

Tropár tohto sviatku bol kedysi „národnou hymnou“, ktorá sa spievala pri všetkých verejných príležitostiach v Byzancii a Rusku, pôvodne prosil Boha o záchranu ľudu, o víťazstvo vo vojne a o zachovanie ríše „prostredníctvom Kríža“. Dnes je tento tropár a všetky hymny „zduchovnené“, „nepriateľmi“ sa stali duchovne zlí a hriešni vrátane diabla a jeho vojsk a „pravoslávni kresťania“ nahradili mená vládnucich predstaviteľov ríše.

Pane, zachráň svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo. Udeľ pravoslávnym kresťanom víťazstvo nad ich nepriateľmi a svojím Krížom ochraňuj svoj príbytok (tropár).

Keďže zo svojho milosrdenstva pre naše dobro si dovolil, aby ťa ukrižovali, udeľ milosť tým, ktorí sa nazývajú tvojím menom. Svojou mocou poteš všetkých pravoslávnych kresťanov, udeľ im víťazstvá nad ich protivníkmi, obdaruj ich neporaziteľnou trofejou, svojou zbraňou pokoja (kondák).

Sviatok Pozdvihnutia Kríža, hoci má zjavne „politický“ pôvod, má veľký význam v dnešnej Cirkvi. Zostáva s nami ako deň pôstu a modlitby, keď si pripomíname, že Kríž je jediný znak, ktorý je hodný našej úplnej oddanosti a že naša spása neprichádza prostredníctvom „víťazstiev“ akéhokoľvek pozemského druhu, ale prostredníctvom jediného skutočného a trvalého víťazstva Kristovho ukrižovania a nášho spolu-ukrižovania s ním.

Keď pozdvihujeme Kríž a skláňame sa pred ním v úcte a poklone Bohu, ohlasujeme, že patríme do kráľovstva, ktoré nie je z tohto sveta, a že naše jediné pravé a trvalé občianstvo je so svätými v Božom meste (porov. Ef 2, 19; Hebr 11, 10; Zjv 21 – 22).

Prvé starozákonné čítanie na večierni tohto dňa hovorí o dreve, ktoré zmení horkú vodu na sladkú – symbol stromu Kríža (Ex 15, 22 – 16.1). Druhé čítanie nám pripomína, že Pán trestá a napráva tých, ktorých miluje, a že Božia Múdrosť je „stromom života pre tých, čo sa ňou posilňujú, blažení sú tí, čo sa je pridŕžajú“ (Prís 3, 11 – 18). Opäť sa tu odkazuje na kríž, ktorý – ako hlása čítanie z apoštola tohto dňa – predstavuje „pre povolaných… Božiu moc a Božiu múdrosť“ (1 Kor 1, 24).

Tretie starozákonné čítanie je z Izaiášovho proroctva, ktoré hovorí o Pánovom meste, v ktorom budú žiť spoločne židia aj pohania a sklonia sa k Božím nohám a spoznajú, že Boh je Pán, Vykupiteľ a Mocný Izraela“ (Iz 60, 11 – 16). Tu máme priamy odkaz na Božie mesto, kde sa ľudia budú klaňať pri Božích nohách; a spolu so žalmovým veršom, ktorý sa neustále opakuje počas bohoslužieb a vyzýva nás, aby sme padli k Božím nohám, máme ďalší odkaz na svätý Kríž (Ž 99, 5; 110, 1 a i.).

Pred tvojím krížom sa skláňame v úcte, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme (Hymnus uctenia Kríža).

Tento ústredný hymnus sviatku Pozdvihnutia kríža, ktorý v Cirkvi trvá osem dní, sa spieva mnohokrát. Nahrádza Trojsvätú pieseň na božskej liturgii. Bežné antifóny sú nahradené špeciálnymi žalmovými veršami, ktoré majú priamy odkaz na Kristovo ukrižovanie na kríži (Ž 22, 74, 99). Na utierni v evanjeliovom čítaní zo svätého Jána nám Kristus hovorí, že keď bude vyzdvihnutý na kríži, pritiahne k sebe všetkých ľudí (Jn 12, 28 – 36). Dlhé evanjeliové čítanie na božskej liturgii je prevzaté zo svätého Jána a je opisom umučenia.

Na sviatok Pozdvihnutia Kríža sa teda kresťania znovu oficiálne zasväcujú ukrižovanému Pánovi a sľubujú mu svoju nerozdelenú vernosť prostredníctvom uctenia jeho svätých nôh pribitých na životodarnom Kríži. Taký je význam tohto sviatočného dňa pôstu a pokánia v dnešnej Cirkvi.

Zdroj: https://www.oca.org/orthodoxy/the-orthodox-faith/worship/the-church-year/elevation-of-the-cross Z angličtiny preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.uncutmountainsupply.com/icons/of-christ/feasts-of-the-lord/elevation-of-the-precious-cross-mount-athos-greece-11z11/


Odber nových článkov


Sláva tvojmu vzácnemu Krížu (14. september)Kto si uctieva Kristov kríž, uctieva si vykupiteľské utrpenie Spasiteľa (14. september)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings