Katechéza pre deti: Znaky nového života (35)

Pretože si kresťan, máš dvoje narodeniny: oslavuješ nielen výročie svojho fyzického narodenia, ale aj výročie svojho krstu.

V deň svojich fyzických narodenín si sa narodil do života na tejto zemi. V deň svojich duchovných narodenín si sa narodil do večného života s Bohom.

Bol to nádherný deň, keď ťa pokrstili. Priniesli ťa ku krstiteľnici. Tri razy ťa ponorili a vynorili z vody.


Odber nových článkov


Keď ťa ponorili, nedýchal si. Chvíľu si bol akoby mŕtvy. Ponorenie je symbol. Symbol nám hovorí o tom, čo sa deje, ale nevidíme to fyzickými očami. Prostredníctvom krstu si zomrel, aby si sa – ako povedal Ježiš Kristus – znovu narodil. Krst je symbolom smrti a znovuzrodenia. Keď ťa vynorili z vody, bol si znovuzrodený.

Čo sa udialo potom?

Keď ťa tri razy ponorili a vynorili z vody, obliekli ťa do bieleho rúcha – krstnej košieľky. Jej biela farba vyjadrovala, že si novým a čistým človekom. Duchovný otec sa modlil, aby si po celý svoj život zostal duchovne čistým a nepoškvrneným človekom.

Biele rúcho bolo symbolom toho, že si si obliekol Ježiša Krista. Obliecť si Ježiša Krista znamená, že sa snažíme žiť presne tak, ako nás to on učil.

Potom duchovný otec odovzdal zažatú sviecu tvojim krstným rodičom do rúk a viedol ťa a tvojich krstných rodičov v procesii okolo krstiteľnice. Všetci spievali: „Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli. Aleluja.“

Keď si bol pokrstený, udiala sa úžasná vec. Znovu si sa narodil. Aké sú znaky nového života, ktorý dostávame prostredníctvom krstu? Voda, biele rúcho a svieca.

Prostredníctvom krstu si sa stal súčasťou Božej rodiny. Stal si sa učeníkom a nasledovníkom Ježiša Krista. Teraz si kresťanom. Nazývaš sa kresťanom, pretože prostredníctvom viery a krstu si sa zjednotil s Kristom.

Následne si – tak ako kedysi dávno učeníci – dostal dar Svätého Ducha. Ježiš prikázal učeníkom, aby očakávali Svätého Ducha. Jedného dňa –  po Ježišovom návrate k Otcovi do neba – Svätý Duch zostúpil na učeníkov.

Vyber a doplň vhodné slovo do vety:

Pretože si kresťan, máš dvoje __________.

Oslavuješ nielen výročie svojho __________ narodenia, ale aj výročie svojho ______.

V deň svojich fyzických narodenín som sa narodil do ______ na tejto zemi.

V deň svojich duchovných narodenín som sa narodil do ______ života _ _____.

Prostredníctvom krstu si sa stal súčasťou _____ ______.  

Stal si sa _____________ Ježiša Krista.

Teraz si ________.

Nazývaš sa kresťanom, pretože prostredníctvom _____ _ ______ si sa zjednotil s Kristom.

narodeniny / krstu / fyzického / s Bohom / večného / života / Božej rodiny / kresťanom / nasledovníkom / viery a krstu

Zdroj: God gives life, God with us publications 2002. Z angličtiny preložil o. Ján Krupa.

Katechéza pre deti: Ježiš prisľúbil Svätého Ducha tým, ktorí ho nasledovali (36)Katechéza pre deti: Som pokrstený (34)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings