Narodenie a Bohozjavenie – dvojitý sviatok svetla

Začiatok života Ježiša Krista od jeho narodenia z panenskej matky je vyrozprávaný v evanjeliách svätého Matúša a svätého Lukáša. Príbeh začiatku života Ježiša Krista s jeho verejným zjavením pri krste v rieke Jordán je vyrozprávaný v evanjeliách svätého Matúša, svätého Marka a svätého Lukáša. Svätý Ján nerozpráva príbeh Ježišovho krstu, ale toto evanjelium rozpráva príbeh svedectva svätého Jána Krstiteľa, ktorý videl Ducha zostúpiť na Ježiša (Jn 1, 32 – 34), a Ján ukazuje Ježiša ľuďom ako „Božieho Baránka, ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 1, 29).

Východná a západná cirkev slávia príchod Ježiša do života sveta veľmi odlišným spôsobom. Západ sa zameriava na narodenie nášho Pána. V deň Narodenia vidíme, ako nekonečný Boh prijíma obmedzenú ľudskú prirodzenosť ako malé a bezmocné dieťa, ktoré drží v náručí jeho matka. Na Zjavenie Pána sa zvestuje Spasiteľ celému svetu, keď mudrci, ktorí nepatria k vyvolenému národu, vidia vesmírne znamenie hviezdy a sú vedení k novonarodenému Kráľovi. Podľa východnej cirkvi vidíme dvojaké narodenie. Sviatok Narodenia pripomína Boha, ktorý sa kvôli nám stal človekom a nám, ktorí sme sa tiež narodili z ľudskej matky, dáva nádej na zbožštenie. Sviatok Bohozjavenia, zjavenia Boha v Trojici, oslavuje Kristov krst, a teda aj náš vlastný krst, ktorý je duchovným znovuzrodením v Otcovi, Synovi a Svätom Duchu.

Keď sa vrátime k začiatku evanjelia svätého Jána, čítame: „A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali“ (Jn 1, 5). Cirkev nazvala vianočný cyklus sviatkov – Narodenie, Bohozjavenie a Stretnutie so Simeonom a Annou – sviatkom svetla, pretože oslavuje Božie svetlo, ktoré prichádza na tento svet. Prorok Simeon nazval Ježiša „svetlom na osvietenie pohanov“ (Lk 2, 32).

Svet ako taký je skutočne temný. Je v ňom veľmi málo Ježišovho evanjelia. Uctieva peniaze, moc, ideológiu a sebalásku. Tie vedú k strachu a neistote, k nenávisti voči druhým a k sebectvu. Pokrytectvo farizejov je stálou realitou tých, ktorí „majú náboženstvo“. Dokonca aj ľudia, ktorí sa nazývajú kresťanmi, vyznávajú nenávisť voči druhému, neschopní prijať jeho božské posolstvo: „Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli deťmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 44 – 45).

Božie slovo hovorí, že svet sa môže vrátiť k zdravému rozumu len vtedy, keď sa nenávisť nahradí láskou. Preto prišiel Ježiš. V byzantskej liturgii sú dve nedele, ktoré nás pripravujú na Narodenie: Nedeľa praotcov (11. až 17. december) a Nedeľa otcov (18. až 24. december). Okrem toho je tu aj nedeľa po Narodení, ktorá pripomína svätého proroka Dávida, svätého a spravodlivého Jozefa, Máriinho manžela, a Jakuba, Jánovho brata.

Potom nedele pred a po Bohozjavení, z ktorých tá druhá nám pripomína, že ide o sviatok svetla: „Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti“ (Mt 4, 16).

Pravdivé a zdravé posolstvo evanjelia sa ohlasuje v anafore liturgie nášho svätého otca Bazila Veľkého, ktorá sa v tomto posvätnom období slávi trikrát: „Ty si sa celkom neodvrátil od svojho stvorenia, ani si nezabudol, Dobrotivý, na dielo tvojich rúk, ktoré si učinil, ale mnohorakým spôsobom si ho navštevoval pre svoju milosrdnú lásku. Prorokov si mu posielal a v každom pokolení si prejavoval svoju moc skrze tvojich svätých, v ktorých si našiel zaľúbenie. Ústami svojich prorokov si nám ohlasoval a predpovedal, že nás chceš spasiť. Na pomoc si ustanovil zákon, anjelov si určil za ochrancov, a keď prišla plnosť času, prehovoril si k nám ústami svojho Syna, skrze ktorého si stvoril všetky veky.“

Narodenie je sviatkom svetla, ktorý sa zavŕši až po zjavení Bohozjavenia. Evanjeliá svätého Matúša a svätého Lukáša začínajú narodením Krista, ale evanjelium svätého Marka Ježišovým krstom, teda Bohozjavením. Evanjelium svätého Jána však začína svetlom: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet… A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy“ (Jn 1, 9. 14).

Svätý Gregor Teológ pokračuje vo svojej homílii slovami: „Kristus z neba, vyjdite mu v ústrety,“ ktoré sú súčasťou aj Prvej ódy na utreni. Je to jeho výzva pre jeho stádo a vlastne pre nás všetkých v každej dobe. Sláviť Narodenie nestojí za to, ak nevyvinieme úsilie, aby sme sa s stretli s Kristom. Narodenie a nasledujúcich dvanásť dní až po Bohozjavenie sú obdobím pre lepšie poznanie a pochopenie Krista a jeho posolstva, pre „nasledovanie svetla“. A toto svetlo nám hovorí, že krstom sa obliekame v Krista, že sa pred ním ponižujeme, tak ako pastieri a mudrci, lebo tí, ktorí sa ponižujú, budú povýšení. A tak svätý Gregor Teológ pokračuje: „Kristus na zemi, nech je povýšený.“

Článok Davida Petrasa bol pôvodne publikovaný v The Byzantine catholic world 2017. Z angličtiny preložil o. Ján Krupa. Na Slovensku pôvodne publikované v denníku Postoj.


Odber nových článkov


Prečo sa Vianoce slávia 25. decembra?Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (1. január)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings