Katechéza pre deti: Naša cirkev má predstavených (60)

Kňazský deň bratislavskej eparchie v Badíne 2023 https://grkatba.sk/galeria/

Všetci kresťania nasledujú Ježiša Krista, ktorý je najvyšším predstaveným Cirkvi. Ježiš Kristus nás vedie tým, že nám ukazuje, ako žiť navždy zjednotení s Bohom. Ježiš Kristus je dokonalým príkladom cirkevného predstaveného.

Cirkevní predstavení pomáhajú kresťanskému ľudu spolupracovať. Predstavení našej cirkvi nám pomáhajú spolupracovať, aby sme zostali zjednotení s Bohom. Naši cirkevní predstavení hľadia na Ježiša Krista, aby sa naučili, ako viesť kresťanský ľud k Bohu.

Ježiš Kristus viedol ľudí tým, že im hovoril, čo má robiť, aby boli navždy zjednotení s Bohom. Ježiš Kristus učil ľudí, ako sa modliť. Ježiš Kristus učil ľudí, ako sa majú starať jeden o druhého. Ježiš Kristus učil ľudí, ako sa majú navzájom milovať. Ježiš Kristus nám ukazoval, akí sme pre neho dôležití. Ježiš Kristus bol ochotný trpieť a zomrieť za nás, aby sme boli zjednotení s Bohom. Ježiš Kristus je dokonalý predstavený, pretože sa obetoval, aby pre nás získal večný život.

Naši cirkevní predstavení sa snažia nasledovať dokonalý Ježišov príklad. Naši cirkevní predstavení nás chcú viesť k Bohu.

Náš kňaz je cirkevný predstavený, s ktorým sa stretávame najčastejšie. Náš kňaz nás vedie pri uctievaní Boha. Náš kňaz nám pripomína, aby sme sa riadili učením Cirkvi. Náš kňaz nám vysluhuje sväté tajomstvá, ktoré nám pomáhajú zjednotiť sa s Ježišom Kristom.

Niektoré chrámy majú diakona. Diakon je vysvätený, aby slúžil potrebám cirkevného spoločenstva / farnosti. Diakona vídame často, pretože diakon spolupracuje s kňazom.

Biskup je predstaveným chrámov / cirkevných spoločenstiev / farností v určitej oblasti. Všetky tieto chrámy / cirkevné spoločenstvá / farnosti dovedna sa nazývajú eparchia. Biskup navštevuje cirkevné spoločenstvá / farnosti v eparchii, aby nám pripomínal Ježišovo evanjelium. Biskup sa stará o to, aby sme si pamätali, čo pre nás Boh urobil. Biskup dbá o to, aby sme praktizovali to, čo nás Ježiš učil.

Keď do nášho chrámu / cirkevného spoločenstva / farnosti príde biskup, je to vždy výnimočný čas. Pri božskej liturgii zaznievajú rôzne modlitby a piesne. Môže sa konať večera alebo špeciálna oslava. Biskup môže dokonca navštíviť našu nedeľnú školu, aby videl, ako sa nám darí.

Hlavný biskup v nejakej oblasti môže byť nazývaný arcibiskup alebo metropolita. Vedie príslušníkov všetkých eparchií, ktoré sú v jeho starostlivosti. Môžeme ho vidieť na púti, kde sa stretnú ľudia zo všetkých eparchií.

Hlavný metropolita v Cirkvi sa môže nazývať patriarcha, pričom toto slovo znamená: „Hlava biskupov.“ Napríklad svätý Ján Zlatoústy bol patriarchom Konštantínopolu, najväčšieho mesta Byzantskej ríše. Patriarchom Západu je rímsky pápež, ktorý je hlavným biskupom všetkých katolíckych cirkví.

Všetci biskupi vedú Cirkev tak, ako apoštoli viedli prvých kresťanov. Preto ich nazývame „nástupcami apoštolov“. S pomocou kňazov a diakonov nám biskupi pomáhajú nasledovať Ježiša.

Predstavení našej cirkvi hľadia na Ježiša. 

Ježiš je dokonalým príkladom predstaveného.

Slová na zapamätanie:

Diakon: Ten, kto je vysvätený, aby slúžil potrebám cirkevného spoločenstva / farnosti.

Kňaz: Ten, kto je vysvätený, aby slúžil nášmu cirkevného spoločenstvu / farnosti vedením bohoslužieb a vysluhovaním svätých tajomstiev.

Biskup: Ten, kto je vysvätený, aby viedol ľud v skupine cirkevných spoločenstiev / farností. Táto skupina sa nazýva eparchia.

Patriarcha, metropolita, arcibiskup: Je to vyšší biskup, ktorý je vodcom ľudu z mnohých eparchií, ktoré sú tvorené miestnymi cirkevnými spoločenstvami / farnosťami.

Rímsky pápež: Patriarcha Západu a hlavný biskup katolíckych cirkví.   

Zdroj: God calls us together. God with us publications 2002. Spracoval o. Ján Krupa.


Odber nových článkov


Katechéza pre deti: Boh je s nami v našom chráme (61)Katechéza pre deti: Boží ľud je cirkev (59)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings