Katechéza pre deti: Voláme sa Boží ľud (42)

Dávno pred Ježišovým narodením Boh chcel mať pre seba osobitný ľud. Boží ľud má za úlohu pomáhať celému svetu spoznávať Boha. Boh dal svojmu ľudu prikázania.

Boh prostredníctvom Mojžiša vyviedol svoj ľud z egyptského otroctva. Previedol ho cez Červené more. Potom Boží ľud štyridsať rokov putoval púšťou do zasľúbenej zeme.

Počas tohto putovania im Boh dal prikázania. Tu je príbeh:

Pán povedal Mojžišovi: „Vystúp ku mne na vrch a zostaneš tam! Dám ti dve kamenné tabule: zákon a prikázania, ktoré som napísal, aby si ich učil!“

A tak Mojžiš vystúpil na Boží vrch…

„Tu zostúpila na vrch Pánova sláva a oblak ho zahaľoval šesť dní. V siedmy deň Pán zavolal z oblaku Mojžiša. V očiach Izraelitov sa Pánova sláva na končiari vrchu javila ako žeravý oheň. Mojžiš vošiel do oblaku a Mojžiš zostal na vrchu štyridsať dní a štyridsať nocí“ (Exodus 24, 12 – 18).

Mojžiš zostúpil z vrchu s dvoma kamennými tabuľami, na ktorých bolo Desatoro Božích prikázaní. Ľudia boli šťastní z toho, že vedia, ako sa zapáčiť Bohu.

Po čase však ľudia prestali dodržiavať prikázania. Čo vtedy urobil Boh? Boh poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby ich priviedol späť k nemu. Ježiš Kristus je Boží Syn.

Pri krste sme si obliekli biele rúcho. Obliekli sme si Krista a prijali sme Svätého Ducha. Teraz sme členmi Božieho ľudu. Svätý Pavol nám vysvetľuje: „Ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny“ (Efezanom 2, 19). 

Keďže sme Boží ľud, zároveň máme osobitné privilégium: Boha môžeme oslovovať Otče. Keďže sme Boží ľud, zároveň máme zodpovednosť: musíme zotrvať v Božej blízkosti.

V Božej blízkosti zotrvávame prichádzaním na bohoslužby. Na bohoslužbe sa oddávame Bohu. Prijímame to, čo nám dáva Boh.

Vyber a doplň vhodné slovo do vety:

Dávno pred Ježišovým narodením Boh chcel mať pre seba osobitný ___.

____ ľud má za úlohu pomáhať celému svetu spoznávať Boha.

Boh dal __________ svojmu ľudu.

Mojžiš zostúpil z vrchu s dvoma kamennými tabuľami, na ktorých bolo ________ Božích prikázaní.

Po čase však ľudia prestali _____________ prikázania.

Vtedy Boh poslal svojho Ježiša Krista, aby priviedol ľudí ____ k nemu.

Keďže sme Boží ľud, zároveň máme osobitné privilégium. Môžeme Boha oslovať ____.

Keďže sme Boží ľud, zároveň máme zodpovednosť. Musíme zotrvať v Božej _________.

V Božej blízkosti zostrvávame prichádzaním na _________.

Boží / ľud / prikázania / dodržiavať / Desatoro / späť / prítomnosti / Otče / bohoslužby 

Zdroj: God gives life. God with us publications 2002. Preložil o. Ján Krupa.

Zdroj obrázka: https://peakd.com/steemiteducation/@forgodsglory/bible-stories-for-kids-27-moses-part-7-god-gave-the-israelites-the-10-commandments


Odber nových článkov


Katechéza pre deti: Na božskej liturgii si pripomíname (43)Katechéza pre deti: Teraz sa môžeme modliť Otčenáš (41)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings