Siedma nedeľa po Pasche: Otcov prvého nicejského snemu

Byzantská tradícia pozná tento sviatok bezprostredne po slávení Nicejského koncilu v roku 325. Na tomto sneme bol odsúdený arianizmus a presadená takzvaná formula homoousios, t. j. Syn rovný Otcovi v podstate, tej istej ousie (v slovenskom katolíckom preklade Nicejsko-konštantínopolského vyznania viery sa ohlasuje Syn, ktorý je „jednej podstaty s Otcom“ – homoousios to Patri).

Nie je to jediný liturgický okamih, v ktorom sa pripomína tento koncil, v tomto roku sa jeho pamiatka slávi ešte 16. júla spolu s pamiatkou ostatných prvých ekumenických koncilov (= Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov, pripadá vždy na nedeľu medzi 13 až 19. júlom). V minulosti sa tento sviatok slávil v dohodnutom dátume 29. mája, neskôr bol presunutý na 7. nedeľu po Pasche.

Dnešný evanjeliový úryvok bol už v prvých storočiach definovaný ako „kňazská modlitba“, pretože, ako píše svätý Cyril Jeruzalemský, je v ňom mocné orodovanie Veľkňaza (Krista) u Otca.

Kontextom je Posledná večera. Sú tu tri základné momenty: v prvom Ježiš oroduje za seba samého, v druhom za učeníkov, v treťom za všetkých veriacich, ktorí prostredníctvom učeníkov prijmú Božie slovo.

V prvej časti Syn prosí Otca, keďže si uvedomuje, že Kríž sa blíži, aby bol oslávený takým spôsobom, ktorý by mohol naplno zjaviť Otcovu slávu.

Následne Ježiš pripomína oslávenie, ktoré sa dostalo Otcovi počas jeho pozemského života, a potvrdzuje, že jeho dielo je dokonané: teraz vedia, že pochádzam od teba a som tvoj „jediný“ apoštol a prostredníctvom mňa prijali tvoje slová.

V nasledujúcich veršoch Ježiš prosí za učeníkov, ktorí na základe jedinosti Boha patria trom osobám Trojice, a nielen Synovi: „Tvoji boli a dal si ich mne.“

Pobyt Syna na svete sa končí a najviac ho znepokojuje, že učeníci zostanú vo svete. Dôvody sú známe: v prvých rokoch sa ohlasovanie stretlo s hlbokým odporom, Ježiš si uvedomuje, že Božie slovo nenájde okamžitú odozvu, ale bude vystavené protivenstvám. Cieľ je jediný: „Aby boli jedno ako my.“

Učeníci sú povolaní zostať vo svete napriek ťažkostiam, ale s istotou, že sú chránení pred Zlým. Dnešný úryvok sa končí výzvou na radosť v súvislosti s príchodom Syna na svet: plnosť radosti už bola dosiahnutá v istote, že Syn prišiel na svet, aby vykúpil svet. Jánov text pokračuje vyslaním učeníkov do sveta a modlitbou za všetkých, ktorí prijmú Ježišovo slovo.

Aktualizácia úryvku

Ježiš vstupuje do dynamiky večnosti a robí nás jej účastníkmi. Je pekné, keď si môžeme myslieť, že Ježiš sa modlí za nás, pretože toto z nás robí súčasť Božieho plánu: sme v jeho myšlienkach. Sme však schopní zodpovedať tomuto záujmu?

Dnešný text zdôrazňuje dôverné spojenie Ježiša s Otcom aj prostredníctvom modlitby. Vo chvíľach osobnej a spoločnej modlitby naše zastavenie sa vyzerá ako zoznam prosieb adresovaných Bohu, podobne ako sa robí nákupný zoznam: „Chcem to a tamto, ďakujem!“ Božia dynamika je však niečo iné: „Ja som tvoj a všetko, čo je moje, je tvoje, lebo to pochádza od teba a ja ti to vraciam“!

Zverenie sa je podstatné v modlitbe, ale aj vedomie, že nám nič skutočne nepatrí, že si nemôžeme hovoriť páni predmetov alebo osôb. Ježišova starosť dnes patrí tomu, aby sme boli strážení jednotou s ním a Otcom. A to je možno skúsenosť, ktorú všetci nadobúdame, keď cítime, že niekomu patríme. Práve v tej chvíli, keď cítime, že niekomu patríme, cítime sa chránení aj napriek ťažkostiam. Ježišova modlitba nám chce dať príslušnosť. V tom spočíva naše tajomstvo, náš prelom.

Zdroj: Eparchia di Lungro. Z taliančiny preložil o. Ján Krupa

http://www.eparchialungro.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/29-Maggio-2022.pdf

Zdroj obrázka: https://en.wikipedia.org/wiki/First_Council_of_Nicaea


Odber nových článkov


Nedeľa všetkých svätýchŠiesta nedeľa po Pasche: O slepom

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings