Kvetná nedeľa – deti a Cirkev dnes

Od Arménska až po každý kút Blízkeho východu sa Kvetná nedeľa slávi ako sviatok pre deti. Matúšovo evanjelium, ktoré opisuje Kristov vstup do Jeruzalema, vyzdvihuje účasť detí na tejto udalosti: Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré Ježiš robil, a deti, čo v chráme volali: „Hosanna Synovi Dávidovmu“, nahnevali sa a povedali mu: „Počuješ, čo títo hovoria?“ Ježiš im odvetil: „Pravdaže. Nikdy ste nečítali: ‚Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu?‘“ (Matúš 21, 15 – 16).

Deti sú zvlášť vyzdvihnuté v prvom historickom svedectve, ktoré máme o tomto sviatku. Na konci štvrtého storočia španielska mníška Egeria, na púti po novovyzdobených miestach Palestíny, opísala, čo videla v Kvetnú nedeľu: „Ako sa blíži jedenásta hodina… všetky deti, ktoré sú [zhromaždené na vrchole Olivovej hory], vrátane tých, ktoré nemôžu chodiť, pretože sú príliš malé, a preto ich rodičia nosia na pleciach, všetky nesú ratolesti, niektoré palmové, iné zas olivové ratolesti. A biskup je vedený rovnakým spôsobom, ako kedysi bol vedený Pán… Z vrcholu hory až do mesta a cez celé mesto… každý sprevádza biskupa celú cestu pešo, a toto vrátane významných dám a významných mužov.“ Táto scéna, ktorej Egeria bola svedkom, sa od tej doby neustále opakovala.

Zatiaľ čo dnes sa procesia koná na konci utierne alebo božskej liturgie, Egeria ju opisuje ako procesiu „o jedenástej hodine“ (17:00). Táto prax je ozvenou evanjeliového svedectva, že „Ježiš vošiel do Jeruzalema, do chrámu. Všetko si popozeral a odišiel s Dvanástimi do Betánie“ (Mk 11, 11). Tam nocovali.

Deti a Cirkev dnes

Bohoslužby Kvetnej nedele priťahujú veľký počet rodín, ktoré by sa inak na liturgii nikdy nezúčastnili. Mnohí duchovní to kladú za vinu nedbalým rodičom; iní majú pocit, že Cirkev sa nedostatočne usiluje dosiahnuť týchto rodičov.

Ďalší hovoria, že Cirkev vynakladá príliš veľa úsilia pri vzdelávaní detí, zatiaľ čo dospelých ignoruje. Argumentujú, že Pán síce žehnal deti, ale svoje učenie adresoval dospelým.

Ruský pravoslávny biskup Tichon Ševkunov ponúka ďalší vhľad. Navrhuje, aby sme namiesto debatovania o tom, či máme deti učiť, prešetrili, čo s nimi robíme. Nezdôrazňujeme druhoradé veci, keď ich uvádzame do Krista?

Píše: „Deti vo veku ôsmich alebo deviatich rokov chodia do chrámu a spievajú na klirose (= vyvýšenom mieste v chráme, ktoré je vyhradené spevákov), čím udivujú a tešia všetkých okolo seba. Ale vo veku štrnásť až šestnásť rokov mnohé – ak nie väčšina – prestanú chodiť do chrámu.

Deti sa nestali oboznámené s Bohom. Samozrejme, že sú oboznamované so životmi svätých a s posvätnými dejinami, ako sa tieto podávajú deťom. Ale so samotným Bohom sa neoboznámili. Neudialo sa nijaké stretnutie. Rodičia, nedeľné školy a – čo je smutné – kňazi postavili dom detskej viery „na piesku“ (Mt 7, 26), a nie na skale, ktorou je Kristus.

Ako sa môže stať, že deti si nevšimnú Boha napriek všetkej úprimnej snahe dospelých vštepiť im vieru? Ako sa môže stať, že deti v sebe jednako nenachádzajú silu rozoznať Krista Spasiteľa vo svojom detskom živote a v evanjeliu?

Keď odpovedáme na túto otázku, nastoľujeme ďalší problém dospelých, ktorý sa odráža v našich deťoch ako v zrkadle. Problémom dospelých je to, že rodičia a kňazi nežijú podľa toho, čo učia. Toto je najstrašnejší úder nežnej sile detskej viery, toto je neúnosná dráma pre ich citlivé mysle.

„Ak deti prichádzajú do chrámu len v Kvetnú nedeľu, je to preto, lebo ich starší – rodičia, príbuzní, dospelí v ich okolí – im sami neodrážali svoje vlastné stretnutie s Pánom.“

Náš Veľký týždeň a Jeruzalem

V rokoch 326 – 328 cisárovná Helena, matka rímskeho cisára Konštantína Veľkého, vycestovala do Palestíny na príkaz svojho syna, aby výstavbou svätýň a chrámov vyznačila miesta, kde žil a zomrel Kristus. Podľa Euzébia Cézarejského bola zodpovedná najmä za dva veľké chrámy, Chrám Narodenia Pána v Betleheme (existuje dodnes) a Chrám na Olivovej hore, ktorá bola miestom Kristovho nanebovstúpenia. Helena sa podieľala aj na vykopávkach na mieste Pánovej smrti a pochovania pri Jeruzaleme, kde dnes stojí Chrám Vzkriesenia. Čoskoro sa stalo zvykom, že na týchto miestach sa konali veľké slávenia, najmä keď sa oslavovali udalosti, ktoré sa tam odohrali. Práve v týchto svätyniach sa najskôr konali historické pamiatky udalostí Pánovho umučenia.

Časom začali miestne cirkvi v celom stredomorskom svete napodobňovať príťažlivé jeruzalemské zvyky a vyvinuli historické obrady Veľkého týždňa, ako ich poznáme dnes.

Moc vykúpenia

Avšak prvé slávenia Paschy na Východe i Západe neboli pokusmi o rekonštrukciu udalostí Pánovho umučenia. Skôr boli zamerané na účinky Pánovej smrti a zmŕtvychvstania v živote veriacich. A tak vrcholom slávenia Vzkriesenia bolo udelenie zjednotenia s Kristom a odpustenie hriechov pomocou krstu katechumenov, ktorý sa konal pred paschálnou liturgiou, a opätovné prijatie kajúcnikov do cirkevného spoločenstva vo Veľký štvrtok: tých, ktorých závažne hriechy vylúčili z cirkevného  spoločenstva.

V rovnakom duchu dnes cirkvi byzantského obradu ponúkajú tajomstvo svätého pomazania v stredu pred Paschou. Ľudia sú pomazávaní svätým olejom na uzdravenie ich duchovných slabostí a zjednocujú sa s Kristom v moci jeho smrti a zmŕtvychvstania.

O slávení tohto sviatku

„Kristus vo svojej pokore vstúpil do temných oblastí nášho padlého sveta a teší sa, že sa stal takým pokorným pre naše dobro: teší sa, že prišiel a žil medzi nami a mal účasť na našej prirodzenosti, aby nás pozdvihol späť k sebe. A aj keď sa dozvedáme, že teraz vystúpil nad najvyššie nebesia – čo je určite dôkazom jeho moci a božstva –, jeho láska k človeku nebude mať pokoja, pokým našu pozemskú prirodzenosť nepozdvihne do slávy a nezjednotí ju so svojou vlastnou prirodzenosťou v nebi.

„Nerozprestrime pred Kristovými nohami šaty alebo bezduché olivové ratolesti, ktoré na niekoľko hodín potešia oko a následne zvädnú, ale nás samých, ktorí sme odetí v Kristovej milosti či skôr úplne odetí v Kristovi. My, ktorí sme boli pokrstení v Krista, my sami musíme byť odevmi, ktoré sa rozprestierajú pred Kristovými nohami. Teraz, keď boli v spasiteľnej vode krstu zmyté červené škvrny našich hriechov a my sme sa stali bieli ako čistá vlna, prezentujme Premožiteľa smrti nielen palmovými ratolesťami, ale skutočnými odmenami jeho víťazstva. Nech naše duše zaujmú miesto vítajúcich ratolestí, keď sa dnes pripojíme k svätému spevu detí: Požehnaný je ten, ktorý prichádza v mene Pánovom. Požehnaný je kráľ Izraela!

Svätý Andrej Krétsky

Zdroj: https://melkite.org/faith/children-and-the-church-today Preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://orthodoxcityhermit.com/2020/04/12/entry-into-jerusalem-the-palm-sunday-icon/


Odber nových článkov


Svätý a Veľký štvrtok podľa byzantskej tradícieAlexander Schmemann: Palmová nedeľa

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings