Katechéza pre deti: Chlieb života (39)

Ježiš zázračne nakŕmil ľudí, ktorí ho počúvali. Bolo zo znamenie. Na druhý deň sa ľudia vrátili, aby znova videli Ježiša. Prečo?

Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa“ (Ján 6, 26).

Potom ich Ježiš poučil: „Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou“ (Ján 6, 27).

Ľudia mu povedali: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“ Ježiš im odpovedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť“ (Ján 6, 34 – 35).

Ježiš pokračoval: „Ja som živý chlieb.“ A vysvetlil: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“ (Ján 6, 51 – 54).

Ježiš dal ľuďom veľmi dôležité poučenie. Ľudia si môžu myslieť, že všetko okolo nás v tomto živote je dôležité. Pre kresťanov je dôležitejší večný život s Bohom v nebi.

Ľudia v Ježišovej dobe považovali chlieb za dôležitý. Chlieb je skutočne dôležitý pre život. Ježiš je však dôležitejší.

Ježiš nám dáva večný život a zjednotenie s Bohom. Večný život alebo zjednotenie s Bohom je dôležitejšie ako čokoľvek iné. Ježiš je chlieb života.

Vieš, kedy prijímame chlieb života?

Chlieb života prijímame, keď na božskej liturgii pristupujeme k svätému prijímaniu.

Vyber a doplň vhodné slovo do vety:

Ježiš zázračne nakŕmil ľudí, ktorí ho ________.

Bolo to ________ .

Ježiš ľuďom povedal: „Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z _______ a nasýtili ste sa.“

Potom im vysvetlil: „Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný _____, a ten vám dá Syn človeka.“ 

Ľudia mu povedali: „Pane, vždy nám dávaj taký ______.“ Ježiš im odpovedal: „Ja som chlieb ______. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude ________.“

Ježiš vysvetlil: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho _________ v posledný deň.“

Ľudia si môžu myslieť, že všetko okolo nás v tomto živote je dôležité. Pre kresťanov je dôležitejší _____ život s Bohom v nebi.

Chlieb života prijímame, keď na božskej liturgii ____________ k svätému prijímaniu.

znamenie / počúvali / život / chlebov / chlieb / hladovať / života / vzkriesim / pristupujeme / večný

Zdroj: God gives life. God with us publications 2002. Preložil o. Ján Krupa.

Zdroj obrázka: https://skete.com/product/jesus-christ-the-bread-of-life-j77/


Odber nových článkov


Katechéza pre deti: Prijímam chlieb života (40)Katechéza pre deti: Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí (38)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings