Predstavujeme cirkevných otcov: Atanáz Alexandrijský

Život: Narodil sa okolo roku 295 v Alexandrii a zdá sa, že počas svojej mladosti bol v kontakte s mníchmi Thebaidy. V roku 319 ho biskup Alexander vysvätil za diakona, stal sa jeho tajomníkom a sprevádzal ho na Nicejskom koncile (325), kde sa vyznamenal vynikajúcou prácou. O tri roky neskôr vystriedal Alexandra na biskupskom stolci, čím sa začalo obdobie konfliktov, ktoré vyvrcholilo, keď Atanáz odmietol poslúchnuť Konštantínov príkaz prijať Ária do cirkevného spoločenstva.

Jeho nepriatelia sa stretli na synode v Týre (335), potom pristúpili k jeho odvolaniu a krátko nato ho cisár poslal do vyhnanstva do Trevíru. Po Konštantínovej smrti (337) sa Atanáz vrátil do svojej eparchie, aby bol v roku 339 opäť zosadený synodou v Antiochii, ktorá zvolila za biskupa exkomunikovaného kňaza Apista. Tvárou v tvár jeho neschopnosti prevzal biskupskú vládu Gregor Kapadócky. Atanáz sa uchýlil do Ríma, kde ho synoda zvolaná pápežom Júliusom I. v roku 341 vyhlásila za bezúhonného. Následne ho synoda v Sardike v roku 343 uznala za jediného legitímneho biskupa Alexandrie.

Po smrti Gregora Kapadóckeho (345) sa vrátil do Egypta (346), ale nové problémy na seba nenechali dlho čakať. Cisár Konštanc I. zvolal synodu do Arles (353) a ďalšiu do Milána (355), aby odsúdil Atanáza a dosadil Juraja Kapadóckeho na alexandrijský stolec. Po tretí raz Atanáz utiekol a na šesť rokov sa usadil medzi mníchmi v Egypte. Po Juliánovom nástupe na trón boli z vyhnanstva odvolaní viacerí biskupi a v roku 362 sa do Alexandrie vrátil aj Atanáz. Zvolanie synody v Alexandrii viedlo k novému cisárskemu exilu, ktorý sa skončil v roku 363 Juliánovou smrťou. V roku 365, keď sa východným cisárom stal Valens, bol Atanáz po piaty raz vyhnaný. Tlak ľudu však prinútil cisára od tohto opatrenia ustúpiť a Atanáz sa v roku 366 vrátil do Alexandrie, kde v roku 373 zomrel.


Odber nových článkov


Dielo: Napriek zjavným turbulenciám vo svojom živote bol Atanáz plodným spisovateľom. Napísal dogmatické diela, ako napríklad Rozpravu proti pohanom, Rozpravu o vtelení Slova, tri Rozpravy proti ariánom a traktát O vtelení a proti ariánom; historické spisy, ako napríklad Apológiu proti ariánom, Apológiu cisárovi Konštantínovi, Apológiu svojho úteku a Dejiny ariánov; exegetické spisy ako List Marcellinovi o výklade žalmov, Komentáre k žalmom a komentáre ku Kazateľovi, Piesni piesní a Genezis;

asketické diela ako Život Antona – ktorý prakticky otvára žáner –, traktát O panenstve; kázne a rôzne druhy listov: máme trinásť sviatočných listov, tri synodálne, dve encykliky, dva listy adresované Serapionovi, štyri listy o Svätom Duchu, jeden korintskému biskupovi Epiktétovi, jeden biskupovi Adelfovi, jeden filozofovi Maximovi, ďalší v súvislosti s dekrétmi Nicejského koncilu, ďalší o synodách v italskom Rimini a v izaurskej Seleucii, ďalší adresovaný Rufiniánovi, ďalší mníchom a dva asketické listy.

Pripisujú sa mu aj diela, ktoré nie sú jeho, ako napríklad: dve knihy O vtelení proti Apollinárovi, Veľká kázeň o viere, Výklad viery, Výklad symbolu viery, dva Dialógy proti Macedoniánom, päť dialógov o Svätej Trojici a Svätom Duchu, Atanázov symbol a dvanásť kníh O Trojici.

Teológia: Atanáz nebol ani tak špekulatívny teológ, ako skôr pastier, ktorého znepokojovala hrozba helenistického pohanstva obsiahnutá v Áriovej heréze. Jeho túžbou bolo chrániť čistotu „tradície, učenia a viery katolíckej Cirkvi, čo dal Pán, apoštoli hlásali a cirkevní otcovia zachovali“ (Ep. ad Serap., I, 28). Obhajoval existenciu Trojice „v pravde a skutočnosti“ (Ep. ad Serap., I, 28) a tvrdil, že Slovo nebolo stvorené, ale splodené a je tej istej podstaty ako Otec.

Syn má plnosť božstva – odraz Pavlovej tézy obsiahnutej v Kol 2, 9 – a je úplne Bohom. Otec a Syn majú tú istú prirodzenosť a sú veční. Toto tvrdenie má veľký význam pre vykúpenie, pretože by sme nemohli byť spasení, keby sa Boh nestal človekom. Preto možno Máriu považovať za Bohorodičku (Theotokos) (Or. Arian., III, 29). Svätý Duch nemôže byť stvorenie, ktoré je súčasťou Trojice, ale aj on je Boh.

Je pravdepodobnejšie, že opozícia voči arianizmu, ktorá ho celý život držala vo vyhnanstve, viedla Atanáza k popieraniu platnosti ariánskeho krstu. Jeho postoj nevychádzal z toho, že ariáni nepoužívali pri krste trojičnú formulu, ale z presvedčenia, že ho udeľovali s pokrivenou vierou (Rozprava proti ariánom, XLII-XLIII), a takýto vplyv možno vidieť v 19. kánone Nicejského koncilu, v ktorom bolo stanovené, že pavliniáni, ktorí sa chcú vrátiť do katolíckej Cirkvi, musia byť opätovne pokrstení.

Atanázov postoj k Eucharistii nie je celkom jasný. V Epist. ad. Serap., IV, 19 sa zdá, že Eucharistiu vykladá ako symbol Kristovho tela a krvi. Napriek tomu vo fragmente svojej kázne novopokrsteným – ktorý sa zachoval prostredníctvom Eutychia z Konštantínopolu (PG 26, 1325) – uvádza, že po vyslovení modlitieb „sa chlieb premení na telo nášho Pána Ježiša Krista a víno na jeho krv“. Tento zdanlivý rozpor medzi oboma stanoviskami sa bádatelia pokúšali vysvetliť tvrdením, že v prvom prípade chcel Atanáz postaviť do protikladu jedenie Kristovho tela a krvi ako duchovnej potravy s tézou tých, ktorí verili v prijímanie Kristovho tela v jeho prirodzenom stave. Napriek tomu je táto téma naďalej predmetom polemík.

Zdroj: C. V. MANZANARES: Dizionario sintetico di patristica 1991. Z taliančiny preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://orthodoxmonasteryicons.com/collections/saints-a-b/products/athanasios-the-great-patriarch-of-alexandria-icon-2

Svätý Ján Klimak (ca. 579 – ca. 659)Encyklopédia: Homosexualita z pohľadu ranej Cirkvi

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings