Nedeľa 4. týždňa po Päťdesiatnici – Nechajme sa inšpirovať stotníkom

Pán sa nachádza v Kafarnaume pri Tiberiadskom mori, kde ho hneď po príchode navštívi rímsky stotník.

Teraz je dôležité mať na pamäti, že pohanstvo bolo náboženstvom Rímskej ríše a teda židovské náboženstvo, keďže zakorenené v živote izraelského ľudu, bolo jednoducho tolerované, ale považované za falošné.

Ďalšia poznámka sa týka zohľadňovania božstiev v Rímskej ríši: nevylučovali sa božstvá odlišné od ich božstiev, ale predstavou bolo „nehnevať bohov iných“, aby sa nerozčúlili a nevystúpili proti rímskej moci. Neboli dráždení, ale ani uctievaní.

Stotník bol teda ako Riman nútený byť pohanom a v tom, že išiel v ústrety Ježišovi, vidno jeho silnú odvahu uznať Mesiáša za schopného uzdravovať.

Perikopa prekladá Ježišovu odpoveď kladne, ale vzhľadom na kontext by bolo vhodnejšie, keby odpoveď bola otázkou: „Mám ho prísť vyliečiť?“ Ak má dialóg túto podobu, potom je jasná aj stotníkova odpoveď.

Odpoveď je vyznaním nehodnosti a následným naliehaním; nehodnosť súvisí s vyššie uvedeným kontextom: Žid, ktorý by vstúpil do domu pohana, by sa stal nečistým. Vracia sa spásonosná téma Slova: „povedz iba slovo“, slovo Slova, ktoré zachraňuje! Stotník vo svojej poddajnej viere vycíti Ježišovu spásonosnú moc nad zlom. Ježišovou reakciou je údiv spojený s radosťou, že Božie pole sa už rozšírilo za hranice Izraela; údiv ho tiež podnecuje rozšíriť reč na ľudí okolo seba, najmä na učeníkov: „Hovorím vám“!

Preto je tu reč o nezastaviteľnom šírení Božieho slova z Východu na Západ a práve „synovia kráľovstva“, t. j. ľud Izraela, ktorý sa neobrátil, bude vylúčený z kráľovstva, pretože dostal zvesť, ale nepočúval ju.

Do Božieho kráľovstve ich teda predídu všetky národy, ktoré „uverili, hoci nevideli“. Úryvok sa končí splnením želania veriaceho stotníka: uveril, že spása prichádza z Mesiášovho slova, a práve viera prináša bezprostredné splnenie jeho prosieb.

Aktualizácia úryvku

Prvé veľké ponaučenie z dnešného evanjelia sa nám dostáva z tohto úvodného slova, ktoré vyslovil rímsky stotník. Paradoxne neprosí, ale rozpráva Ježišovi o tom, čo prežíva, a odovzdáva Ježišovi utrpenie tohto svojho služobníka, ktorý mu, ako sa zdá, musí ležať mimoriadne na srdci, ak sa vydá hľadať riešenie. Koľko vecí nám leží na srdci? Koľko vecí prežívame v našich dňoch? Mali by sme sa naučiť rozprávať Ježišovi všetko.

To, čo stotník robí, by pre nás malo byť každodennou obnovou našej viery: „Pane, dôverujem ti natoľko, že som si istý, že niečo urobíš aj bez toho, aby som to videl alebo si to všimol. Dôverujem ti do takej miery, že nezáleží na tom, či viem alebo vidím, ako to urobíš, pretože som si istý, že urobíš to, čo je správne.“ Kľúč je v akte úplného zverenia svojho života Ježišovi, pretože veľká je viera tých, ktorí sa modlia bez toho, aby hľadali znamenia, ale s dôvernou istotou, že Ten, ktorý nás miluje, nás nemôže nevypočuť a neurobiť to, čo je správne.

Zdroj: http://www.eparchialungro.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/03-luglio-2022.pdf Z taliančiny preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://frmilan.wordpress.com/2012/07/01/fourth-sunday-after-pentecost/


Odber nových článkov


Sviatok svätých Petra a Pavla podľa tradície byzantského obraduJán krstil „starého človeka“, aby sa vynoril „nový“ skrze odpustenie hriechov

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings