Predstavujeme cirkevných otcov: Bazil Veľký

Život: Narodil v Cézarei v Kapadócii v Ázii v roku 330 v rodine, ktorej stará matka z otcovej strany, Makrína, bola svätá a starý otec z matkinej strany bol umučený. Medzi jeho desiatimi súrodencami boli Gregor z Nyssy a Peter zo Sebasty. Navštevoval rétorické štúdiá v Cézarei, Konštantínopole a Aténach. V roku 356 sa vrátil do svojej vlasti a po určitom období venovanom rétorike odišiel do Egypta, Palestíny, Sýrie a Mezopotámie, aby spoznal najslávnejších askétov týchto oblastí. Po návrate rozdal svoj majetok chudobným a odišiel do Novej Cézarey. V roku 358 ho navštívil Gregor z Nazianzu a spoločne zostavili Filokáliu a dve Pravidlá, ktoré Bazila zasväcujú ako zakladateľa gréckeho mníšstva. Euzébius Cézarejský ho v roku 364 presvedčil, aby sa stal kňazom, a po jeho smrti v roku 370 ho Bazil nahradil vo funkcii biskupa eparchie. Vyvíjal impozantnú činnosť, zakladal diela venované pomoci ľuďom na okraji spoločnosti a platne sa postavil proti cisárskym tlakom, ktoré chceli, aby sa pridal k arianizmu. Veľmi znepokojený vnútornými rozpormi v Cirkvi sa pokúšal presvedčiť Rím, aby sa stal sprostredkovateľom v spore medzi Meletiom a Paulínom v Antiochiii, ale rímska hierarchia nechcela zasiahnuť do konfliktu, hoci Bazil tvrdil, že existuje spoločenstvo vo viere. Zomrel v prvý deň roku 379.

Diela: Spisy Proti Eunomiovi a O Svätom Duchu sú plodom jeho horlivej túžby vyvrátiť arianizmus. Jeho Etika a dve Mníšske pravidlá patria k asketickej literatúre. Napísal aj Napomenutie duchovnému dieťaťa, Rozpravu k mládeži o tom, ako profitovať z pohanskej literatúry, rôzne homílie, kázne a zbierku 365 listov, z ktorých mnohé sú adresované jemu. Nemenej dôležitá je jeho reforma cézarejskej liturgie, ktorá sa dodnes používa v niektoré predpísané dni v cirkvách byzantského obradu.

Teológia: Teologické myslenie Bazila Veľkého sa v zásade točí okolo obhajoby postojov Nicejského koncilu (325). Ako verný priateľ Atanáza dosiahol to, čo Atanázovi nebolo dopriate, a to návrat semiariánov do Cirkvi a jasný význam slov usia a hypostasis. Atanáz používal oba termíny a dával im rovnaký význam, ale počnúc Bazilom sa začalo hovoriť o jednej usii (podstate) a troch hypostázach. Mimoriadne dôležité je aj zavedenie používania mníšskej spovede, ktorá sa postupom času zmení na ušnú spoveď (K. Holl ich v skutočnosti  stotožňuje a ich pôvod pripisuje Bazilovi). Bazil vo svojom kánonickom liste zdôrazňuje existenciu štyroch tried kajúcnikov: tých, ktorí smútia (nachádzajú sa mimo chrámu), tých, ktorí počúvajú (mohli byť prítomní pri čítaní Svätého písma a kázni), tých, ktorí sa klaňajú (zúčastnili sa na modlitbe na kolenách), a tých, ktorí stoja (zúčastnili sa na slávení, ale bez možnosti prijať Eucharistiu).


Odber nových článkov


Zdroj: C. V. MANZANARES: Dizionario sintetico di patristica 1991. Z taliančiny preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://theholyart.org/products/saint-basil-icon-handmade-greek-orthodox-icon-of-basil-the-great-byzantine-art-wall-hanging-of-st-basil-of-caesarea-on-wood-plaque-300174276?variant=41940345618599

Svätý Ján Zlatoústy (13. november)Svätý Ján Klimak (ca. 579 – ca. 659)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings