Katechéza pre deti: Pascha (27)

Ráno v Nedeľu Paschy je naša cirkevná rodina zhromaždená pred chrámom.

Každý z nás drží v pravej ruke zapálenú sviecu.

Náš duchovný otec má vo svojej ľavej ruke paschálnu trojsviecu – Ježiš je svetlo!


Odber nových článkov


Tri razy zaklope na chrámové dvere ručných krížom v pravej ruke a diabol sa dá na útek!

Náš presbyter silným hlasom oznámi celému mestu i svetu radostnú zvesť:

Christos voskrese! (= Kristus vstal z mŕtvych!)

A my všetci hlasno odpovedáme:

Voistinu voskrese! (= Skutočne vstal z mŕtvych)

Vtelený Boží Syn Ježiš Kristus skutočne vstal z mŕtvych – a my už nezomrieme navždy.

Následne vchádzame hlavnými dverami do naplno rozsvieteného chrámu a z plného hrdla spievame o tom, že Kristus svojou „smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval“.  

Pozeráme sa na biele a žiarivé bohoslužobné rúcho nášho duchovného otca. V deň Kristovho zmŕtvychvstania je všetko prežiarené svetlom.

Vidíme hrob, v ktorom vo Veľký piatok večer ležalo Ježišovo mŕtve telo zobrazené na plaštenici. V nedeľu Paschy je však Kristov hrob prázdny.

Plaštenica je položená na prestole v chrámovej svätyni. Tam sa počas božskej liturgie premieňa chlieb a víno na telo a krv vteleného a vzkrieseného Božieho Syna Ježiša Krista.

V deň Kristovho vzkriesenia počujeme a tiež spievame špeciálne hymny – chválospevy.

Cítime sladkú vôňu kadidla, ktorá napĺňa chrám a nemizne.

Na božskej liturgii počúvame evanjelium nielen v slovenčine, ale aj v cirkevnoslovanskom, gréckom, latinskom a hebrejskom jazyku.  

Ešte predtým – počas rannej bohoslužby – utierne Kristovho vzkriesenia – opakovanie počúvame vetu: Christos voskrese!

Keď na božskej liturgii pristúpime k svätému prijímaniu, máme účasť na tele a krvi vteleného a vzkrieseného Božieho Syna Ježiša Krista a takto sme zjednotení s Bohom, ktorý je Trojica: Otec, Syn a Svätý Duch.

Ak počas života na zemi zostaneme v blízkosti Boha, po smrti s Ním budeme navždy v nebi.

Keď budeme v nebi s Bohom, budeme pociťovať nekonečnú radosť z Kristovho vzkriesenia.

Sviatok Paschy je vrcholom cirkevného roka. Je to sviatok sviatkov, predobraz nášho vlastného vzkriesenia.

Z katechizmu Kristus naša Pascha (235): Na bohoslužbách Veľkého a Svätého piatka si cirkev uctieva plaštenicu ako znak Kristovej smrti. Bohoslužba Jeruzalemskej utierne (utierne Svätej a Veľkej soboty) sa koná pred plaštenicou. Hymnografia oplakáva toho, ktorý zomrel v nádeji na nadchádzajúce vzkriesenie: „Neroň slzy nado mnou, Matka…, lebo ja vstanem z mŕtvych.“

Počas Paschálnej polnočnice sa plaštenica prenáša z Pánovho hrobu na oltár vo svätyni. Veriaci vychádzajú z chrámu so zapálenými sviecami a trikrát obchádzajú chrám v procesii. Pred chrámovými dverami sa spieva paschálny tropár: „Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval“ a kňaz otvorí chrámové dvere, na ktoré zaklopal svojím ručným krížom.

Veriaci vchádzajú do chrámu, oslavujú zmŕtvychvstalého Krista a ako ženy myronosičky v paschálne ráno – prvé svedkyne vzkriesenia – prinášajú celému svetu dobrú správu o Zmŕtvychvstaní: „Toto je deň vzkriesenia. Nechajme sa osvietiť týmto sviatkom. Objímme sa navzájom. Nazývajme bratmi a sestrami aj tých, čo nás nenávidia, a odpusťme všetkým pre vzkriesenie a tak volajme: Kristus vstal z mŕtvych!“

Zdroj: God Is Love, Grade 1, God with us Publication 2001. Vybral a preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.saintinnocentchurch.com/news_170416_1

Katechéza pre deti: Boh Otec, Syn a Svätý Duch (28)Katechéza pre deti: Kvetná nedeľa (26)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings