Predstavenie nášho Pána Ježiša Krista v chráme (2. február)

Z perspektívy Italo-albánskej gréckokatolíckej cirkvi.

Aký je pôvod tohto sviatku?

Slávenie tohto sviatku, ktorý pochádza pravdepodobne z tradície Jeruzalemskej cirkvi, siaha do 4. storočia, ako nám referuje španielska vznešená dáma a pútnička do Svätej zeme Egeria vo svojom Denníku cesty.


Odber nových článkov


Pôvodným dátumom bol 14. február, t. j. 40 dní po Bohozjavení. Neskôr ho cisár Justinián presunul na 2. február, 40. deň po Vianociach.

Podľa židovského predpisu sa prvorodené dieťa mužského pohlavia malo priniesť do chrámu na obetu (baránok a holubica pre bohaté rodiny alebo dve hrdličky alebo dva holúbky pre chudobné rodiny) a predstaviť Pánovi v 40. deň po narodení, zatiaľ čo matka mala v 40. deň po pôrode podstúpiť očistné obrady.

Mária a Jozef splnia tento príkaz. V 6. storočí bol tento sviatok prítomný v rôznych cirkvách vo východnej časti ríše. V Ríme ho zaviedol neskôr pápež Sergej.

Aký je zmysel tohto sviatku?

Tento sviatok sa nazýva Hypapante, teda „Stretnutie“, pretože viac ako na očisťovanie Panny Márie a obetovanie darov v chráme sa dôraz kladie na stretnutie božského Dieťaťa s jeho ľudom a tu s jedinečnou postavou starca Simeona, ktorého meno znamená „načúvajúci“.

Simeon je spravodlivý a zbožný človek, ako Noe, ako Jozef, a ako ostatní zbožní Židia očakával „potechu Izraela“. Toto jeho očakávanie viedol a utešoval Svätý Duch, ktorý mu vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Krista Pána, Mesiáša, Spasiteľa svojho ľudu.

Ten istý Duch vedie Simeona do chrámu, kde prijme sväté Dieťa do svojho náručia a vznesie Pánovi chválospev a pieseň radosti, lebo jeho oči mohli vidieť spásu pripravenú pre všetky národy.

Starec Simeon je tu predstavený aj ako prorok, keď sa obráti na Pannu Máriu a oznámi jej nielen zázrak Syna, znamenie rozporu – záhuby a vzkriesenia – izraelského ľudu, ale aj meč, ktorý prenikne jej srdce, pretože v poslušnosti Božiemu slovu ostrému ako meč bude musieť prijať, keď bude konfrontovaná s krížom, obetu Syna, ktorý sa prináša ako nevinná obeť Otcovi.

Ďalšie výnimočné stretnutie je s vdovou Annou, svätou ženou, prorokyňou vo vysokom veku, vždy prítomnou v chráme. Aj ona, keď uvidí Dieťa, hovorí o ňom tým, ktorí očakávali vykúpenie, a chváli Boha.

Ako ikonopisectvo znázorňuje tento sviatok?

Ikona reprodukuje rozprávanie úryvku z Lukášovho evanjelia: stretnutie Krista so starcom Simeonom. Nevykazuje žiadne podstatné zmeny, zostáva pomerne stabilná, až na niekoľko drobných zmien týkajúcich sa rozmiestnenia znakov. V pozadí je baldachýn a niekoľko stavieb, ktoré predstavujú chrám, v ktorom sa odohráva  scéna. Chrám je však zobrazený so znakmi byzantského chrámu.

V strede vidíme Pannu Máriu s mierne nakloneným trupom pri podávaní Dieťaťa starcovi Simeonovi, ktorý ho prijíma do náručia so zahalenými rukami, akoby strážil vzácny poklad, a so sklonenou hlavou na znak poklony. Za Pannou Máriou stojí svätý Jozef s dvoma holúbkami na obetovanie a prorokyňa Anna so zvitkom.

Tieto osobnosti usporiadané v dvoch pároch spája sväté Dieťa, ktoré ich zväzuje svojou láskou. Ono zjavuje ani nie tak dieťa, ktoré akoby sa strácalo v scéne, ale skôr správanie dospelého človeka, zákonodarcu a kráľa.

Aké posolstvo prináša toto tajomstvo pre môj život?

Rovnako ako starec Simeon a prorokyňa Anna aj my sme videli spásu, slávu a svetlo, „ktoré osvecuje pohanov“. Prijali sme vykúpenie „z každej neprávosti“, útechu a milosrdenstvo. K nášmu „stretnutiu“ s Pánom dochádza zakaždým, keď s čistým srdcom pristupujeme k eucharistickému stolu, keď s vierou a úprimným srdcom vznášame svoje modlitby k Pánovi, keď sa skláňame nad našimi núdznymi a trpiacimi bratmi a sestrami, aby sme sa delili o ich bolesť a ponúkli im svoju pomoc. Stretnúť sa s Pánom znamená tiež s radosťou plniť jeho vôľu podľa Máriinho príkladu v poslušnosti jeho slovu, aj keď je v našom každodennom živote ostré a seká ako meč, aby sme mohli vzdávať Bohu „slávu, česť a poklonu po všetky veky“.

Zdroj: Mistagogia della vita cristiana, Lungro 2019. Publikované v denníku Postoj. o. Ján Krupa

Svätá a Veľká Štyridsiatnica z perspektívy Italo-albánskej cirkviAby sa svätí a ich ctitelia neškriepili

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings