Svätý Ján Klimak (ca. 579 – ca. 659)

Asketický autor par excellence Ján Klimak (čo znamená Ján „od Rebríka“), žil na vrchu Sinaj ako pustovník a neskôr igumen v tamojšom veľkom monastieri svätej Kataríny. Presné dátumy jeho života je ťažké určiť, ale pravdepodobne je súčasníkom Maxima Vyznávača (580 – 662). Zdá sa, že je rozumné umiestniť jeho dátumy medzi roky 579 a 659.

Nie je známe, kde sa Ján narodil, ale na Sinaj prišiel, keď mal len 16 rokov. Keď už bol v pomerne pokročilom veku, súhlasil s napísaním „Rebríka“ na žiadosť iného Jána, opáta z Raithou. Pôvodne bol tento spis nazvaný Duchovné tabule, ako uvádzajú mnohé rukopisy, ale nakoniec prevládol titul Rebrík, ktorý dodáva tejto knihe jedinečnú príchuť a črtu. Rebrík pozostáva z tridsiatich stupňov (sekcií), ktoré obsahujú celý rad cností, ktoré si treba osvojiť, a nerestí, ktorým sa treba vyhnúť. Ako doplnok k nemu Ján napísal aj krátke pojednanie s názvom Pastierovi, v ktorom opisuje duchovnú úlohu igumena a ktoré je adresované takisto Jánovi z Raithou. Každý krok sa začína sériou stručných definícií, po ktorých nasleduje podrobný výklad témy s názornými anekdotami a záverečné zhrnutie s inšpiráciou.

Ján je hlboko ovplyvnený ranou púštnou tradíciou Egypta, ako aj mníchmi Gazy, napríklad Barsanufijom a Jánom. V istom zmysle kladie základy „školy“ sinajskej spirituality, ktorá sa bežne pripisuje Hesychiovi a Filotheovi. O jeho rozsiahlom vplyve svedčia spisy svätého Simeona Nového Teológa (najmä jeho učenie o slzách) a hesychastov 14. storočia, ako je svätý Gregor Palamas (najmä jeho učenie o tichu a modlitbe).

S výnimkou Svätého písma a liturgických kníh nebol žiadny iný spis vo východnom kresťanstve študovaný, kopírovaný a prekladaný v takom rozsahu ako Jánov Rebrík božského výstupu. Formoval nielen východné Pravoslávie a najmä jeho mníšsku tradíciu, ale aj celý kresťanský svet. Aj dnes je Rebrík určený na hlasné čítanie v chrámoch alebo v refektári, ako aj súkromne v celách pravoslávnych monastierov, každý rok počas Veľkého pôstu, čo je prax, ktorá môže pochádzať z čias autorovho života. Na Západe nemá Rebrík obdobu, ale jeho popularita sa dá porovnať s popularitou spisu Nasledovanie Krista od Tomáša Kempenského, hoci tieto dve knihy sa svojím charakterom výrazne líšia.

Medzi kľúčové doktríny Rebríka patrí pojem duchovného vedenia (samostatný traktát Pastierovi je niekedy známy ako „31. krok“), pozoruhodný koncept radostného smútku (azda najoriginálnejší a najvplyvnejší Jánov príspevok), dôraz na „božský eros“ alebo „svätú vášeň“ (na opis mystickej túžby duše po Bohu) a niektoré kľúčové vety, ktoré sa ukázali ako kľúčové pasáže vo vývoji Ježišovej modlitby (Ján hovorí o používaní „jedinej vety“ alebo „Ježišovho mena“). Svätý Ján Klimakos sa liturgicky pripomína 30. marca a vo štvrtú veľkopôstnu nedeľu.

Zdroj: John Chryssavgis: St. John Klimakos (ca. 579–ca. 659), in The Encyclopedia of eastern orthodox christianity. Z angličtiny preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.uncutmountainsupply.com/icons/of-saints/by-name/j/icon-of-st-john-of-the-ladder-1jl13/


Odber nových článkov


Predstavujeme cirkevných otcov: Bazil VeľkýPredstavujeme cirkevných otcov: Atanáz Alexandrijský

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings