David Petras: Byzantská liturgia – príprava na sväté prijímanie (1)

Svätý Maxim Vyznávač povedal, že sväté prijímanie je „vrchol“ božskej liturgie. To, ako rozmýšľame o zjednotení s telom a krvou nášho Pána, si dnes vyžaduje našu najväčšiu pozornosť. Je to aspekt liturgie, ktorý potrebuje najväčší rast a reformu. Môžeme začať otázkou, ako sa pripravujeme na pristúpenie k svätému prijímaniu. Zákon Cirkvi vyžaduje v bezprostrednej príprave len veľmi málo, len to, aby sme sa zdržali jedenia a pitia, výnimkou je voda, jednu hodinu pred samotným pristúpením. Tento zákon bol veľmi zhovievavý, aby sa podporilo časté pristupovanie k svätému prijímaniu.

Až do druhej polovice dvadsiateho storočia ľudia pristupovali veľmi zriedkavo, zvyčajne len dvakrát do roka. Katolícka cirkev mala zákon, podľa ktorého sa k svätému prijímaniu muselo pristupovať aspoň raz do roka, v paschálnom období. Avšak dnes, po uvoľnení asketických zákonov, ľudia pristupujú oveľa častejšie. Pravoslávna cirkev neupravila svoje pôstne zákony tak ako Katolícka cirkev, ale tiež povzbudzuje k častému pristupovaniu k svätému prijímaniu.

Aká je najlepšia príprava na sväté prijímanie? Skôr než o tom začneme diskutovať, treba si veľmi jasne uvedomiť jednu vec. Časté pristupovanie by malo byť pre veriacich normou. V skutočnosti bolo v zákonoch ranej Cirkvi nutné, aby pokrstený kresťan pristúpil k svätému prijímanie pri každej liturgii, na ktorej sa zúčastní. Predpokladalo sa, že ak ste sa zúčastnili na liturgii, pristúpili ste k svätému prijímaniu.

Apoštolské kánony predpisovali, že „všetci veriaci, ktorí vstúpia do chrámu a počúvajú čítanie Svätého písma, ale nezúčastňujú sa na modlitbe a svätom prijímaní, musia byť exkomunikovaní ako rozsievači neporiadku v Cirkvi“ (kánon 9). Vyplýva to z príkazov nášho Pána, keď zjavil tajomstvo Eucharistie, lebo povedal: „Vezmite, jedzte, vy všetci…“ a „Vezmite, pite…“

Liturgia ďalej hovorí: „Pripomínajúc si toto spasiteľné prikázanie a všetko, čo sa pre nás stalo.“ Pristúpením k svätému prijímaniu akceptujeme dar nášho Pána a stávame sa súčasťou jeho ľudu, mystického tela nášho Pána, ktorým je Cirkev. Odmietaním pristupovať k svätému prijímaniu umenšujeme mystické telo.

Pravoslávna cirkev má vo všeobecnosti prísnejšie pravidlá, čo sa týka pôstu pred svätým prijímaním. Pravidlá nemusia byť úplne rovnaké pre všetky jurisdikcie, ale sú prísnejšie ako u katolíkov. Ideálom bolo, aby prvým pokrmom, ktorý človek prijme počas dňa, bol „nebeský chlieb“, ktorý prináša našu spásu. Až potom môžeme jesť bežné jedlo na výživu tela.

Práve z tohto dôvodu Liturgická inštrukcia vatikánskej Kongregácie pre východné katolícke cirkvi poznamenala: „Zmena disciplíny eucharistického pôstu prispela k rozvoju väčšej účasti na Eucharistii, hoci občas prispela k oslabeniu povedomia o mimoriadnej hodnote a význame sláveného tajomstva… Prípadné aspoň čiastočné obnovenie starobylých noriem pre pôst vo východných katolíckych cirkvách sa hodnotí ako vhodné…“ (6. január 1996, paragraf 62) Treba to robiť opatrne, pretože by sa nemala ohroziť prvoradá hodnota častého pristupovania k svätému prijímaniu.

Aj keď je to žiaduce, nemyslím si, že by sa obnova mala uskutočniť pomocou zákona. Faktom je, že zákony samy o sebe nebudú účinné pri obnove zbožnosti voči Eucharistii. Dôležitejšie je, aby sme si vo viere uvedomili, aký veľký a potrebný je tento veľký dar. Obnova praxe môže nasledovať len po obnove viery. Keď sa viera v priebehu storočí oslabila, neboli zrušené zákony, ale prax častého pristupovania k svätému prijímaniu. Podobne ani viera sa nedá obnoviť zákonmi.

Samozrejme, existuje jeden dôvod, prečo by sa človek mal zdržať svätého prijímania. Ak človek spáchal ťažký hriech a neľutuje ho, nemal by pristupovať k svätému prijímaniu. Netýka sa to našej nehodnosti pristupovať k svätému prijímaniu. Nikto nie je hoden božského daru zjednotenia s Bohom na základe svojej prirodzenosti. V liturgii sa kňaz pred veľkým vchodom modlí: „Nikto spútaný žiadostivosťou a rozkošami tela nie je hodný predstúpiť ani priblížiť sa k tebe, ani ti slúžiť, Kráľ slávy.“ To platí v prvom rade pre najväčšie z našich požehnaní, pre dar svätej Eucharistie vo svätom prijímaní.

Z tejto nehodnosti nás uzdravuje dar samotného Boha vo svätom prijímaní, ako poznamenáva kňaz po rozdaní svätých darov: „Hľa, čo sa dotklo tvojich perí, sníma tvoje neprávosti a očisťuje ťa od hriechov.“ Ťažkým hriechom, ktorý nám bráni v pristupovaní k svätému prijímaniu, je však skutočný skutok, vykonaný úmyselne a zlomyseľne, ktorý porušil milosť krstu a zbavil nás dobrého postavenia v Kristovom tele. Tieto hriechy nie sú bežné a pre naše svedomie sú zvyčajne celkom zjavné. Musíme ich najskôr vyliečiť úprimným pokáním a spoveďou.

V otázke spovede sú pravoslávni opäť prísnejší než katolíci. Niektoré pravoslávne jurisdikcie očakávajú, že sa človek vyspovedá pred každým pristúpením k svätému prijímaniu, čo je starý postoj, ktorý zastávali aj mnohí katolíci. Katolícka cirkev v súčasnosti vyžaduje spoveď, ako už bolo uvedené, len pri veľmi vážnych, špecifických hriechoch. Naše hriechy slabosti a neúmyselnosti sa odpúšťajú samotným prijatím sviatosti.

Mnohé problémy pri príprave na sväté prijímanie sú však dôsledkom dnešnej individualistickej mentality. Sväté prijímanie pre mnohých nie je záležitosťou „spoločenstva“, ale nášho individuálneho vzťahu s Bohom. Občas sme síce celkom ochotní postiť sa alebo zdržiavať sa určitých jedál kvôli vlastnému telesnému zdraviu, ale nerobíme to zo solidarity so spoločenstvom alebo na počesť Kristovej obety.

Sväté prijímanie nie je súkromným Božím darom pre nás, ale prameňom jednoty pre celú Cirkev. Na to, aby sme ho takto prijali, potrebujeme disciplínu mysle a úprimnosť srdca.

Zdroj: https://eparchyofpassaic.com/files/newsletter/20120902ecl.pdf Preložil o. Ján Krupa


Odber nových článkov


David Petras: Božská liturgia – príprava darov (2)Zachovávanie nedele podľa byzantskej tradície

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings