Ponáhľajme sa, veriaci, v ústrety Stvoriteľovi

o. Ján Krupa

Roman Sladkopevec, ktorého pamiatka sa slávi 1. októbra, patrí do veľkého radu teológov, ktorí pretavili teológiu do poézie.

Po určitú dobu bola veľmi kontroverzná otázka, či najvýznamnejší byzantský autor cirkevných hymnov Roman Sladkopevec žil v dobe cisára Anastáza I. (491 – 518) alebo cisára Anastáza II. (713 – 716). 


Odber nových článkov


Tento problém sa definitívne vyriešil v roku 1905, keď bol objavený pôvodný grécky text zázrakov svätého Artémia, v ktorom sa hovorí o zázraku v dobe cisára Herakleia (610 – 641) v prospech mladého muža, ktorý spieval Romanove hymny. Ak teda v tej dobe boli známe a spievané Sladkopevcove lyrické kompozície, tak nemohol žiť v dobe Anastáza II. (713 – 716).

Rodák zo Sýrie

Existuje málo biografických správ o Romanovi Sladkopevcovi. Narodil sa v sýrskej Emese (dnešný Homs) koncom 5. storočia. Stal sa diakonom chrámu Vzkriesenia v Berytuse (dnešný Bejrút) a pravdepodobne v druhom desaťročí 6. storočia odišiel do Konštantínopolu, kde sa usadil a pripojil k chrámu Matky Božej v obvode Kyros (moderná Hexi-Marmara). Tam strávil zvyšok svojho života. Zdá sa, že Sladkopevcov odchod do večnosti treba umiestniť pred smrť cisára Justiniána (565), po roku 555.

Hymnograf

Roman Sladkopevec „patrí do veľkého radu teológov, ktorí pretavili teológiu do poézie, podobne ako svätý Efrém Sýrsky, svätý Ambróz, svätý Tomáš Akvinský, svätý Ján z Kríža a mnohí ďalší“ (Benedikt XVI.).

Roman zložil veľké množstvo posvätných liturgických hymnov, ktoré sú venované hlavným cirkevným sviatkom, staro- aj novozákonným postavám, mučeníkom, svätým a pod.

Sladkopovec je známy ako veľký popularizátor kontakionu – kázne spievanej z ambóna po speve evanjelia, so zborom a pravdepodobne s celým zhromaždením, ktoré sa pripájalo spevom refrénu.

Romanovho génia v týchto kontakia demonštrujú prinajmenšom dve veci: jeho sklon k živému rozprávaniu, prostredníctvom ktorého vstupuje do životov osobností v biblických úryvkoch, ktoré berie ako základ, a jeho schopnosť poskytovať starostlivý výklad doktríny, v ktorom prezrádza svoju hlbokú pripútanosť ku kristologickej definícii Chalcedónskeho koncilu.

V roku 451 Chalcedónsky koncil (4. ekumenický) predniesol dogmu o dvoch prirodzenostiach v Ježišovi Kristovi, božskej a ľudskej, a o jednej osobe. Bolo zdôraznené, že „jedného a toho istého Krista Pána, Jednorodeného Syna je potrebné vyznávať v dvoch prirodzenostiach, bez zmiešania, bez zmeny, bez rozdelenia a odlúčenia. Nikdy nezanikli rozdiely prirodzeností skrze ich zjednotenie, alebo boli zachované vlastnosti oboch jednotiacich sa a jestvujúcich v jednej osobe a hypostáze“ (DH, 302).  

Sladkopevcova poézia často dosahuje momenty vysokej lyriky a intenzívnej účasti, ako napríklad v hymnoch o Máriinom veľkopiatkovom náreku pri Kríži, ktoré sú koncipované ako dramatický dialóg medzi Máriou a jej Synom, ktorý sa odohráva na krížovej ceste.

Mária hovorí: „Kam ideš, syn môj? Prečo tak rýchlo končíš beh svojho života? Nikdy by som neverila, synu, že ťa uvidím v takomto stave, ani by som si nikdy nepredstavovala, že by zúrivosť bezbožných mohla dospieť až tak ďaleko, že by vztiahli na teba ruky proti akejkoľvek spravodlivosti.“ Ježiš odpovedá: „Prečo plačeš, matka moja?… Či nemám trpieť? Či nemám umrieť? Ako by som potom mohol zachrániť Adama?“

Veľkej obľube sa tešia Sladkopevcove stichiry na predsviatok Kristovho narodenia v byzantskom obrade:

Ponáhľajte sa, nebeské mocnosti; vy z Betlehema, pripravte jasle: rodí sa Slovo, prichádza Múdrosť. Cirkev, prijmi jeho pozdrav a my národy pre radosť Božej Matky hovorme: Požehnaný je náš Boh, ktorý prichádza. Sláva Tebe.

Ponáhľajme sa, veriaci, v ústrety Stvoriteľovi, ktorý prichádza na zem, aby sa narodil z Panny. Zaskvejme sa čistotou, zažiarme cnosťami, s radosťou a chvením sa pripravme kontemplovať očami duše Krista, ktorý sa stane dieťaťom, aby svojou vznešenou dobrotou zbožštil nás smrteľných.

Publikované v denníku Postoj.

Zdroj obrázka: https://sk.pinterest.com/pin/71353975330838282/

Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska (30. september)Zvestovateľ Slova života odišiel do večnosti (26. september)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings