Byzantský obrad: Začína sa nový cirkevný rok, pozrite si jeho prehľad

Zatiaľ čo v latinskom obrade sa nový cirkevný rok začína prvou adventnou nedeľou, v byzantskom obrade je to 1. septembra.

Cirkev má svoj vlastný kalendár, ktorý je vystavaný tak, aby sa v priebehu roka prostredníctvom série Pánových sviatkov dostali pred náš duchovný zrak všetky hlavné udalosti pozemského života Ježiša Krista. 

A okrem toho každý deň cirkevného kalendára je venovaný spomienke na nejakého konkrétneho svätca.

Nepohyblivé a pohyblivé sviatky

Cirkevný rok v byzantskom obrade obsahuje rovnako ako cirkevný rok v latinskom obrade dva okruhy nepohyblivých a pohyblivých sviatkov.

Nepohyblivé sviatky majú pevný dátum slávenia. Okruh nepohyblivých sviatkov sa riadi podľa solárneho kalendára, a keďže kopíroval civilný kalendár Byzantskej ríše, začína sa 1. septembra a trvá do 31. augusta.

Pohyblivé sviatky sa odvíjajú od dátumu Svätej a veľkej nedele Paschy, ktorá sa slávi v prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca, ktorý nasleduje po jarnej rovnodennosti (ide o nariadenie prvého ekumenického koncilu, ktorý sa uskutočnil v Nicei v roku 325).

Nedeľa Paschy môže pripadnúť na ktorýkoľvek z 35 dní od 4. apríla do 8. mája podľa juliánskeho kalendára a od 22. marca do 25. apríla podľa gregoriánskeho kalendára.

Okruh pohyblivých sviatok sa začína Svätou a veľkou nedeľou Paschy a končí sa nasledujúcou Svätou a veľkou sobotou.

Hierarchia sviatkov

Pascha je najväčším sviatkom cirkevného roka v byzantskom obrade. Po tejto „slávnosti nad slávnosti“ v hierarchii sviatkov nasleduje takzvaných dvanásť veľkých sviatkov, z ktorých niektoré majú aj obdobie predsviatku a posviatku:

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny (8. september),

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom (14. september),

Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu (21. november),

Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (25. december),

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (6. január),

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (2. február),

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne (25. marec),

Kvetná nedeľa (slávi sa týždeň pred nedeľou Paschy),

Pánovo nanebovstúpenie (slávi sa na 40. deň od nedele Paschy),

Nedeľa Päťdesiatnice – Zostúpenie Svätého Ducha (slávi sa na 50. deň od nedele Paschy),

Sväté premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (6. august),

Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny (15. august).

Stredné a malé sviatky

Medzi stredné sviatky prvej kategórie patria sviatky:

sv. Jána Evanjelistu (26. september a 8. máj),

sv. Jána Zlatoústeho (13. november),

sv. Mikuláša z Myry (6. december),

troch veľkých učiteľov: sv. Bazila Veľkého, sv. Gregora z Nazianzu a sv. Jána Zlatoústeho (30. január),

sv. veľkomučeníka Juraja (23. apríl),

sv. apoštolov Petra a Pavla (29. jún),

narodenia a sťatia sv. Jána Krstiteľa (24. jún a 29. august),

patróna chrámu.

Opomenúc malé sviatky prvej a druhej kategórie, spomeňme ešte stredné sviatky druhej kategórie, ktoré sú venované ďalším udalostiam zo života a z cirkevnej úcty Božej Matky a Jána Krstiteľa, ako aj (arch)anjelom a apoštolom.

Pôstne obdobia

V byzantskom obrade sú významné aj štyri pôstne obdobia:

Filipovka pred Vianocami, ktorá sa začína 15. novembra (po sviatku sv. Filipa 14. novembra) a trvá do 24. decembra;

Nedeli Paschy predchádza Svätý a veľký týždeň a sedemtýždňový Veľký pôst alebo Svätá Štyridsiatnica, ktorej predchádza štvortýždňové predpôstne obdobie;

Apoštolský pôst alebo Petro-pavlovský pôst, ktorý sa začína v pondelok po Nedeli všetkých svätých a trvá do 28. júna. Dĺžka tohto pôstneho obdobia sa každoročne mení, pretože Nedeľa všetkých svätých je cez sviatok Svätej Päťdesiatnice – Zostúpenia Svätého Ducha zviazaná s pohyblivým sviatkom nedele Paschy, ktorá sa riadi podľa lunárneho kalendára;

Uspenský pôst alebo Pôst pred sviatkom Zosnutia (cirkevnoslovansky: Uspenija) presvätej Bohorodičky trvá od 1. do 14. augusta.

Úryvok z knihy Leva Gilleta Rok Pánovej milosti:

Liturgický rok je pre nás špeciálnym prostriedkom zjednotenia s Kristom. Nepochybne každá Eucharistia nás úzko spája s Kristom, lebo on je „prinášajúci a prinášaný“… Ale v liturgickom roku sme vyzvaní k tomu, aby sme nanovo zažili celý Kristov život: od Vianoc do Veľkej noci, od Veľkej noci do Zostúpenia Svätého Ducha sme nabádaní k tomu, aby sme sa zjednotili s Kristom pri jeho narodení a dospievaní, aby sme sa zjednotili s trpiacim Kristom, so zomierajúcim Kristom, s víťazným Kristom, s Kristom oživujúcim svoju Cirkev. Liturgický rok vytvára Krista v nás, od jeho narodenia až k veľkosti dokonalého človeka. Podľa slov jedného stredovekého latinského príslovia je liturgickým rokom samotný Kristus, annus est Christus.

Nielen spomínanie na udalosti v Pánovom živote v nás vytvára Ježiša Krista… Svätí sú oslávenými údmi Kristovho tela. Ich svätosť je len aspektom, vyžarovaním svätosti samotného Krista. Oslavovať svätého znamená oslavovať osobitnú milosť, ktorá od Ježiša Krista steká na tohto svätého a na nás. Oslavovať svätého znamená oslavovať nášho Pána, ktorý je kontemplovaný z osobitného aspektu, ktorý reprezentuje jeho svätý. Oslavovať svätého znamená (v náš prospech) vstúpiť do modlitbového vzťahu, ktorý spája tohto svätého s Kristom… Liturgický rok má jeden a ten istý objekt: Ježiša Krista, či už ho kontemplujeme priamo, alebo skrze údy jeho tela.

Liturgický rok nám ponúka veľké milosti a veľké duchovné príležitosti. Zaisťuje rámec a oporu kresťanskej zbožnosti; prepožičiava jej triezvy a objektívny štýl; udržiava puto jednoty medzi veriacimi. A predovšetkým dodáva inšpiráciu, sprostredkúva život… Liturgický život je prostriedkom na dosiahnutie Božieho kráľovstva, ktoré „je v nás“. Naša účasť na liturgickom roku je prázdna a klamlivá, keď sa vonkajšiemu okruhu nezodpovedá vnútorným okruhom a keď sa každým sviatkom predstavené udalosti v Kristovom živote nenachádzajú obnovené tajuplným spôsobom v našej duši. Liturgický rok dosahuje svoj pravý zmysel v takej miere, v akej je klaňaním sa v duchu a pravde.

Pôvodne publikované v denníku Postojo. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://en.wikipedia.org/wiki/Iconostasis


Odber nových článkov


Nedeľa 14. týždňa po Päťdesiatnici: Svadobný odevLiturgický rok podľa byzantskej tradície

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings