Čítame cirkevných otcov: Klement Rímsky

Cirkev neslobodno trápiť a trhať hádkami a nezhodami

Prečo sú medzi vami hádky, hnevy, nezhody, schizmy a vojny? Či nemáme jediného Boha, jediného Krista, jediného Ducha milosti rozliateho na nás, jediné povolanie v Kristovi? Prečo trápiť a trhať Kristove údy, prečo sa búriť proti vlastnému telu a dospieť do takého štádia delíria, že zabudneme, že sme si navzájom údmi?

Spomeňte si na slová Ježiša, nášho Pána. Povedal: „Beda tomu človeku! Pre neho by bolo lepšie, keby sa vôbec nebol narodil, než pohoršiť niekoho z mojich vyvolených; pre neho bolo by lepšie, keby mu boli na krk zavesili mlynský kameň a boli by ho hodili do mora, než zviesť na zlo niekoho z mojich vyvolených.“ Váš rozkol mnohých zviedol z cesty, mnohých uvrhol do skľúčenosti, mnohých do pochybností, nás všetkých do bolesti; a váš nesúlad trvá dosiaľ.

Vezmite do rúk list svätého apoštola Pavla. Čo vám napísal ako prvé na začiatku svojho posolstva? Iste je to z Božieho vnuknutia, že vám napísal list o sebe, o Kéfasovi, o Apolovi, pretože už v tej dobe existoval medzi vami sklon k frakciám. Ale vtedajšie nadržiavanie vám spôsobilo menší hriech, pretože vaše uprednostňovania smerovali k apoštolom, ktorí sa preslávili dobrou povesťou, a ak mužovi, ktorého schválili apoštoli. Teraz však počúvate bezvýznamných ľudí, osoby, ktoré vás prekrúcajú a diskreditujú vašu bratskú súdržnosť, ktorá vás preslávila. Je to hanba, ktorú musíme odstrániť čo najskôr. Vrhnime sa Pánovi k nohám a so slzami ho prosme, aby sa zmiloval a obnovil svoje priateľstvo s nami a navrátil nás k vznešenému a čistému bratstvu lásky.

Toto vskutku je brána spravodlivosti, otvorená životu, ako je napísané: „Otvorte mi brány spravodlivosti, keď cez ne vstúpim, budem chváliť Pána. Toto je Pánova brána, spravodliví vstúpia cez ňu“ (Žalm 117, 19). Je pravda, že je veľa otvorených brán, ale Kristovou bránou je práve brána spravodlivosti: blažení sú všetci, ktorí vstúpili cez ňu a svoje kroky viedli vo svätosti a spravodlivosti, konajúc všetko v láske a pokoji.

Je tu niekto veriaci, schopný vo vykladaní náuky, učený v rozlišovaní prejavov, cudný v konaní? Musí byť tým pokornejší, čím viac je považovaný za veľkého, a musí hľadať to, čo je užitočné pre všetkých, nie vlastný prospech.

(List Korinťanom 46, 5 – 47, 4; 48, 1 – 6)

Láska, duša vzťahov v Cirkvi

Ten, kto má lásku ku Kristovi, uvádza do praxe Kristove prikázania. Kto je schopný odhaliť Božiu nekonečnú lásku? Kto môže vyjadriť vznešenosť jej krásy? Veľkosť, ku ktorej vedie láska, sa nedá opísať slovami.

Láska nás dôverne spája s Bohom, „láska zakrýva množstvo hriechov“ (1 Pt 4, 8), láska všetko znáša, všetko prijíma s pokojom. V láske nie je nič vulgárne, nič pyšné. Láska nevyvoláva schizmy, láska koná všetko v svornosti. V láske sú všetci Boží vyvolení dokonalí, zatiaľ čo bez lásky nie je nič milé Bohu.

Láskou nás Boh pritiahol k sebe. Pre lásku, ktorú mal k nám, náš Pán Ježiš Kristus podľa Božej vôle prelial za nás svoju krv a dal svoje telo za naše telo, svoj život za náš život.

Vidíte, milovaní, aká veľká a úžasná je láska a ako sa nedá primerane vyjadriť jej dokonalosť. Kto si zaslúži byť v nej, ak nie tí, ktorých Boh chcel urobiť hodnými? Preto sa modlime a prosme o jeho milosrdenstvo, aby sme boli nájdení v láske, oslobodení od každého straníckeho ducha, bezúhonní.

(List Korinťanom 49, 1 – 50, 2)

Z taliančiny preložil o. Ján Krupa


Odber nových článkov


Čítame cirkevných otcov: Ignác Antiochijský (1)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings