Nedeľa 5. týždňa po Päťdesiatnici / Keď Kristovi prichádzajú v ústrety posadnutí

Dnešná perikopa (Mt 8, 28 – 9, 1) nám predstavuje Ježiša, ktorý sa preplaví cez Tiberiadské jazero a dôjde do krajiny takzvaných Gadarčanov alebo Gerasančanov (podľa pomenovania hlavného mesta Gerasa).

Z opusteného územia okolo mesta mu prichádzajú v ústrety dvaja posadnutí ľudia, ktorí našli útočisko v hroboch, čo je znak príslušnosti k temnote, k zlu, a teda k smrti, a vyzerali tak zle, že ľudia sa vyhýbali chodeniu tou cestou a tak už nikto nechodil na cintorín.

Treba si všimnúť, že práve posadnutí utekajú smerom k Ježišovi a stretnú sa s ním, pretože už pri pohľade na neho sa diabol cíti znepokojený, už samotná prítomnosť Mesiáša rozrušuje nečistých duchov, pretože ničí ich plány, ktorých konečným cieľom je zničiť človeka.

Otázkou „Prišiel si sem predčasne nás mučiť?“ zlý duch odhaľuje spásonosnú ekonómiu vteleného Boha. V pamäti diabla stále znejú slová vyrozprávané knihou Genezis, v ktorej sa rozpráva o vyhnaní z raja a Boh predpovedá porážku zla prostredníctvom nepriateľstva ustanoveného medzi hada a ženu, jeho potomstvo a jej potomstvo.

Otcovia múdro identifikujú v Márii novú Evu, ktorá pätou rozdrví hlavu hada a svojím potomstvom porazí zlo. Čas (kairòs) sa teda naplnil, prisľúbenie Mesiáša je hrozbou pre hada.

Ježiš zostáva v tichu, v tichu toho, ktorý vie, o čom sa hovorí. Žiadosťou zlých duchov je vojsť do stáda svíň; ošípaná sa považovala za nečisté zviera, praktizujúcim židom bolo zakázané chovať ošípané, preto tam žili pohania alebo aspoň nepraktizujúci židia. Ježiš je zničením zla a zlí duchovia to veľmi dobre vedia, ich čas vypršal, trasú sa a boja. Vtedy im Pán vyhovie, pošle ich do stáda svíň, ktoré sa potom vrhne z útesu, čím sa zdôrazňuje ničivá vôľa diabla; ani svine nevydržia pôsobenie zlého ducha a uprednostnia zomrieť.

Človek, ktorý dostal intelekt, je schopný odolávať démonickému pôsobeniu oveľa viac než iné bytosti, pretože je stvorený na to, aby bol zbožštený a nie zničený. Zlí duchovia sa pokúšajú oklamať Krista, ale sami sa dobehnú, prestávajú byť, ak sa odstráni subjekt pôsobenia: zlo nemá schopnosť, ak nemá telo, ktorým by mohlo manipulovať.

Možno si dobre predstaviť strach pastierov, ktorí prišli o svoj jediný zdroj obživy: hrnú sa do mesta, aby porozprávali o tom všetkom. Na jednej strane sú ospravedlniteľní, pretože prišli o svoj majetok, na druhej strane sú príkladom nepochopenia nadradenosti človeka nad stvorením, nadradenosti človeka nad zvieratami, ktorú sa Ježiš týmto gestom snaží zdôrazniť.

Aktualizácia úryvku

Dnešné evanjelium, skôr než nám pripomenie, čo Ježiš zmôže proti zlu, nám chce predovšetkým pripomenúť, že zlo existuje! Prvým víťazstvom zla je presvedčiť nás, že všetky naše problémy sú len záležitosťou myšlienok, chýb alebo zranení. Zlo existuje a pracuje proti nám.

Čím skôr to prijmeme, tým skôr dovolíme Kristovi, aby s tým bojoval v nás a za nás. V dnešnom príbehu sa to prejavuje ako prekážka, ktorá blokuje cestu: často máme v živote tendenciu vidieť cesty ako zablokované a blokujeme sa tým, že hodnotíme ako väčšiu, než sme my sami, prekážku, pred ktorou sme bezmocní.

Vtedy si musíme pripomenúť, že Kristus môže vyčistiť každú cestu a môže premeniť únavu z prekážky na niečo užitočné, čo prispieva k nášmu dobru. Zlo nám môže zatarasiť cestu, ale nemôže zastaviť našu cestu: Božia láska, ktorá k nám prichádza skrze Krista, nám pomáha premeniť každé pokušenie na príležitosť, každú prekážku na novú príležitosť. Kristus nás nielen oslobodzuje od zla, ale oslobodzuje nás aj napriek zlu.

Zdroj: http://www.eparchialungro.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/10-luglio-2022.pdf

Z taliančiny preložil o. Ján Krupa

Publikované v konzervatívnom denníku Postoj

Zdroj obrázka: https://orthochristian.com/74998.html


Odber nových článkov


Svätí Cyril a Metod, apoštoli Slovanov a spolupatróni EurópyApoštolské kniežatá boli odlišné svojimi životmi, ale podobné vernosťou Kristovi

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings