Sväté Bohozjavenie nášho Pána Ježiša Krista

Mystagogická katechéza

O epizóde Ježišovho krstu rozprávajú v Novom zákone len synoptici (Matúš, Lukáš, Marek). Jánovo evanjelium uvádza len stretnutie s Krstiteľom. Krst označuje začiatok Ježišovho verejného života, skutočný začiatok jeho božského poslania.

Ak sme donedávna počúvali o príchode mudrcov k jaskyni, na ktorou zastala hviezda, aby sa poklonili Novonarodenému, s odstupom tridsiatich rokov sa pohyb mení, prvý verš nám vskutku hovorí, že Pán Ježiš sa pohybuje z Galiley k Jordánu, približuje sa, ale ku komu?

Z epizódy, ktorú sme počuli v uplynulú nedeľu, vieme, že sa hrnuli dať sa pokrstiť Jánom v Jordáne ľudia z Judey a Jeruzalema, teda ľudia, ktorí potrebovali zmyť hriechy. Rovnaký pohyb vykonáva Pán z Galiley k Jordánu, keď sprevádza zástup hriešnikov, mieša sa s nimi, takmer akoby hovoril: „Ja to robím prvý.“ Nie ľudstvo ide k nemu, ale on sa pohýna smerom k ľudstvu podľa tej istej logiky vtelenia.

Ježišova požiadavka desí Jána Krstiteľa. Dobre vieme, že Ján pochádza z kňazskej triedy, a preto veľmi dobre vie, že pred ním stojí ten, na ktorého sa čakalo celé stáročia, ten, ktorý prináša krst Svätým Duchom a ohňom, a preto sa snaží Ježišovi krst odmietnuť. Tento dialóg nachádzame len u Matúša. Úzkostnú a pokornú Jánovu hrôzu vyvracia sila Ježišovej odpovede: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Vtedy Ján súhlasí, už nemôže odporovať; a hľa zjavenie Svätej Trojice: Duch v podobe holubice, Syn vo vodách Jordánu a Otec, ktorý svojím hlasom zhora uznáva a potvrdzuje Syna.

Severos Antiochijský, komentujúc tento posledný verš, takto opisuje, čo Otec myslí slovami, ktoré použil: „Neexistuje môj Syn a Máriin syn, ani dieťa položené v jasliach nie je iné ako to, ktorému sa poklonili mudrci; ani ten, ktorý bol pokrstený, nie je iný ako dieťa, ktoré ešte nebolo pokrstené. Ale toto je môj Syn: jediný, ten istý, ktorého myseľ hľadá a oči už vidia; neviditeľný, a predsa vám blízky; večný, a predsa ustanovený v čase; jednej podstatný so mnou v božskej prirodzenosti a jednej podstatný s vami v ľudskej prirodzenosti, s výnimkou hriechu. Prostredník medzi mnou a jeho vernými, on je cesta, ktorá privádza späť ku mne tých, čo zhrešili. Môj Syn a baránok, kňaz a obeta: sám sa obetuje a je obetovaný, sám sa stáva obetou a ako Boh ju prijíma.“

Aktualizácia úryvku

Tajomstvo úryvku, ktorý sme dnes počuli, spočíva v tom, že Kristus nielen miluje, ale zároveň je milovaný Otcom, čo dobre chápeme zo slov, ktoré sme počuli zhora. Láska je základom nášho života, je to „primárne dobro“, bez ktorého nie sme schopní urobiť nič, od tej najnepatrnejšej veci až po tú najzložitejšiu. Ak si všímame, čo sa deje v našom živote, všetko sa stáva ťaživým, ak nie je podporované „tlakom“ lásky; tento stav si však vyžaduje obetu zrieknutia sa niečoho, nemôžeme naďalej veriť, že všetko prichádza samo od seba, protagonistami rozhodnutí sme my! Je potrebné zrieknuť sa starého človeka, aby sme mohli vstúpiť do života nového človeka, ako sa to deje v krste, je potrebné vstúpiť do dynamizmu Trojice každý deň nášho života, zriekať sa, aby sme mohli vstúpiť, žiť a deliť sa o večnú lásku, a tak sa cítiť milovaní a milovať a nájsť pravé šťastie v každodennom živote.

Zdroj: http://www.eparchialungro.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/6-Gennaio-2022.pdf

Z taliančiny preložil o. Ján Krupa


Odber nových článkov


Bohozjavenie Ježiša Krista je v byzantskom obrade väčším sviatkom než VianoceAko slávime Bohozjavenie (6. január)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings