Sťatie hlavy svätého Jána Krstiteľa

„Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ“ (Mt 11, 11).

Po pokrstení nášho Pána v Jordáne dal Jána zatknúť tetrarcha Herodes. Keďže Herodes bol skazený a snažil sa páčiť ľuďom viac ako Bohu, jeho švagriná Herodias ho podvodne prinútila sťať Jána (porov. Mk 6, 14 – 29). Tento deň je vždy prísnym pôstnym dňom, hoci slávime božskú liturgiu, pretože tento deň reflektuje smútok, lebo to bol tragický koniec pozemského života spravodlivého človeka, a radosť, lebo to bol jeho víťazný vstup do večnej blaženosti Božieho nebeského kráľovstva.

V niektorých východných kresťanských tradíciách v tento deň zbožní ľudia nejedia pokrm z plochého taniera, nepoužívajú nôž a nekonzumujú pokrm, ktorý má okrúhly tvar. Prísnym pôstnym dňom sa zároveň pripomína asketický príklad, ktorý poskytol svätý Ján. Práve cudnosť, čistota srdca a sloboda od vášní, čo sa mu podarilo dosiahnuť vďaka asketickej spolupráci s Bohom, mu umožnili zostať naplneným Svätým Duchom a dôstojnou nádobou Božej milosti.

Svätá tradícia nás učí, že svätý Ján predišiel Pána do podsvetia (hádu), aby zvestoval radostnú zvesť tam väzneným. Ako ranná hviezda predchádzajúca slnko Ján osvecoval tých, čo sedeli v temnote a tieni smrti, odkiaľ ho Pán čoskoro vyviedol spolu so všetkými spravodlivými od počiatku vekov. Takto sa Ján Krstiteľ stal Kristovým predchodcom pre živých i mŕtvych spomedzi všetkých, ktorých čas nadišiel pred zrodom Cirkvi. Svätá Tradícia nás zároveň učí, že svätý Ján má medzi svätými čestné miesto, ktoré je druhé po samotnej Bohorodičke.

Prináša modlitby a starosti veriacich pred Pána s rovnako silnou horlivosťou a odvahou, akú predviedol počas svojho pozemského života. Týmto spôsobom je spásnym útočiskom pre všetkých, ktorí sa k nemu utiekajú v modlitbe. Svätý Ján je mocným orodovníkom a osloboditeľom tých, ktorí trpia od zlých duchov. Je patrónom tých, ktorí sú neplodní, a pomocou pre tých, ktorí trpia rozbúrenými vášňami. V hodine smrti je Ján Krstiteľ ochrancom duší pred zlými démonmi, ktorí sú pripravení žalovať. Krátko povedané, Ján Krstiteľ je ochrancom bezmocných, chudobných, vdov a sirôt.

Relikviár s pravou rukou svätého Jána Krstiteľa

Pravica proroka a krstiteľa Jána bola deväť storočí v Antiochii (dnešná Antakya v juhovýchodnom Turecku), kam ju podľa tradície priniesol svätý apoštol a evanjelista Lukáš. Bola tiež v Jeruzaleme, na ostrove Rodos, na Malte a v Rakúsko-Uhorsku. V roku 1799 bola prenesená do hlavného mesta ruského impéria – Sankt Peterburgu, kde bola s veľkou zbožnosťou uchovávaná sto rokov. Po revolúcii v roku 1917 bola svätá ruka z Ruska prevezená do rôznych miest v Európe. Potom boli prorokove relikvie odovzdané juhoslovanskému kráľovi Alexandrovi Karadordevičovi.

Zdroj: http://www.saintgeorgepittsburgh.org/Beheading.html Z angličtiny preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.artbychimevi.com/listing/555933354/byzantine-icon-of-st-john-the-glorious


Odber nových článkov


Narodenie svätého Jána Krstiteľa (24. jún)Ján krstil „starého človeka“, aby sa vynoril „nový“ skrze odpustenie hriechov

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings