Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat (23. október)

Jakub Mladší – apoštol v Novom zákone, nazývaný „Pánov brat“ (Mt 13, 55; Mk 6, 3; Gal 1, 19). Patril medzi „stĺpy Cirkvi“ spolu s Petrom a Jánom (Gal 2, 9; Sk 15, 13 a nsl.). Bol jeruzalemský biskup. Na Apoštolskom koncile v Jeruzaleme navrhol úpravy pre kresťanov zo židovstva a z pohanstva v záujme ich spolunažívania (Sk 15, 13 – 21). Jakub sa vyznačoval spravodlivosťou, úctou k starozákonnej tradícii a veľkou nábožnosťou. Napísal jeden zo siedmich apoštolských listov (Jakubov list). Na podnet veľkňaza Anana II. apoštola Jakuba v roku 62 zhodili z chrámovej veže a ukameňovali. Jeho sviatok sa v latinskom obrade slávi 3. mája spolu s apoštolom Filipom, resp. 23. októbra v byzantskom obrade.

Zdroj: Teologický a náboženský slovník SSV

Jakubov list – novozákonný kánonický spis a prvý z katolíckych listov, ktorý sa podľa tradície pripisuje Jakubovi Mladšiemu. Autor sa predstavuje ako „Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista“. Ale autorom listu nemôže byť ani Jakub Mladší, ani Jakub Starší. Moderní biblisti zastávajú názor, že autorom bol anonymný židovsko-kresťanský učiteľ, prípadnej autor neskoršej kresťanskej generácie medzi rokmi 70 – 90. List je adresovaný kresťanom zo židovstva rozptýleným v grécko-rímskom svete alebo priamo všetkým kresťanom. List vyzdvihuje vážnosť evanjeliového posolstva a požaduje život v duchu evanjelia. Autor zdôrazňuje, že „viera bez skutkov je mŕtva“ (2, 14 – 16). Toto vôbec neprotirečí náuke svätého Pavla o ospravodlivení z viery. Medzi mravné poučenia a povzbudenia patrí časť listu o pomazaní chorých (5, 14 – 16).

Zdroj: Teologický a náboženský slovník SSV


Odber nových článkov






Svätý Jakub (23. október)



Svätý Lukáš Evanjelista (18. október)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings