Bazil Veľký položil základy mníšskeho života aj trojičnej teológie (1. január)

Východná cirkev začala Bazila titulovať „Veľký“ aj preto, lebo určujúcou mierou prispel k vymedzeniu a fixácii pojmov kresťanskej doktríny o Najsvätejšej Trojici.

Prvého/druhého januára sa v byzantskom/latinskom obrade slávi pamiatka kapadócko-cézarejského arcibiskupa Bazila Veľkého († 379).

V roku 1568 pápež sv. Pius V. vyhlásil tohto významného gréckeho cirkevného otca za učiteľa Cirkvi.


Odber nových článkov


V roku 1980 pápež sv. Ján Pavol II. napísal o tomto otcovi východného mníšstva a autorovi anafory eucharistickej bohoslužby apoštolský list Patres Ecclesiae, ktorý zatiaľ nebol preložený do slovenčiny.

Bazil sa narodil okolo roku 330 v kapadóckej Cézarei. Vyrastal v príkladnej kresťanskej rodine, z ktorej pochádza viacero svätcov i svätíc. Krst prijal ako dospelý, keď už mal absolvované humanitné štúdiá v Konštantínopole a Aténach. Táto „konverzia“ sa časovo prekrývala s objavom začínajúceho mníšskeho hnutia.

Bazil podnikol cestu po Egypte, Palestíne a Sýrii, aby osobne spoznal asketický život. Uprednostňoval cenobitskú formu mníšstva (z gréckeho koinos bios = spoločný život) pred pustovníckou (z gréckeho eremos = púšť). Preferoval osobnejšie bratstvá pred veľkými mníšskymi komunitami.

Založil niekoľko monastierov, pre ktoré napísal pravidlá založené na Svätom písme. Jeho monastiere boli otvorené potrebám, aj materiálnym, miestneho obyvateľstva, ktoré často postihovali epidémie alebo hladomory.

Okolo roku 364 kapadócko-cézarejský arcibiskup Euzébius vysvätil Bazila za kňaza. Jeho nástupcom sa Bazil stal v roku 370. Zomrel sotva 50-ročný 1. januára 379.

Východná cirkev začala Bazila titulovať „Veľký“ aj preto, lebo určujúcou mierou prispel k vymedzeniu a fixácii pojmov kresťanskej doktríny o Najsvätejšej Trojici.

Od Bazila pochádza formula mia ousia, treis hypostaseis, ktorá sa stala definitívnou vo východnej trojičnej teológii. Jediná ousia (= podstata, prirodzenosť) definuje spoločné božstvo troch hypostáz; hypostázu Otca špecifikuje otcovstvo, hypostázu Syna synovstvo a hypostázu Svätého Ducha moc posväcovať.

Bazilov brat sv. Gregor Nysský († 394) a Bazilov celoživotný priateľ sv. Gregor Teológ († okolo 390) potom lepšie vymedzili špecifické vlastnosti hypostáz (Otec je nesplodený, Syn je splodený a Svätý Duch vychádza z Otca skrze Syna), ale už Bazil povedal všetko podstatné.

Dodajme, že Bazil poznal aj pojem „osoba“ (prosopon), ale nepovažoval ho za postačujúci (tento pojem pôvodne označoval divadelnú masku, ktorú herec používal na scéne počas hry).

Z Bazilovej teológie čerpá vyjadrenie spoločného božstva Svätého Ducha s Otcom a Synom v Nicejsko-konštantínopolskom vyznaní viery – Svätému Duchu sa „vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi“.

Konštantínopolským koncilom potvrdená homotimia Svätého Ducha s Otcom a Synom predstavuje v Bazilovej teológii ekvivalent k Nicejským koncilom zavedenému pojmu homoousios, ktorý v spomenutom vyznaní viery vyjadruje spoločné božstvo Syna a Otca – Syn je „jednej podstaty s Otcom“ (homoousios tou Patri).

Dodajme, že Nicejsko-konštantínopolské vyznanie viery predstavuje súhrn základných právd kresťanského náboženstva, ktorý sformulovali svätí otcovia biskupi na Prvom nicejskom sneme (Prvý ekumenický koncil) v roku 325 a Prvom konštantínopolskom sneme (Druhý ekumenický koncil) v roku 381.

Bazilova starostlivosť o modlitbový život mníšskych bratstiev a neskôr aj kapadócko-cézarejskej cirkvi vysvetľuje jeho angažovanosť v liturgickom hnutí.

Bazilovi sa pripisuje anafora božskej liturgie, ktorá bola počas prvého tisícročia najčastejšie slávenou eucharistickou bohoslužbou v Byzancii. Pre svoju dĺžku musela neskôr ustúpiť božskej liturgii svätého Jána Zlatoústeho.

V byzantskom obrade sa dnes slávi Bazilova liturgia len 10-krát v roku. 

Pôvodne publikované v konzervatívnom denníku Postoj o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.bostonmonks.com/product_info.php/products_id/195

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (1. január)Čo nám o svätom Jozefovi hovoria cirkevní otcovia

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings