Predstavujeme cirkevných otcov: Irenej Lyonský (1)

Život: Narodil sa medzi rokmi 140 a 160 v Malej Ázii, azda v Smyrne. Bol žiakom Polykarpa, cez neho bol spätý s apoštolskou dobou. V rokoch 177 – 178 bol ako presbyter lyonskej cirkvi – o presnej polohe tohto mesta sa dodnes vedú spory – poslaný k pápežovi Eleutérovi ako sprostredkovateľ v spore o montanizmus. Následne bol vysvätený za biskupa a stal sa mediátorom v spore o Paschu, ktorý vypukol medzi východnými biskupmi a pápežom Viktorom. Jeho zásah bol úspešný. O zvyšku jeho života nevieme nič.

Diela: Irenej je pravdepodobne najvýznamnejším teológom 2. storočia. Jeho dielo Proti herézam je encyklopédiou heréz a predovšetkým autentickým zdrojom údajov o gnosticizme. Napísal tiež Ukážku apoštolského kázania a sériu diel, z ktorých sa nám zachovali len nejaké zlomky alebo v niektorých prípadoch len názvy (Monarchia, Ogdoade, O vede atď.).

Teológia: Pravdepodobne Irenejovi patrí zásluha, že ako prvý sformuloval kresťanské učenie v dogmatických pojmoch.


Odber nových článkov


V kristologickej oblasti Irenej považuje Syna za splodeného, nie stvoreného, pričom sa zrieka vysvetľovania tohto tajomstva. Irenejova téza o rekapitulácii všetkých vecí v Kristovi tvorí základ jeho teológie.

V oblasti mariológie Irenej pokračuje v paralelizme medzi Evou a Máriou, ktorý sformuloval Justín. Mária sa stáva Evinou obhajkyňou.

V oblasti ekleziológie Irenej verí, že cirkev prijala od apoštolov a ich učeníkov pravú vieru, ktorú Irenej stotožňuje „zhruba“ s Apoštolským vyznaním viery. Táto apoštolská tradícia sa manifestuje najmä v biskupskej postupnosti, ktorá na rozdiel od heretikov siaha až k samotným apoštolom. Preto treba poslúchať „nástupcov apoštolov“. Medzi cirkvami najdôležitejšia a najstaršia je Rímska cirkev, ktorú vybudovali Peter a Pavol. Avšak Irenej tým pravdepodobne nechce obhajovať rímsky primát, ale vznešenejší pôvod tejto cirkvi – prameniaci z jej zakladateľov.

V oblasti sviatostí Irenej veril, že modlitba prednášaná nad chlebom a vínom počas Eucharistie ich premieňa na Kristovo telo a krv. Napriek tomu je obetný charakter Eucharistie obmedzený v zmysle, ktorý zdôrazňuje už Didaché a iné ranokresťanské spisy, teda v zmysle symbolickej obety chvály, čo je téza nesporne pochádzajúca z tradície Beraky.

Čo sa týka kánonu Svätého písma, Irenej doň nezahŕňa List Hebrejom, ani Druhý Petrov list či Jakubov alebo Júdov list. Naproti tomu za kánonický spis považuje Hermovho Pastiera.

V eschatologickej oblasti Irenej verí v milenarizmus a osobitnú pozornosť venuje postave Antikrista.

Zdroj: C. V. MANZANARES: Dizionario sintetico di patristica 1991

Predstavujeme cirkevných otcov: Klement Rímsky (2.)Cirkevný otec Augustín: „Smrť nie je nič…“

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings