Stretnutie Pána (2. február)

V štyridsiaty deň po svojom narodení bol Kristus podľa Mojžišovho zákona predstavený Bohu v Jeruzalemskom chráme. Vtedy aj jeho matka Mária podstúpila rituálne očistenie a priniesla obety predpísané v Zákone. Preto v štyridsiaty deň po Vianociach, druhého februára, Cirkev slávi sviatok predstavenia, ktorý sa nazýva Stretnutie (alebo Predstavenie či Prijatie) Pána.

Stretnutie Krista so starcom Simeonom a prorokyňou Annou (Lk 2,22 – 36) je hlavnou udalosťou sviatku predstavenia Krista v chráme. Simeonovi „Svätý Duch vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša“ (Lk 2, 26). Simeon, inšpirovaný tým istým Duchom, prišiel do chrámu, kde sa stretol s novonarodeným Mesiášom, vzal ho na ruky a povedal slová, ktoré sa teraz každý večer spievajú na konci pravoslávnej večierne:

„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu“ (Lk 2, 29 – 32).

V tom čase Simeon predpovedal, že Ježiš bude „znamením, ktorému budú odporovať“, a „je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli“. Predpovedal aj Máriino utrpenie kvôli jej synovi (Lk 22, 34 – 35). Anna bola tiež prítomná a vzdávajúc vďaky Bohu „hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema“ (Lk 2, 38).

V bohoslužbe sviatku Stretnutia Pána sa zdôrazňuje skutočnosť, že Kristus, Boží Syn a Slovo, skrze ktoré bol stvorený svet, je teraz držaný ako dieťa v Simeonových rukách; ten istý Boží Syn, Darca Zákona, teraz sám napĺňa Zákon, nosený v náručí ako ľudské dieťa.

„Prijmi, Simeon, toho, ktorého Mojžiš na vrchu Sinaj videl v tme ako Darcu Zákona. Prijmi ho ako dieťa, ktoré teraz poslúcha Zákon. Lebo on je ten, o ktorom hovorili Zákon a Proroci, vtelený kvôli nám a spáse ľudstva. Poďme, pokloňme sa mu!

Nech sa dnes otvoria nebeské dvere, lebo večné Slovo Otca sa bez toho, aby sa vzdalo svojho božstva, vtelilo z Panny v čase. A ako štyridsaťdňové nemluvňa ho matka podľa Zákona dobrovoľne priniesla do chrámu. A starec Simeon ho berie do náručia a volá: Pane, teraz prepustíš svojho služobníka v pokoji, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, Pane, ktorý si prišiel zachrániť ľudský rod – sláva tebe!“ (Večierňové verše sviatku).

Večiereň a utiereň sviatku Stretnutia Pána sú plné hymnov na túto tému. Božská liturgia sa slávi s veršami z Máriinho chválospevu, ktoré tvoria prokimen a Simeonove slová sú veršami pre Aleluja. Evanjeliové čítania rozprávajú o stretnutí, zatiaľ čo starozákonné čítania na večierni sa vzťahujú na Zákon očisťovania v knihe Levitikus, Izaiášovo videnie trojsvätého Pána v chráme a dar viery Egypťanom, predpovedaný Izaiášom, keď Pánovo svetlo bude na „osvietenie pohanov“ (Lk 2, 32).

Slávenie Stretnutia Pána v chráme nie je len historickou spomienkou. Členovia Cirkvi, inšpirovaní tým istým Svätým Duchom ako Simeon a vedení tým istým Duchom do Cirkvi Mesiáša, si tiež môžu nárokovať na svoje vlastné „stretnutie“ s Pánom, a tak aj oni môžu dosvedčiť, že aj oni môžu „odísť v pokoji“, keďže ich oči videli Božiu spásu v osobe jeho Krista.

„Raduj sa, Panna Bohorodička, milosti plná! Z teba zažiarilo Slnko spravodlivosti, Kristus, náš Boh, a osvietilo tých, čo sedeli v temnotách! Raduj sa a plesaj, spravodlivý starec, ty si prijal do svojho náručia Vykupiteľa našich duší, ktorý nám daruje vzkriesenie“ (tropár sviatku).

Svojím narodením si posvätil lono Panny. A požehnal si Simeonove ruky, Kriste, Bože náš. Teraz si prišiel a zachránil si nás skrze lásku. Daj pokoj všetkým pravoslávnym kresťanom, jediný milovník človeka (kondák sviatku).

V mnohých chrámoch je zvykom žehnať sviece na sviatok Stretnutia Pána.

Zdroj: Thomas Hopko, Orthodox faith. Worship. Z angličtiny preložil o. Ján Krupahttps://www.oca.org/orthodoxy/the-orthodox-faith/worship/the-church-year/meeting-of-the-lord

Zdroj obrázka: https://iconreader.files.wordpress.com/2013/02/intampinarea-domnului_greek.jpg


Odber nových článkov


Sviatok troch svätých byzantských hierarchovPožehnanie sviec na sviatok Predstavenia nášho Pána v chráme

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings