Nedeľa po Narodení Pána

V Európe sedemnásteho storočia sa stala populárnou úcta k Ježišovi, Márii a Jozefovi ako „svätej rodine“.

Vznikla v Novom Francúzsku (ide o francúzske územia, ktoré sa dnes nachádzajú v Kanade a USA). Následne sa táto úcta rozšírila do západnej Európy.

Propagovala sa s cieľom poskytnúť novovznikajúcej strednej triede vzor „kresťanského rodinného života“.


Odber nových článkov


Sväté písmo zdôrazňuje, že Ježiš, Mária a Jozef neboli rodinou v bežnom zmysle slova.

Napríklad Matúš poukáže na to, ako anjel Jozefovi prikáže: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta“ (Mt 2, 13).

Komentátori si všimli, že Matúš nepovedal: „vezmi svoju ženu a svojho syna.“

Na kresťanskom Východe sa zachovala biblickejšia perspektíva: Ježiš je vtelený Boží Syn a Mária je Bohorodička, ktorá porodila Boha pôsobením Svätého Ducha. „Božiu rodinu“ tvorí Boh a jeho adoptované deti.

Ako píše svätý Pavol Galaťanom:„Skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli“ (Gal 3, 26 – 29).

Táto biblická „Svätá rodina“ teda nie je o rodinných hodnotách strednej triedy, ale o zbožštení, o účasti všetkých veriacich na Božom živote.

Keďže sme zjednotení s Kristom, máme účasť na jeho božskej prirodzenosti.

A čo svätý Jozef?

V cirkvách byzantského obradu sa v nedeľu po Vianociach spomína svätý Jozef medzi Kristovými blízkymi príbuznými spolu s kráľom Dávidom, Kristovým predkom.

Treťou dnes pripomínanou postavou je Jakub, ktorého svätý Pavol nazýva „Pánovým bratom“ (Gal 1, 19).

V evanjeliách sa Jozef objavuje len ako postava v rozprávaní o Kristovom počatí a detstve.

Toto viedlo komentátorov k predpokladu, že Jozef zomrel skôr, ako Ježiš začal svoje verejné pôsobenie.

Mohli by o Ježišovi jeho susedia povedať: „Vari to nie je tesár, syn Márie…“ (Mk 6, 3), keby Jozef ešte žil?

Evanjelisti starostlivo hovoria alebo aspoň vyvodzujú, že Jozef nie je Ježišovým otcom.

V Ježišovom rodokmeni Matúš starostlivo uviedol, že Ježiša nesplodil Jozef. Opísal ho ako „manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus“ (Mt 1, 16).


Jakub, Pánov brat

Dvaja z Dvanástich, čiže z Ježišových najbližších nasledovníkov, sa volali Jakub.

Jakub, ktorého si dnes pripomíname, nebol jedným z nich.

Nášho Jakuba opisuje Markovo evanjelium ako jedného z Ježišových bratov (porov. Mk 6, 3).

To, aký je vzťah Jakuba k Pánovi, je predmetom mnohých diskusií a sporov medzi kresťanmi vo všetkých vekoch.

Niektoré rané sekty zastávali názor, že Jakub bol skutočným pokrvným bratom Ježiša, synom Jozefa a Márie.

Svätý Hieronym trval na tom, že Mária bola vždy panna, a učil, že Jakub bol Ježišovým bratrancom, pričom „brat“ tu znamená „príbuzný“.

Na kresťanskom Východe je bežnejšie učenie – zaznamenané v Jakubovom protoevanjeliu z druhého storočia –, že Jakub je starším nevlastným bratom Ježiša, Jozefovým synom z predchádzajúceho manželstva.

Preto sa na ikonách často zobrazuje dospievajúci Jakub, ktorý pomáha Jozefovi pri úteku do Egypta.

V evanjeliách sa píše, že Ježišova rodina bola spočiatku skeptická, keď začal svoje verejné pôsobenie. Nepatrili medzi jeho učeníkov (porov. Matúš 12, 46 – 50).

Nie je dôvod myslieť si, že Jakubova reakcia na Ježiša bola iná než reakcia jeho ostatných príbuzných.

Svätý Pavol nám dáva prvé náznaky, že tieto veci sa mali radikálne zmeniť. Uvádza, že zmŕtvychvstalý Kristus sa zjavil Jakubovi (porov. 1 Kor 15, 7), a tým ho urobil, podobne ako Dvanástich a ženy, očitým svedkom vzkriesenia.

Pravdepodobne vtedy Jakub a zvyšok jeho rodiny prijali Ježiša ako Mesiáša.

Skutky svätých apoštolov (1, 14) ich zaraďujú medzi Ježišových učeníkov v hornej sieni po Ježišovom Nanebovstúpení.

Jakub a ostatní Ježišovi príbuzní boli rýchlo zaradení medzi popredných členov Cirkvi (porov. 1 Kor 9, 5).

Jakub ako najstarší z bratov bol pravdepodobne hlavou rodiny a tak sa logicky stal vodcom Jeruzalemskej cirkvi.

Peter a ostatní z Dvanástich boli „apoštoli“ – vyslaní do celého sveta –, zatiaľ čo Jakub zostal v centre miestneho spoločenstva.

V Skutkoch svätých apoštolov Jakub figuruje ako hlava miestnej cirkvi, ako popredný predstaviteľ domácich veriacich, ktorí pochádzajú zo židovstva. Z tohto dôvodu začal byť uctievaný ako „prvý biskup“ Jeruzalema.

Podľa spomienok z konca druhého storočia, ktoré cituje historik Euzébius, bol svätý Jakub umučený davom v Jeruzaleme za ohlasovanie, že Ježiš je Mesiáš: „Jeden z davu, valchovač, vzal palicu, ktorou vytĺkal šaty, a udrel ňou hlavu spravodlivého Jakuba. Taká bola jeho mučenícka smrť.“

Liturgia svätého Jakuba

V niektorých byzantských chrámoch sa raz alebo dvakrát do roka slúži liturgia svätého Jakuba.

Je to forma starobylej jeruzalemskej liturgie s neskoršími doplnkami, ktorá sa používala v Antiochijskej cirkvi počas väčšiny prvého tisícročia.

Nakoniec ju nahradil konštantínopolský obrad.

Zdroj: https://melkite.org/faith/sunday-after-nativity

Zdroj obrázka: https://fatherfladerblog.com/tag/trust-in-god/

Zachejovo obrátenie: Stretnutie dvoch hľadaníNedeľa pred Narodením Pána

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings