Alexander Schmemann: Veľký a Svätý piatok

Kríž

Zo svetla Svätého štvrtka vstupujeme do tmy Piatku, dňa Kristovho umučenia, smrti a pochovania. V ranej Cirkvi sa tento deň nazýval „Pascha Kríža“, pretože je skutočne začiatkom tej Paschy alebo Prechodu, ktorého celý význam sa nám postupne odhalí najprv v úžasnom tichu Veľkej a požehnanej soboty a potom v radosti dňa Vzkriesenia.

Ale najskôr o tme. Keby sme si len dokázali uvedomiť, že vo Veľký piatok nie je tma len symbolická a spomienková. Tak často sledujeme krásny a slávnostný smútok týchto bohoslužieb v duchu samospravodlivosti a sebaospravedlňovania. Pred dvetisíc rokmi zlí ľudia zabili Krista, ale dnes my – dobrí kresťania – staviame v našich chrámoch honosné hroby. Nie je to znak našej dobroty? Veľký piatok sa však nezaoberá len minulosťou. Je to deň hriechu, deň zla, deň, v ktorý nás Cirkev vyzýva, aby sme si uvedomili ich hroznú skutočnosť a moc v „tomto svete“. Hriech a zlo totiž nezmizli, ale naopak, stále predstavujú základný zákon sveta a nášho života.


Odber nových článkov


A my, ktorí sa nazývame kresťanmi, neosvojujeme si tak často tú logiku zla, ktorá viedla židovské Synderium a Poncia Piláta, rímskych vojakov a celý zástup k nenávisti, mučeniu a zabitiu Krista? Na ktorej strane, s kým by sme boli, keby sme žili v Jeruzaleme za čias Piláta? Túto otázku nám adresuje každé slovo veľkopiatkových bohoslužieb. Je to skutočne deň tohto sveta. Je to skutočné, a nie symbolické odsúdenie, je to skutočný, a nie rituálny súd nad naším životom. Je to zjavenie skutočnej povahy sveta, ktorý vtedy uprednostňoval a stále uprednostňuje tmu pred svetlom, zlo pred dobrom, smrť pred životom. Po odsúdení Krista na smrť „tento svet“ odsúdil na smrť sám seba, a nakoľko prijímame jeho ducha, jeho hriech, jeho zradu Boha, sme odsúdení aj my. Taký je prvý a strašne realistický význam Veľkého piatku: odsúdenie na smrť.

Deň vykúpenia

Tento deň zla, jeho konečného prejavu a triumfu, je zároveň dňom vykúpenia. Kristova smrť sa nám zjavuje ako spásna smrť pre nás a pre našu spásu. Je spásnou smrťou, pretože je úplnou, dokonalou a najvyššou obetou. Kristus dáva svoju smrť svojmu Otcovi a on dáva svoju smrť nám. Svojmu Otcovi, pretože, ako uvidíme, neexistuje iný spôsob, ako zničiť smrť, ako zachrániť ľudí pred ňou. A Otcovou vôľou je, aby ľudia boli zachránení pred smrťou. Nám, pretože v úplnej pravde Kristus zomiera namiesto nás. Smrť je prirodzeným plodom hriechu, imanentným trestom. Človek sa rozhodol odcudziť sa Bohu, ale keďže nemá život v sebe a zo seba, zomiera.

V Kristovi však nie je hriech, a teda ani smrť. On prijíma smrť len z lásky k nám. Chce prijať a zdieľať náš ľudský stav až do konca. Prijíma trest našej prirodzenosti, pretože na seba vzal celú ťarchu ľudského údelu. Zomiera, pretože sa s nami skutočne stotožnil, skutočne vzal na seba tragédiu ľudského života. Jeho smrť je konečným zjavením jeho súcitu a lásky.

A pretože jeho smrť je láskou, súcitom a spolutrpením, v jeho smrti sa mení samotná podstata smrti. Z trestu sa stáva žiarivý akt lásky a odpustenia, koniec odcudzenia a samoty. Odsúdenie sa mení na odpustenie.

Zničenie smrti

A napokon, Kristova smrť je spásonosná, pretože ničí samotný zdroj smrti: zlo. Tým, že ju s láskou prijíma, že sa vydáva svojim vrahom a umožňuje ich zdanlivé víťazstvo, Kristus zjavuje, že v skutočnosti je toto víťazstvo úplnou a rozhodujúcou porážkou zla. Aby zlo zvíťazilo, musí zničiť dobro, musí dokázať, že je konečnou pravdou o živote, zdiskreditovať dobro a jedným slovom ukázať svoju vlastnú nadradenosť. Ale počas celého utrpenia je to Kristus a jedine Kristus, kto víťazí. Zlo proti nemu nemôže nič urobiť, pretože nemôže prinútiť Krista, aby zlo prijal ako pravdu. Pokrytectvo sa zjavuje ako pokrytectvo, vražda ako vražda, strach ako strach.

A ako sa Kristus ticho približuje ku krížu a koncu, ako ľudská tragédia vrcholí, jeho triumf, jeho víťazstvo nad zlom, jeho oslávenie sú čoraz zjavnejšie.

Na každom kroku sa toto víťazstvo uznáva, vyznáva, ohlasuje: Pilátova manželka, Jozef, ukrižovaný lotor, stotník. A keď Ježiš zomiera na kríži a prijíma najvyššiu hrôzu smrti –  absolútnu samotu (Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?) – neostáva nič iné, len vyznať, že „toto bol naozaj Boží Syn!“ A tak práve táto smrť, táto láska, táto poslušnosť, táto plnosť života ničia to, čo urobilo zo smrti univerzálny osud. „Otvorili sa hroby…“ (Mt 27, 52). Už sa objavujú lúče vzkriesenia.

Takéto je dvojité tajomstvo Veľkého piatku a jeho bohoslužby nám ho odhaľujú a umožňujú sa na ňom podieľať. Na jednej strane sa neustále zdôrazňuje Kristovo umučenie ako hriech všetkých hriechov, zločin všetkých zločinov. Na celej utierni, počas ktorej nás dvanásť strastných čítaní núti krok za krokom sledovať Kristovo utrpenie; na hodinkách (ktoré nahrádzajú božskú liturgiu, pretože zákaz sláviť Eucharistiu v tento deň znamená, že sviatosť Kristovej prítomnosti nepatrí do „tohto sveta“ hriechu a temnoty, ale je sviatosťou „sveta, ktorý príde“); a napokon na večierni, ktorá je bohoslužbou Kristovho pohrebu, hymny a čítania – všetky sú plné slávnostných obvinení tých, ktorí sa dobrovoľne a slobodne rozhodli zabiť Krista, pričom túto vraždu ospravedlňujú svojím náboženstvom, politickou lojalitou, praktickými úvahami a profesionálnou poslušnosťou.

Na druhej strane, od samého začiatku je prítomná aj obeta lásky, ktorá pripravuje konečné víťazstvo. Z prvého evanjeliového čítania (Jn 13, 31), ktoré sa začína slávnostným Kristovým ohlásením: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh,“ až po stichiru na konci večierne, je tu nárast svetla, pomalý rast nádeje a istoty, že „smrť pošliape/premôže smrť…“ „Peklo sa chvelo, keď videlo teba, Vykupiteľa všetkých, ktorý bol uložený do hrobu. Jeho putá sa roztrhli, jeho brány sa rozpadli! Hroby sa otvorili, mŕtvi vstali. Vtedy Adam radostne a vďačne zvolal: Sláva tvojej blahosklonnosti, priateľ človeka!“

A keď na konci večierne položíme do stredu chrámu obraz Krista v hrobe/plaštenicu , keď sa tento dlhý deň chýli ku koncu, vieme, že sme na konci dlhých dejín spásy a vykúpenia. Prichádza siedmy deň, deň odpočinku, požehnaná sobota a s ňou aj zjavenie životodarného hrobu.

Zdroj: Alexander Schmemann, Liturgické vysvetlenie Svätého týždňa. Z angličtiny preložil o. Ján Krupa.

Bohoslužby svätých strastí nášho Pána podľa byzantskej tradícieUctievanie Svätého plátna (plaštenice) podľa byzantskej obradovej tradície

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings