Thomas Hopko: Nanebovstúpenie Pána

Po svojom zmŕtvychvstaní Ježiš už nežil so svojimi učeníkmi tak, ako žil pred svojou smrťou. Naplnený slávou svojho božstva sa v rôznych časoch a na rôznych miestach zjavoval svojmu ľudu a uisťoval ho, že je to On, skutočne živý vo svojom vzkriesenom a oslávenom tele.

Po svojom umučení sa im mnohými dôkazmi predstavil živý, zjavoval sa im počas štyridsiatich dní a hovoril im o Božom kráľovstve (Sk 1,3).


Odber nových článkov


Treba poznamenať, že časový úsek štyridsiatich dní sa v Biblii používa často a znamená časový úsek úplnosti a dostatočnosti (Gn 7, 17; Ex 16, 35; 24, 18; Sdc 3, 11; 1 Sam 17, 16; 1 Kr 19, 8; Jon 3, 4; Mt 4, 2).

Na štyridsiaty deň po svojej Pasche Ježiš vystúpil do neba, aby bol oslávený po Božej pravici (Sk 1,9 – 11; Mk 16, 19; Lk 24, 51). Kristovo nanebovstúpenie je jeho záverečným fyzickým odchodom z tohto sveta po zmŕtvychvstaní. Je to formálne zavŕšenie jeho poslania na tomto svete ako mesiášskeho Spasiteľa. Je to jeho slávny návrat k Otcovi, ktorý ho poslal na svet, aby vykonal dielo, ktoré mu dal vykonať (Jn 17, 4 – 5).

A vtom, keď ich žehnal, odstúpil od nich a vznášal sa na nebo. A oni sa Mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema (Lk 24, 51-52).

Cirkevné slávenie Nanebovstúpenia Pána, ako všetky podobné slávnosti, nie je len spomienkou na udalosť z Kristovho života. Samotné nanebovstúpenie totiž nemožno chápať tak, akoby išlo len o nadprirodzenú udalosť, keď sa človek vzniesol a odletel do neba.

Sväté písmo zdôrazňuje Kristov fyzický odchod a jeho oslávenie u Boha Otca spolu s veľkou radosťou, ktorú mali jeho učeníci, keď dostali prísľub Svätého Ducha, ktorý mal prísť, aby zabezpečil Pánovu prítomnosť medzi nimi a umožnil im byť jeho svedkami až po samý kraj zeme (Lk 24, 48 – 53; Sk 1, 8 – 11; Mt 28, 20; Mk 16, 16 – 14).

V Cirkvi veriaci v Krista slávia tie isté skutočnosti s presvedčením, že práve pre nich a pre všetkých ľudí sa uskutočnil Kristov odchod z tohto sveta. Pán odchádza, aby bol oslávený s Bohom Otcom a aby so sebou oslávil nás. Odchádza, aby „pripravil miesto“ pre nás a aby aj nás vzal do blaženosti Božej prítomnosti.

Ide otvoriť každému telu cestu do „nebeskej svätyne. … do svätyne, ktorá nie je zhotovená rukami“ (porov. Hebrejom 8 – 10). Odchádza, aby poslal Svätého Ducha, ktorý vychádza od Otca, aby svedčil o ňom a jeho evanjeliu vo svete a mocne ho sprítomňoval v živote učeníkov.

O tom všetkom spievajú liturgické hymny sviatku Nanebovstúpenia Pána. Verše antifón božskej liturgie sú prevzaté zo žalmov 47, 48 a 49. Tropár slávnosti, ktorý sa spieva pri malom vchode, sa spieva aj ako hymnus po svätom prijímaní.

Vystúpil si v sláve, Kriste, Bože náš, a daroval si radosť svojim učeníkom prísľubom Svätého Ducha. Prostredníctvom požehnania boli uistení, že Ty si Boží Syn, Vykupiteľ sveta! (Tropár).

Keď si naplnil plán spásy pre nás a spojil si zem s nebom, vystúpil si v sláve, Kriste Bože náš, ale neodlúčil si sa od tých, čo ťa milujú, ale zostal si nimi a volal si: Ja som s vami a nikto nebude proti vám! (Kondák).

Zdroj: https://www.oca.org/orthodoxy/the-orthodox-faith/worship/the-church-year/ascension1 Z angličtiny preložil o. Peter Sahajda. Lektoroval o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.monasteryicons.com/product/ascension-icon-457/icons-of-the-great-feasts

Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista: Aký je zmysel tohto sviatku?Piata nedeľa po Pasche: O Samaritánke

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings