Vstup Bohorodičky do chrámu sa v evanjeliách nespomína, ale má dlhú tradíciu

Pomocou motívov legendy o Máriinom pobyte v jeruzalemskom chráme tento sviatok vyzdvihuje Máriinu svätosť a bezhriešnosť.

Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu patrí medzi dvanásť veľkých sviatkov v Gréckokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi. Rímskokatolícka cirkev ho nazýva Obetovanie Panny Márie a slávi len ako liturgickú spomienku.

Vchód vo chrám presvjatýja Bohoródicy sa v byzantsko-slovanskom obrade slávi takisto ako v latinskom obrade 21. novembra, ale má aj deň predsviatku (20. november) a obdobie posviatku (ukončuje sa 25. novembra).


Odber nových článkov


Aj tento mariánsky sviatok sa zrodil v Jeruzaleme, pravdepodobne v 6. storočí, v Novom chráme Bohorodičky (Nea-Theotokos), ktorý bol postavený neďaleko jeruzalemského chrámu a posvätený 21. novembra 543.

Do kalendára Konštantínopolskej cirkvi bol Eísodos tís  ̔Yperagías Theotókou en tó Naó oficiálne zavedený až v roku 1166.

V roku 1372 začal pápežský dvor v Avignone sláviť sviatok Praesentatione Beatae Mariae Virginis, ktorý o storočie neskôr Sixtus IV. nariadil pre celú latinskú Cirkev. O historickú pravdu usilujúci sa Pius V. (1566 – 1572) zbytočne vyškrtával tento sviatok z rímskeho kalendára, keďže už Sixtus V. v roku 1595 obnovil jeho slávenie.

V súčasnosti Rímskokatolícka cirkev bez akéhokoľvek odkazu na legendu o Máriinom pobyte v jeruzalemskom chráme slávi 21. novembra „‚zasvätenie‘, ktorým sa sama Mária od detstva zasvätila Bohu pod vplyvom Ducha Svätého, ktorého milosťou ju naplnilo jej nepoškvrnené počatie“ (rubrika k ranným chválam).

Posolstvo sviatku v byzantskom obrade

„Po tvojom narodení, Vládkyňa a nevesta Božia, vstúpila si do Pánovho chrámu, aby ťa vychovali vo svätyni svätých ako Bohu zasvätenú. Vtedy k tebe Pán poslal Gabriela, aby ti posluhoval a prinášal pokrm, Nepoškvrnená. Celé nebo žaslo, keď ťa urobil Svätý Duch svojím chrámom. Preto, Najsvätejšia, na nebesiach i na zemi velebená Matka Božia, zachráň ľudské pokolenie“ (gréckokatolícka večiereň).

Ani byzantskému sviatku Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu nejde o Máriin životopis. Pomocou motívov legendy o Máriinom pobyte v jeruzalemskom chráme tento sviatok vyzdvihuje Máriinu svätosť, bezhriešnosť.

Aby ju ospievali ako najsvätejšiu zo všetkých ľudí, byzantskí hymnografi dokonca prekonávajú rozprávanie Jakubovho protoevanjelia a Máriino prebývanie v jeruzalemskom chráme situujú priamo do svätyne svätých, kam v skutočnosti smel vstúpiť len veľkňaz, a to len raz ročne (v Deň zmierenia – Jom Kipur) s obetami za svoje vlastné hriechy i za hriechy ľudu.

Sviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu je súčasťou Filipovky, totiž od 15. novembra prebiehajúcej 40-dňovej pôstno-duchovnej prípravy na sviatok Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (25. december). Poskytuje príležitosť vzdať úctu Bohorodičke Márii, vždy Panne, ktorá počas tehotenstva s Ježišom bola „dôstojným príbytkom večného Boha, Krista Kráľa“, „presvätým chrámom, v ktorom sa ubytoval nekonečne veľký Syn Boží“, „duchovným chrámom nášho Boha“ (z gréckokatolíckej večierne).

„Zíďme sa dnes, veriaci, na radostnú duchovnú slávnosť. Zvelebujme panenskú Bohorodičku, služobnicu Pánovu, čo vchádza do Božieho chrámu, vyvolenú zo všetkých rodov a pokolení, aby sa stala dôstojným príbytkom večného Boha, Krista Kráľa. Panny, so sviecami pred ňou kráčajte, úctu jej večnému panenstvu vzdávajte. A vy, matky, zanechajte svoje starosti, radostne nasledujte budúcu Matku Božiu. Ona celý svet naplní šťastím. Preto ju s archanjelom pozdravme: Raduj sa milostiplná. Prihováraj sa za spásu našich duší!“ (gréckokatolícka večiereň).

Úryvok z Jakubovo protoevanjelia (kap. VII. – VIII.)

Ako šli mesiace, dieťa rástlo. Keď naplnilo dva roky, povedal Joakim Anne: „Odvedieme ju do Hospodinovho chrámu, aby sme splnili sľub, ktorý sme dali, aby na nás azda Hospodin nezoslal svoj hnev a náš dar by bol neprijatý.“

Anna povedala: „Dočkajme do jej tretieho roka, aby dievčatko nehľadalo otca alebo matku.“ Joakim povedal: „Dočkajme.“

Keď dievčatko naplnilo tri roky, Joakim povedal: „Zavolajme nevinné židovské dcéry, nech vezmú svietniky a budú stáť so zažatými (svietnikmi), aby sa dievča neotáčalo späť, a aby nezostalo spútané jej srdce ďaleko do Hospodinovho chrámu.“

A tak aj urobili na ceste k Hospodinovmu chrámu, kde ju kňaz privítal, pobozkal, dal požehnanie a povedal: „Hospodin oslávi tvoje meno vo všetkých pokoleniach, lebo cez teba Hospodin zjaví v posledné dni svoje vykúpenie Izraelitom.“

Kňaz ju vzal, aby si sadla na tretí schod oltára. Hospodin Boh jej daroval blahodať a ona poskakovala od radosti, a obľúbil si ju celý národ Izraela. Jej rodičia odišli plní obdivu, oslavujúc panujúceho Boha, že ich dcéra sa neobrátila späť. Mária prebývala v Hospodinovom chráme ako holubica, jedlo prijímala z ruky anjela…

Zdroj: Život Presvätej Bohorodičky, vyd. P. Dobrík a V. Kocvár, Pravoslávna cirkevná obec Ľubica 2019.

Publikované v konzervatívnom denníku Postoj o. Ján Krupa.

Pozrite aj články na Postoj.sk https://www.postoj.sk/autor/jan-krupa

Vstup Bohorodičky (21. november)Dnes je uvedený do Pánovho domu prečistý chrám Spasiteľa (21. november)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings