Nedeľa pred Povýšením Kríža

V nedeľu pred Povýšením drahocenného a životodarného kríža nás evanjeliový úryvok uvádza, sprevádza do slávenia.

V tretej kapitole Jánovho evanjelia Pán očakáva nočnú návštevu Nikodéma, zbožného Žida, ktorý sa vydá k Ježišovi, aby posilnil svoju vieru v Syna človeka.

Ježišovou odpoveďou je oznámenie jeho umučenia: v 13. až 16. verši sa nachádza potvrdenie Nikodémovej viery. Zdá sa, že ide o spletitý slovný obrat, ktorý chce poslucháča priviesť k pochopeniu, že bez kríža sa nemožno znovu narodiť.

Zmienka o Mojžišovi, ktorý vyzdvihol (povýšil) hada na púšti, je jasnou narážkou na naplnenie Svätého písma. V knihe Numeri, kde sa rozpráva príbeh o Mojžišovi s hadom, čítame, že izraelský ľud, ktorému sa už prejedla manna, nenachádza dobrý chlieb ani dostatok hojnosť vody a reptá proti Pánovi. Ten ako trest pošle ohnivé a jedovaté hady. Ľud to pochopí a prosí Mojžiša, aby sa za nich prihovoril, čo Mojžiš urobí. Pán mu prikáže, aby odlial bronzového hada, zavesil ho na kus dreva a vyzdvihol, aby mohol byť uzdravený každý, kto sa na neho pozrie, pričom uzná svoje viny.

Takisto aj Pán, ktorý vystúpil na kríž, ak sa na neho pozeráme za súčasného uznania svojich vín, prináša uzdravenie a spásu, prináša večný život. Ježiš súhrnne vysvetľuje, ako a odkiaľ prichádza život: z Otcovej lásky, pretože Otec tak veľmi miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, a v dare Syna je sebadarovanie, takže spása prichádza zo sebadarovania. Len zaplatením „ceny“ darom Syna môže vykúpiť vesmír. A tak sa oslávenie Ježiša, ktorý je vyzdvihnutý ako had, stane možnosťou a zdrojom spásy. Je však potrebné obrátiť sa k nemu s vierou, že jedine v ňom možno nájsť túto spásu.

V týchto dvoch posledných veršoch sa odhaľuje motivácia a definitívnosť daru, t. j. poslania jediného Syna Otcom. Perspektíva je univerzálna: Boh miloval svet, kto uverí, bude mať večný život. V centre Synovho poslania, jeho povýšenia, je Otcova láska. Ale v akom zmysle treba chápať slovo „svet“? U Jána často označuje tých, ktorí neprijali Boha, ale možno ho chápať aj ako „ľudský rod“, v jeho rozmere neúplnosti, potreby spásy. Prvou definitívnosťou Božieho daru je večný život veriacich, druhou definitívnosťou Božieho daru je konečná spása sveta.

Aktualizácia úryvku

Zvykli sme si Kríž chápať ako prostriedok utrpenia, no mali by sme si uvedomiť, že je prejavom toho, akú hodnotu máme v Pánových očiach. „Stojíš mi za všetko, dokonca aj za môj vlastný život,“ hovorí Ježiš. Preto je kríž pre nás kresťanov charakteristickým znakom, je znakom bezpodmienečnej lásky, lásky až do konca, lásky ochotnej položiť život za tých, ktorých miluje. Ak sú naše kríže niekedy ťažké, je to len preto, že nemáme niekoho, za koho by stálo všetko to utrpenie a námaha. Nie vždy sa nám podarí vyriešiť všetko, čo máme na pleciach, a práve v tej chvíli namiesto pocitu zlyhania môžeme nadobudnúť hlbšiu podobnosť s Kristom, tajomstvo spočíva v prijatí.

Zdroj: http://www.eparchialungro.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/08/11-settembre-2022.pdf Z angličtiny preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.oca.org/saints/lives/2013/09/14/102610-the-universal-exaltation-of-the-precious-and-life-giving-cross


Odber nových článkov


Uctievanie vzácneho a životodarného Kríža podľa byzantskej tradície (14. september)Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky, vždy Panny: Neplodná sa stane matkou (8. september)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings