Katechéza pre deti: Boh – náš Stvoriteľ nás miluje (29)

Boh stvoril nádherný svet. Boh nám dal život, aby sme sa mohli podieľať na jeho živote.

Adam a Eva boli prvé osoby, ktoré Boh stvoril. Boh stvoril Adama a Evu, aby boli zjednotení s ním.

Adam a Eva žili v raji. Boh chcel, aby ľudia žili zjednotení s ním v raji.

No stalo sa niečo zlé. Adam a Eva nepostupovali podľa Božieho plánu. Tu je príbeh:

Boh povedal Adamovi, že smie jesť ovocie zo všetkých stromov s výnimkou jedného. Ten strom bol uprostred raja. Adam nesmel jesť ovocie zo stromu poznania dobra a zla. „Lebo v deň, keď by si z neho jedol,“ povedal Boh, „istotne zomrieš“ (Genezis 2, 15 – 17).

Jedného dňa prišiel diabol v podobe hada a pokúšal Evu a Adama. Eve hovoril o strome poznania dobra a zla: „Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo“ (Genezis 3, 4 – 5).

Ovocie stromu poznania dobra a zla vyzeralo dobre, a tak si z neho Eva vzala, niečo zjedla a dala aj Adamovi. Len čo obaja zjedli, spoznali, že urobili zle (Genezis 1, 6 – 7).

Adam a Eva neposlúchli Boha a tým od neho odpadli. Následne boli vyhnaní z raja a archanjel Michal bol poslaný strážiť bránu do raja. Adama a Eva už neboli zjednotení s Bohom. Tak ako povedal Boh, Adam a Eva jedného dňa zomreli (Genezis 3, 23 – 24).

Keď Adam a Eva neposlúchli Boha, zhrešili. Hriech je niečo, čo je proti Bohu. Hriech je odpadnutie od Boha. Hriech a smrť prišli na svet, pretože Adam a Eva neposlúchli Boha. Svet sa stal temným miestom.

Po veľmi dlhom čase po Adamovi a Eve bol na svet poslaný Ježiš. Boh poslal svojho Syna, pretože nás miluje. Boh poslal Ježiša, aby sme mohli byť opäť zjednotení s Bohom. Ježiša nazývame novým Adamom. Vtelený Boží Syn Ježiš nikdy nebol neposlušný Bohu.

Ježiš nás učil, že Boh nás miluje. Ježiš nás učil, ako sa zjednotiť s Bohom. Ježiš nás učil, ako nasledovať Boha. Tí, ktorí nasledovali Ježiša, sa stali Božím ľudom.

Boh je Trojica: Otec, Syn a Svätý Duch. Ježiš je vtelený Boží Syn.

Vyber vhodné slovo a doplň do vety:

Boh nám dal ______, aby sme sa mohli podieľať na jeho živote.

Boh stvoril Adama a Evu, aby boli ___________ s ním.

Adam a Eva nepostupovali podľa Božieho ______.

Keď Adam a Eva ____________ Boha, zhrešili.

Hriech je ___________ od Boha.

Po veľmi dlhom čase po Adamovi a Eve bol na svet poslaný ______.

Boh poslal Ježiša, aby sme s mohli byť opäť zjednotení s ______.

Ježiša nazývame novým  _______.

Vtelený Boží Syn Ježiš nikdy nebol ___________ Bohu.

zjednotení / život / plánu / neposlúchli / odpadnutie / Ježiš / Adamom / Bohom / neposlušný

Zdroj: God gives life, God with us publications 2002. Spracoval o. Ján Krupa


Odber nových článkov


Katechéza pre deti: Ježiš bol poslaný, aby nás priviedol späť k Otcovi (30)Katechéza pre deti: Boh Otec, Syn a Svätý Duch (28)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings