Katechéza pre deti: Boh stvoril svet (4. časť)

Minule sme sa dozvedeli: Boh je Otec, Syn a Svätý Duch. Boh Otec, Syn a Svätý Duch sa milujú. Pre Otca, Syna a Svätého Ducha, keď o nich hovoríme spolu, máme meno Boh alebo Trojica.

Dnes sa naučíme: Boh stvoril svet. Boh stvoril Slnko, Mesiac aj hviezdy. Boh stvoril oblaky a vietor. Boh stvoril svet a všetko v ňom.

Aký úžasný svet Boh stvoril! Boh bol spokojný so všetkým, čo stvoril.

Svet patrí Bohu. On ho stvoril.

Boh stvoril aj nás. Boh nám zveril nádherný svet, aby sme v ňom žili. Čo chce Boh na oplátku? Boh chce, aby sme si vážili Jeho stvorenie. Boh chce, aby sme sa starali o Jeho stvorenie.

Zopakujme si: Kto stvoril svet? (Boh) Bol Boh spokojný s tým, čo stvoril? (Áno) Komu patrí svet? (Bohu) Čo chce Boh, aby sme robili s Jeho stvorením? (Máme si vážiť Božie stvorenie a starať sa oň).

Vyber a doplň do vety správne slovo:

_____ stvoril svet.   Človek / Boh

Boh _____ spokojný so stvoreným svetom.   bol / nebol

Svet patrí _______ .   človekovi / Bohu

Boh od nás chce, aby sme je stvorenie _________ .   ničili / chránili

Pre rodičov:

Starý zákon, ako je usporiadaný dnes, sa začína príbehom stvorenia, aj keď Genezis (Kniha o počiatkoch) nie je najstaršou napísanou knihou Biblie…

V knihe Genezis je stvorenie rozdelené do šiestich dní. Súčasná veda tvrdí, že vek vesmíru je mnoho miliárd rokov, a to niektorých ľudí privádza k odmietaniu správy knihy Genezis ako detinskej a nepresnej alebo k odmietaniu celej Biblie. Dodnes sa vedú mnohé spory o „pravde“ knihy Genezis – niektorí ju odmietajú ako mýtus, a iní obhajujú prehnane doslovný výklad. Bohužiaľ, obom pozíciám uniká skutočný význam stvorenia podľa knihy Genezis, ktorý zjavil Svätý Duch prostredníctvom cirkevných Otcov a koncilov.

Pozorné čítanie správy o stvorení odhaľuje dva samostatné príbehy. V kapitolách 1, 1 až 2, 4 je opísané stvorenie vesmíru za šesť dní Bohom, ktorý odpočíval v siedmy deň, šabat. V tejto správe sú ľudia posledným prvkom stvorenia privedeného k bytiu. Druhá verzia sa začína stvorením ľudí, reprezentovaných Adamom a Evou, a ich pádom do hriechu (2, 5 až 3, 24). Biblisti dnes pripisujú tieto dva príbehy rôznym hebrejským kultúrnym tradíciám. Prvou je „kňazská“ tradícia; druhou je „jahvistická“ tradícia, ktorá je takto pomenovaná preto, lebo odkazy na Boha používajú meno „JHVH“ („Ten-ktorý-je“) zjavené Mojžišovi.

Ani jeden z týchto autorov nezamýšľal napísať učebnicu dejepisu alebo prírodovedy v modernom zmysle, ale skôr oznámiť hlbšie náboženské pravdy o pôvode ľudstva a sveta. Písanie dejín by naznačovalo prítomnosť nejakého ľudského svedka, keď existoval iba Boh. Hebrejskí autori si plne uvedomovali nesmiernosť priepasti, ktorá oddeľuje Boha od človeka, a nechcú sa pokúšať o definitívne vysvetlenia konkrétnych mechanizmov, ktoré by si Boh mohol zvoliť.

Prvé rozprávanie pripomína, ale koriguje, iné mýty o stvorení, ktoré boli bežné v rozličných svetových kultúrach počas storočí pred Kristovým narodením. Mnohé tieto pohanské ságy opisovali stvorenie ako zápas medzi princípom dobra a svetla a princípom temnoty a chaosu. Keď triumfoval poriadok a dobro, bol zorganizovaný nádherný svet, v ktorom my žijeme. Takéto príbehy môžu mať nejaký druh prostrednej bytosti, ktorá vytvorí poriadok z preexistujúceho chaosu. Avšak Genezis sa líši od dobových mýtov o stvorení niekoľkými kľúčovými spôsobmi. Hlavne tým, že Boh nebojuje ako rovný so zlou a temnou mocou. Naopak. Boh tvorí iba svojím slovom a všetko, čo urobil, bolo dobré. Tento refrén sa opakuje po každej fáze až do tej doby, než Boh stvorí muža a ženu a považuje ich za veľmi dobrých.

Každý predmet označený v správe knihy Genezis zbožňoval niektorý okolitý národ – Slnko, Mesiac, určité zvieratá. Písmo hovorí, že všetky tieto veci stvoril Boh a nie sú bohmi. Navyše sa hovorí, že mať falošných bohov znamená, že človek skončí ako oni a nedosiahne skutočné dobro, ktoré by mohol dosiahnuť. Vyučuje sa tu základná a hlboká pravda. Všetko, čo existuje, má svoj konečný pôvod v Bohu a vychádza z jeho tvorivej moci ako naozaj dobré. A predsa stvorená nádhera všetkého je len bledým odrazom nevýslovnej krásy Toho, Ktorý Je, zdroja všetkého, čo je. Existuje iba jeden Boh a nemá rovného.

Zdroj: God Is Love, Grade 1, God with us Publications 2001. Vybral a preložil o. Ján Krupa

Please follow and like us:


Nasledujúce: Katechéza pre deti: Boh stvoril človeka (5. časť)

Predchádzajúce: Katechéza pre deti: Boh je svätý (3. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings