Katechéza pre deti: Boh je svätý (3. časť)

Minulý týždeň sme sa dozvedeli, že Boh nás stvoril úžasných. Máme päť zmyslov – zrak, čuch, chuť, hmat a sluch –, aby nám pomáhali tešiť sa z Božieho stvorenia. Prichádzame do cirkvi-chrámu, aby sme sa klaňali Bohu. Bohu sa klaniame celým telom (moje oči sa pozerajú na našu krásnu cirkev-chrám; moje uši počúvajú spev; môj jazyk ochutnáva Sväté prijímanie; moje pery bozkajú ikony; môj nos ovoniava kadidlo).

Dnes sa dozvieme dve veci o Bohu, ktorý nás stvoril úžasných: Boh je Trojica; Boh je svätý.  

Prvá vec: Boh je Otec, Syn a Svätý Duch. Tieto slová hovoríme, keď sa prežehnávame. Preto držíme tri prsty spolu, keď robíme znak kríža. Boha nazývame Trojica – to znamená tri osoby: Otec, Syn a Svätý Duch.

Prežehnávame sa takto: Tri prsty (palec, ukazovák a prostredník) pravej ruky zložíme spolu a zvyšné dva prsty (prstenník a malíček) zohneme v dlani. Pravú ruku priložíme k čelu a povieme: „V mene Otca“, potom na prsia a povieme: „i Syna“, potom na pravé rameno a povieme: „i Svätého“ a napokon na ľavé rameno a povieme: „Ducha. Amen.“

Tu je špeciálna ikona. Je to ikona Trojice. Trojica sa zjavila ako traja anjeli už veľmi dávno. (Otec, Syn a Svätý Duch nie sú anjeli; to len sa rozhodli takto sa zjaviť pre návštevu.) Trojica prišla navštíviť Abraháma a jeho manželku Sáru. Otec je vľavo, Syn v strede a Svätý Duch vpravo. Trojica je spoločenstvo lásky.

Zapamätajme si: Klaniame sa Trojici, keď robíme znamenie kríža. Trojica je Boh Otec, Syn a Svätý Duch. Trojica sa delí o lásku. My ľudia sme stvorení na Boží obraz. Preto sa delíme o lásku.

Druhá vec: Boh je svätý.

Svätý je špeciálne slovo. Boh chce, aby ste boli tými najlepšími, akými môžete byť. Inými slovami, Boh chce, aby si boli svätí, lebo On je svätý.

Svätý je slovo pre všetko, čo súvisí s Bohom: ikony sú sväté, preto sa klaniame pred ikonami; naša cirkev-chrám je svätá, preto nevyrušujeme v cirkvi-chráme; prijímanie je sväté, preto k nemu pristupujeme potichu a úctivo.

Počas božskej liturgie spievame: „Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.“ Tento hymnus sa nazýva „Trojsvätá pieseň“ alebo „Trisagion“.

Zopakujme si: Dnes sme sa naučili: Boh je Trojica; Boh je svätý.

Vyber a doplň vhodné slovo do vety:

Trojica je Boh Otec, Syn a _____ Duch.              Svätý / čistý

Klaniame sa _______, keď robíme znamenie kríža.    kalichu / Trojici

Náš Boh je _____.   modrý / svätý

Pre rodičov:

Svätá Trojica: Nepoznateľný Boh z lásky nás oslovil a postupne sa nám zjavil ako Otec, Syn a Svätý Duch. A tak najhlbšia skúsenosť ľudstva s Bohom nám ukázala niečo zo živej reality Boha, ktorú by sme my sami nikdy nedokázali odhaliť. Vidíme, že Boh je Jeden, a predsa zároveň Trojica. Boh je jeden v podstate a bytí, jeden v činnosti a sile, ale trojica osôb. Cirkevní Otcovia opísali toto tajomstvo ako Svätú Trojicu, posvätné spoločenstvo, ktoré nás pozýva, aby sme mali účasť na bohatstve Božieho života. Cirkevní Otcovia rozpoznali, že takýmto Božím seba-zjavením nám bol daný pohľad na samotnú podstatu Nepoznateľného, aby sme mohli túžiť po spoločenstve s Ním.

Ikona Najsvätejšej Trojice: Dogma o Trojici je základnou kresťanskou skúsenosťou. Ikonografia, keďže nie je schopná vytvoriť obraz Boha, často znázorňuje Svätú Trojicu v podobe troch anjelov, ktorí navštívili Abraháma pri Mamreho dube. „A znova sa Abrahámovi zjavil Pán pri terebintoch Mamreho, keď za najväčšej horúčavy dňa sedel pri vchode do stanu. Keď zdvihol oči, videl neďaleko seba stáť troch mužov“ (Genezis 18, 1 – 2). Aby sa ukázalo, že patria do nebeského sveta, sú zobrazení ako okrídlení anjeli.

Zdroj: God Is Love, Grade 1, God with us Publications 2001. Vybral a preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://sk.wikipedia.org/wiki/Ikona_Najsv%C3%A4tej%C5%A1ej_Trojice_(Andrej_Rub%C4%BEov)

Please follow and like us:


Nasledujúce: Katechéza pre deti: Boh stvoril svet (4. časť)

Predchádzajúce: Katechéza pre deti: naša cirkevná rodina sa klania Bohu (2. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings