Katechéza pre deti: naša cirkevná rodina sa klania Bohu (2. časť)

Uctenie si ikony v chráme

o. Ján Krupa

Boh nás stvoril úžasných. Dal nám nádherné telá, ktoré sa môžu naťahovať a rásť. Boh nám dal aj nádherný svet a našich päť zmyslov – zrak, čuch, chuť, hmat, sluch –, aby sme mohli oceňovať Jeho stvorenie.

Dnes sa naučíme o veľmi špeciálnom spôsobe, akým používame naše zmysly a telá. Naše poučenie je o klaňaní sa Bohu a o tom, ako používame celé naše telo na klaňanie sa Bohu.

Skôr ako začneme, dovoľte mi položiť vám otázku: Poznáte niekoho, kto nemôže používať svoje oči, pretože je slepý, alebo svoje uši, pretože je hluchý? Čo keby bol niekto slepý a náhodou by zakopol o hračku? Máme sa mu posmievať? Nie! Nikdy by sme sa nemali nikomu posmievať! Telo každého človeka je odlišné, ale úžasné. Každý je stvorený na Boží obraz a Boh miluje každého, koho stvoril.

Teraz povedzme niečo o tom, ako používame naše telá pri klaňaní sa Bohu. Cirkev je úžasné miesto na používanie našich piatich zmyslov. Bohu sa klaniame celým svojím telom:

Moje oči pozerajú na krásnu cirkev-chrám; moje uši počúvajú spev; môj nos ovoniava kadidlo; moje pery bozkajú ikony; môj jazyk ochutnáva Sväté prijímanie.

Ďakujem Bohu za to, že ma stvoril úžasného. Ďakujem Bohu za moju úžasnú cirkev-chrám.

Zopakujme si: Dnes sme sa dozvedeli, že Boh nám dal naše telá, najmä naše zmysly, aby sme oceňovali úžasný svet, ktorý Boh stvoril, a aby nám naše zmysly pomáhali klaňať sa Bohu.

Vyber a doplň do vety vhodné slovo:

Môj nos ____________ kadidlo.          sa pozerá na / ovoniava

Moje pery ___________ ikony.            bozkajú / sa pozerajú na

Moje uši ____________ spev.              ochutnávajú / počúvajú

Moje oči ____________ moju krásnu cirkev-chrám.  počúvajú / sa pozerajú na

Môj jazyk ___________ Sväté prijímanie.     počúva / ochutnáva

Pre rodičov: Život v Kristovi zapája každý aspekt nášho bytia, a preto klaňanie sa Bohu musí zapájať a pôsobiť na všetky telesné zmysly, aby sa celá osoba sústredila na Boha. Toto dalo vzniknúť liturgickým umeniam (architektúra, ikonografia, hymnografia), ktoré sa vo východných cirkvách natoľko integrovali do liturgie, že sa stali neoddeliteľnými. A tak liturgické obrady východných cirkví zapájajú celú osobu – ducha, dušu i telo – gestami, hudbou, zrakom a zvukom.

Východné liturgické klaňanie sa Bohu je navrhnuté tak, aby nám uľahčovalo prítomnosť v slávenej realite, uznávajúc, že sme stvorenia pozostávajúce z tela aj ducha. Východné liturgické klaňanie sa Bohu je naplnené zmyslom prostredníctvom slov a pojmov a ovplyvňuje každý náš telesný zmysel, aby nás úplne otvorilo Božej prítomnosti. Štruktúra cirkvi-chrámu a farba ikon vnímaných zrakom posilňujú našu vieru, že sme skutočne v prítomnosti Krista a všetkých Jeho svätých. V Eucharistii prijímame Kristovo telo a krv a môžeme spievať: „Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán“ (Žalm 33/34, 9). Kadidlo nám prostredníctvom čuchu a zraku pripomína, že sme obetovaní Bohu ako „ľúbezná vôňa, príjemná obeta, milá Bohu“ (Filipanom 4,18) a že jasný oblak Svätého Ducha napĺňa chrám, v ktorom sa klaniame Bohu. Posvätná hudba liturgie prostredníctvom nášho počúvania vštepuje svoje podoby Božej lásky v hlbinách nášho bytia. Sme tvory naladené na hudbu, ktorá nás bytostne ovplyvňuje. Rúcha slúžiacich svedčia o tom, že krstom sme všetci zaodetí do Božej slávy. Samotný krst fyzicky pôsobí na všetky naše zmysly prostredníctvom dotyku rúk, ktoré manifestujú Božiu lásku; prostredníctvom pochovania vo vode, ktoré predstavuje našu smrť hriechu; a prostredníctvom rozmanitej vône myra, ktoré nám dáva každý potrebný dar Svätého Ducha. Každé liturgické slávenie nás úplne zahrňuje do spásonosného Božieho skutku tým, že nás pozdvihuje a oslavuje na duši aj na tele.

Zdroj: God Is Love, Grade 1, God with us Publication 2001. Vybral a preložil o. Ján Krupa

Please follow and like us:


Nasledujúce: Katechéza pre deti: Boh je svätý (3. časť)

Predchádzajúce: Katechéza pre deti: Naša cirkevná rodina (1. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings