Katechéza pre deti: Pristupujeme k svätému prijímaniu (21. časť)

Naša cirkevná rodina sa klania Bohu. Bohu sa klaniame spoločne. Bohu sa klaniame ako Presvätej Trojici. Bohu sa klaniame na božskej liturgii.

Klaniame sa, aby sme Bohu poďakovali. Ďakujeme Bohu za Ježiša. Ježiš nám pomohol stať sa Božou rodinou. Ježiš chce, aby sme sa klaňali spoločne ako rodina. Ježiš chce, aby sme rástli spoločne, ako rastie rodina. Ježiš nám ukázal a naučil nás, ako Boh chce, aby sme žili.

Modlíme sa za to, čo potrebujeme. Prosíme: „Pane, zmiluj sa.“  Chválime Boha. Počúvame Božie slovo. Pripomíname si všetko, čo pre nás Boh urobil.

Pred odchodom k svojmu Otcovi do neba sa Ježiš podelil so svojimi učeníkmi o špeciálny pokrm. V jeden večer Ježiš povedal svojim učeníkom, aby išli do Jeruzalema a našli pre nich miestnosť na večeru. Keď boli všetci spolu, Ježiš vyslovil požehnanie nad chlebom. Potom povedal: „Vezmite a jedzte tento chlieb – toto je moje telo.“ Následne vzal času s vínom, požehnal ho a povedal: „Pite toto víno – toto je moja krv.“ My, ktorí sme Ježišovými nasledovníkmi, toto robíme dodnes na božskej liturgii. Viete, o čom hovorím? O svätom prijímaní. Začalo sa na Svätý a Veľký štvrtok, deň pred Ježišovým ukrižovaním. Ježiš svojim učeníkom povedal, aby sa od toho dňa delili o sväté prijímanie.

Keď pristupujeme k svätému prijímaniu, zjednocujeme sa s Ježišom Kristom, pretože on povedal: „Toto je moje telo a moja krv.“ Pretože pristupujeme k spoločnému svätému prijímaniu, spájame sa navzájom.

Sväté prijímanie je najvzácnejší Ježišov dar pre nás. Tento dar prijímame s veľkou úctou a bázňou. Pred pristúpením k svätému prijímaniu sa ukloníme a prežehnáme a následne máme ruky skrížene na hrudi.

Keď pristupujeme k svätému prijímaniu, sme potichu. Myslíme na Ježiša. Ježiš uzdravoval ľudí. Ježiš ľuďom ukazoval, ako milovať a odpúšťať.

Ježiš miloval deti. Keď pristupujeme k svätému prijímaniu, pripomíname si, že Ježiš nás miluje. Sväté prijímanie je Ježišov úžasný dar pre nás.

Zopakujme si to: O čom bolo naše dnešné poučenie? (sväté prijímanie) Kto podal prvé sväté prijímanie? (Ježiš) Čo povedal Ježiš, keď dával sväté prijímanie svojim učeníkom? („Toto je moje telo, toto je moja krv“) S kým sa zjednocujeme, keď pristupujeme k svätému prijímanie? (s Ježišom a navzájom)

Vyber vhodné slovo a doplň do vety:

Pred odchodom k svojmu ________ do neba sa Ježiš podelil so svojimi učeníkmi o špeciálny ______.

Povedal: „Toto je moje ______.“ Vzal čašu s vínom a požehnal ho. Povedal: „Toto je moja _____.“

Svojim učeníkom Ježiš povedal, aby sa od toho _____ delili o sväté prijímanie.

Na božskej liturgii duchovný otec požehnáva chlieb a ______.

Keď pristupujeme k svätému prijímaniu, pripomíname si, že Ježiš nás ________.

Keď pristupujeme k svätému prijímaniu, prijímame ________.

pokrm / telo / Otcovi / krv / dňa / víno / miluje / Ježiša

Pre rodičov:

Sväté prijímanie

Eucharistia je Kristovo telo a krv. Eucharistia je skutočne božská liturgia, pretože je mocným Božím dielom, ktoré sa koná na naše posvätenie. Keď sa na nej zúčastňujeme, stávame sa jedno v Kristovi a zjednocujeme sa s Bohom: Otcom, Synom a Svätým Duchom. Eucharistia sa nazýva tajomstvom, pretože spôsob, akým sa to deje, presahuje našu chápavosť. Napriek tomu, ak sa na nej zúčastňujeme s vierou, môžeme neustále rásť v chápaní veľkej Božej lásky k nám.

Zjednotenie

Cieľom a zavŕšením božskej liturgie je sväté prijímanie: zjednotenie medzi Bohom a ľuďmi a zjednotenie medzi veriacimi. V anafore sa modlíme, aby sme sa spojili s tými, ktorí majú účasť na posvätených daroch, aby sme mali „spoločenstvo vo Svätom Duchu“.

Liturgia zjednocuje Boha a ľudí prostredníctvom vzájomnej spolupráce (po grécky synergie).

Božou časťou je dielo spásy uskutočnené v Kristovej smrti a zmŕtvychvstaní. Pôsobenie Svätého Ducha tajomným spôsobom robí z našej obradovej činnosti vyjadrenie Božej lásky k nám. Anafora oslovuje Otca: „Ty si tak miloval svet, že si dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“

Našou časťou je priniesť dary: chlieb a víno z našich rúk, obetu chvály z našich pier, spomienku na Krista našou mysľou a vyjadrenie lásky k Bohu a k sebe navzájom z nášho srdca. Pozdvihujeme svoje srdcia, spomíname, obetujeme.

Boh je však ten, kto miluje a „spomína“, čím sa minulé udalosti stávajú skutočnými aj dnes. Kňaz v rámci prenášania darov zo žertveníka na oltár na veľkom vchode v modlitbe Cherubínskej piesne hovorí: „…ja hriešny a neužitočný sluha prinášam ti tieto dary. Veď to ty, Kriste Bože náš, ich prinášaš a si prinášaný, ty ich prijímaš a si rozdávaný…“

Boh poslal svojho Syna. Boh stvoril dary chleba a vína a robí z nich svojho Syna ako „pravý chlieb z neba“ (Jn 6, 32).

Zdroj: God Is Love, Grade 1, God with us Publications 2001. Vybral a preložil o. Ján Krupa

Please follow and like us:Predchádzajúce: Katechéza pre deti: Klaniame sa Presvätej Trojici: Otcu i Synu i Svätému Duchu (20. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings