Katechéza pre deti: Učíme sa odpúšťať (15. časť)

Boh nás stvoril, aby sme milovali. Boh nechce, aby sme druhým ubližovali alebo aby nám bolo ubližované. Keď sa s nami priateľ nedelí, cítime sa zranení. Keď nás niekto udrie, bolí nás to. Keď nám niekto, koho milujeme, ubližuje, sme smutní.

Musíme odpustiť druhým, ktorí nám ublížili. Ježiš nás učil, že láska a odpustenie patria k sebe. Ako dve strany mince. Musíme milovať, musíme odpúšťať. Aj keď je to ťažké, musíme si navzájom odpúšťať, ak chceme byť Ježišovými nasledovníkmi. Toto je Božia cesta.

Chcem vám povedať dôležitý príbeh. Myslíte si, že Ježišov priateľ by niekedy urobil niečo, čo by Ježišovi ublížilo? Počúvajte tento príbeh:

Peter bol Ježišovým nasledovníkom. Peter miloval Ježiša. Jedného dňa povedal Ježiš Petrovi niečo zvláštne. „Skôr ako kohút zakikiríka, tri razy povieš, že ma ani nepoznáš.“ Stalo sa to, čo Ježiš povedal.

Pred ukrižovaním bol Ježiš zatknutý. Peter a ostatní učeníci to videli. Báli sa, že ich zatknú. Ježiša odviedli. Peter ich sledoval z diaľky.

Petra uvidela jedna žena. „Nevidela som ťa s Ježišom?“ spýtala sa.

„Nie,“ povedal Peter. Rovnakú otázku položila aj ďalšia žena. Peter povedal druhý raz: „Nie.“

Zástup ľudí pristúpil k Petrovi a povedal: „Ty si Ježišov priateľ.“ „Nie!“ povedal Peter tretí raz. „Ja toho človeka ani nepoznám.“ V tej chvíli zakikiríkal kohút.

Keď Peter počul kohúta, zaplakal. Nemohol uveriť, že tri razy klamal. Rozmýšľal, či mu Ježiš niekedy odpustí.

Po Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní dostal Peter odpoveď. Ježiš prišiel k Petrovi, ktorý kráčal po pláži. „Miluješ ma?“ spýtal sa ho.

Peter povedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem.“ Ježiš položil tú istú otázku tri razy. Peter tri razy povedal: „Áno.“

Ježiš odpustil Petrovi. Ježiš mal čoskoro odísť do neba, aby bol so svojím Otcom. Požiadal Petra, aby bol zodpovedný za jeho nasledovníkov. Urobil Petra vodcom svojich nasledovníkov. Peter vedel, že mu bolo odpustené. Peter viedol Ježišových nasledovníkov.

Ježiš nás učil o láske a odpustení. Patria k sebe.

Niekedy rodičia prosia svoje deti o odpustenie. Milujeme svojich rodičov a hovoríme: „Odpúšťam ti.“

Niekedy brat, sestra alebo priateľ prosí o odpustenie. Milujeme svojich bratov, sestry a priateľov. Hovoríme: „Odpúšťam ti.“

Učíme sa odpúšťať chyby druhých ľudí.

Keď milujeme a odpúšťame, kráčame po Božej ceste.

Ježiš nám ukázal, ako odpúšťať. Robíme to, čo robil Ježiš. Odpúšťame tým, ktorí nám ubližujú.

Zopakujme si to: Ježiš nás naučil milovať a odpúšťať a potom nám ukázal, že aj keď sme veľmi zranení, môžeme odpustiť. Komu Ježiš odpustil? (Petrovi) Keď nám niekto ublíži, čo povieme? (Odpúšťam ti.)

Vyber vhodné slovo a doplň do vety:

Boh nás stvoril, aby sme __________.

Boh nechce, aby sme druhým ____________ alebo aby nám bolo ubližované.

Musíme __________ druhým, ktorí nám ubližujú.

Ježiš nás učil, že láska a ____________ patria k sebe.

Aj keď je to ťažké, musíme si navzájom odpúšťať, ak chceme byť Ježišovými _______________.

Toto je Božia _______.

ubližovali / milovali /odpúšťať / odpustenie / cesta / nasledovníkmi

Pre rodičov:

Obnovený obraz

„Obnoviť obraz v padlom Adamovi“: takto cirkevní Otcovia opísali cieľ Kristovho príchodu. On obnovuje tento obraz v nás, keď sme v iniciačných tajomstvách včlenení do Kristovho tela. Keď zaťažení a skúšaní hriechom potrebujeme jeho uzdravujúci dotyk, stretáva sa s nami v dvoch tajomstvách obnovy: pokánie a pomazanie chorých.

Sme povzbudzovaní, aby sme vyznávali svoje hriechy vždy, keď si uvedomíme, že sme vážne zišli z Pánovej cesty. Tradične pristupujeme k tajomstvu pokánia počas pôstnych období cirkevného roka a mnohé farnosti majú v tomto období kajúce bohoslužby. Niektorí kňazi sú k dispozícii na spoveď po večierni alebo pred liturgiou v Pánov deň alebo na požiadanie, v závislosti od ich ďalších povinností.

Byzantský štýl spovede zdôrazňuje, že sa spovedáme Kristovi prostredníctvom Cirkvi. Kajúcnik stojí pred krížom, ikonou Krista alebo evanjeliárom a vedľa kňaza. Kajúcnik vyznáva svoje hriechy, po čom dostáva duchovné poučenie od kňaza, ktorý má pôsobiť skôr ako lekár než ako sudca. Keď kňaz prednáša modlitbu rozhrešenia, kajúcnik skloní hlavu, aby ho kňaz mohol prikryť koncom epitrachila. Je to symbolické a hmatateľné znamenie, že Božia milosť zastrela kajúcnika a navrátila ho do stavu priateľstva s Bohom.

Zdroj: God Is Love, Grade 1, God with us Publications 2001. Vybral a preložil o. Ján Krupa

Please follow and like us:


Nasledujúce: Katechéza pre deti: Božia rodina miluje Boha (16. časť)

Predchádzajúce: Katechéza pre deti: Je nám odpustené (14. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings