Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup (17. november)

Gregora Divotvorcu (cca 213 – 270) historici stotožňujú so študentom Origena Alexandrijského Teodorom, ktorý venoval ďakovnú reč Origenovi, keď bol promovaný v Cézarei Prímorskej okolo roku 240. Gregor bol teda bohatý pohan z mesta Neocézarea v Ponte, ktorého Origenes obrátil na kresťanstvo.

Keď sa Gregor (všeobecne sa predpokladá, že je to jeho krstné meno) vrátil do svojho rodného mesta, ustanovili ho tam biskupa a preslávil sa ako veľký evanjelizátor.

Početné rozprávania o Gregorových znameniach a zázrakoch (exorcizmy, uzdravenia a videnia) mu neskôr dali titul „Divotvorca“ (po grécky Thaumaturgos) a posmrtne sa stal jedným z pilierov Kapadóckej cirkvi, ako autoritu Gregora vyzdvihovali neskorší Kapadócki otcovia.

Gregor patril medzi biskupov prítomných na Antiochijskej synode v rokoch 264 – 265, ktorá odsúdila Pavla zo Samosaty.

Gregorovými hlavnými teologickými dielami sú: Kánonický list, ktorý demonštruje stav cirkevnej disciplíny v treťom storočí, a Ekthesis o viere, ktorá je pokusom načrtnúť vyváženú trojičnú teológiu medzi dvoma extrémami, monarchianizmom a triteizmom. Gregorovo myslenie je silne ovplyvnené Origenovými predpokladmi.

Zdroj: The Westminster Handbook to Patristic Theology. Z anglického jazyka preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_Thaumaturgus


Nasledujúce: Dnes je uvedený do Pánovho domu prečistý chrám Spasiteľa (21. november)
Predchádzajúce: Filipovka: duchovná príprava veriacich byzantskej tradície na Vianoce