Katechéza pre deti: Robíme chyby (13. časť)

Boh stvoril ľudí, aby milovali. Boh miluje každého. Boh chce, aby ľudia boli k sebe dobrí.   

Boh chce, aby sme si ctili svojich rodičov. Keď si ich nectíme, nekráčame po Božej ceste. Ranili sme svojich rodičov.

Boh chce, aby sme milovali svojich bratov, sestry a priateľov. Keď nás brat alebo sestra udrie, bolí to. Keď ich udrieme my, bolí to. Keď sa s nami priateľ nedelí, cítime sa zranení. Keď sa nedelíme s priateľom, zraňujeme ho. Nekráčali sme po Božej ceste.

Dnešné poučenie je o tom, že máme milovať a odpúšťať. Ježiš nás učil, že tieto dve slová patria k sebe. Vypočujte si príbeh, ktorý má dve časti. Chcem, aby ste mi potom povedali, aký je medzi nimi rozdiel.

Jedného dňa sa Michal hral v detskej izbe v blízkosti police s knihami, pri ktorej sedela jeho sestra Alžbeta a čítala si knihu. Aj Michal si chcel vziať knihu z police, ale urobil to tak nešikovne, že jedna kniha spadla Alžbete na hlavu. „Au, ublížil si mi,“ povedala Alžbeta. „Nechcel som,“ odpovedal Michal. Alžbeta sedela a niekoľko sekúnd si šúchala hlavu.

Neskôr, a to je druhá časť príbehu, sa Michal hral v kúte. Nevšimol si, že sa za ním prikradla Alžbeta. Udrela Michala knihou. „To je za to, že si ma predtým udrel,“ povedala Alžbeta, keď odchádzala preč.

V oboch častiach príbehu niekto dostal úder knihou. Je nejaký rozdiel v tom, čo sa stalo? Áno. Michal udrel Alžbetu náhodou a Alžbeta udrela Michala úmyselne.

Niekedy druhým ublížime náhodou. Cítime sa zle. Povieme: „Je mi to ľúto. Prepáč!“

Niekedy druhým ublížime zámerne. Je to chyba. Je to zlé. Je to hriech.

Čo robíme, keď zhrešíme? Prosíme o odpustenie. Snažíme sa veci napraviť. Snažíme sa neurobiť znova chybu.

Prosíme Boha, aby nám odpustil. Boh nechce, aby sa ľudia navzájom zraňovali. Boh chce, aby sme sa navzájom milovali.

Vyber a doplň vhodné slovo do vety:

Boh miluje __________ človeka.

Boh nechce aby sme sa __________ zraňovali.

Boh nechce, aby sme __________.

Prosíme Boha, aby nám __________.

hrešili / úmyselne / odpustil / každého

Pre rodičov:

Keď hrešíme, konáme proti Božiemu plánu

Boh je darca života. On je vzorom našej prirodzenosti. Každý z nás – a všetko v nás – je zamerané na neho. Odrezaní od neho nemáme život. Kvet vytrhnutý z pôdy vyzerá chvíľu krásne, ale v skutočnosti odumiera alebo je mŕtvy, pretože bol odrezaný od samotného zdroja, ktorý mu dáva život. Človek napojený na respirátor je „živý“ – no je toto „život“? Adam sa pokúšal nájsť život na vlastnú päsť, „robiť si vlastné veci“, vytvoriť si vlastný zmysel, „stať sa bohom“ vlastným spôsobom. Sám seba urobil kritériom a meradlom všetkej reality. Bol frustrovaný, pretože to nie je možné. Nebol v súlade so stvorením a realitou, bol frustrovaný, pretože to nie je možné. Bol mimo súladu so stvorením a realitou, bol rozpoltený a nesústredený. Pre pád už neodrážame Boží obraz ľahko, ako sme mali. V takomto stave sme sa narodili ako deti Adamovho rodu. Niečo nie je v poriadku. To, čo sme, zostáva. Stále sme Božím obrazom, a preto je každý ľudský život dôležitý a vzácny od prvého okamihu počatia. Ale proces rastu do podoby bol pozastavený. Stále sa podobáme svojmu Otcovi, ale nie sme ako on. Ako hovoria hymny byzantskej pohrebnej bohoslužby:

„Pane, ktorý si ma vlastnou rukou stvoril z ničoho a ozdobil si ma svojím božským obrazom, a keď som prestúpil tvoje prikázanie, zvrhol si ma do prachu, z ktorého som bol stvorený: ráč ma, Pane, navrátiť k tvojej podobe, aby sa vo mne obnovila moja pôvodná krása. Som obrazom tvojej nevýslovnej slávy, aj keď nosím rany hriechov. Zhliadni so súcitom na svoje stvorenie, Pane, a očisti ma vo svojom milosrdenstve.“

Potrebujeme navrátiť podobnosť

Vesmír čaká, že budeme tým, čím máme byť. Kým sa tak nestane, všetko je v nerovnováhe a zostane to tak, kým sa nevrátime tam, kam patríme. Je to ako v podobenstve o márnotratnom synovi (Lk 15, 1 – 32): chlapec bol sám sebou, až keď sa vrátil do správneho vzťahu so svojím otcom… Jediné, čo treba urobiť, je obnoviť podobnosť, ktorú máme mať s Bohom.

Definujú nás naše vzťahy

Jedným z jasných príkladov tejto zlomenosti a deformácie človečenstva je smerovanie našej súčasnej spoločnosti k individualizmu, ktorý je matkou mnohých ziel… Hovorí sa nám, že musíme byť sami sebou, nájsť sami seba, rozvíjať sa, presadzovať sa, propagovať sa – zatiaľ čo Kristus v evanjeliu trvá na tom, že musíme zaprieť sami seba a stať sa služobníkmi.

Kresťanská vízia tvrdí, že pre Boží obraz je charakteristický vzťah, nie individualita. V Trojici nie sú traja jednotlivci, ale tri osoby, ktoré poznáme podľa ich vzťahov. Sme stvorení na tento obraz. Nemáme byť ani tak jednotlivcami, ako skôr osobami, a v tom je veľký rozdiel. Individualita oddeľuje: definujeme sa v zmysle toho, čo nás odlišuje a oddeľuje, a to vedie k disharmónii. Osoby sú známe podľa ich vzájomného vzťahu. Keď teda chceme vedieť, kto sme, nemali by sme sa pozerať na to, čo nás oddeľuje od ostatných, ale na to, čo nás spája, pretože sme na obraz Boha, ktorý je Otec, Syn a Svätý Duch.

Zdroj: God Is Love, Grade 1, God with us Publication 2001. Vybral a preložil o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Katechéza pre deti: Je nám odpustené (14. časť)

Predchádzajúce: Katechéza pre deti: Milujeme sa navzájom (12. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings