Katechéza pre deti: Je nám odpustené (14. časť)

Boh nás stvoril, aby sme milovali. Boh nechce, aby sme ubližovali. Boh nechce, aby sme ubližovali iným.

Keď druhým ubližujeme úmyselne, je to zlé. Je to chyba. Nazýva sa to hriech.

Hovoríme „prepáč, je mi to ľúto“ osobe, ktorej sme ublížili. Snažíme sa to napraviť.

Ak je ťažké povedať „prepáč, je mi to ľúto“, poprosíme Svätého Ducha, aby nám pomohol. Svätého Ducha sme dostali pri krste. Svätý Duch je poslaný Bohom, aby nám pomáhal milovať a starať sa o seba navzájom.

„Prepáč, je mi to ľúto“ hovoríme aj Bohu. Keď ubližujeme druhým, nekráčali sme po Božej ceste. Je nám ľúto, že sme nekráčali po Božej ceste.  

Ježiš povedal, že keď hrešíme, sme ako stratené ovce. Ježiš nechce, aby sme boli stratení. Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier.“

Ježiš nás ako dobrý pastier bude hľadať, keď sa stratíme. Privedie nás späť k Otcovi.

Boh Otec nás miluje. Podobne ako otec márnotratného syna, aj Boh chce, aby sme sa vrátili domov k nemu.

Keď som zhrešil, Ježiš ma privedie späť k Otcovi. Boh, náš Otec, nám vždy odpustí. Je to úžasné, keď nám je odpustené.

Zopakujme si to: Dnes sme sa dozvedeli, že Ježiš sa nazval dobrým pastierom. Kam nás Ježiš povedie? (k Otcovi) Keď sme zhrešili, kto nám vždy odpustí? (Otec) Je úžasné, keď nám je odpustené!

Vyber vhodné slovo a doplň do vety:

Ježiš sa nazval dobrým ___________.

Nechce, aby ovce ___________.

Keď hrešíme, sme ako stratené ______.

Ježiš je dobrý pastier, ktorý nás vždy privedie späť k ________.

Keď zhrešíme, Otec nám vždy _________.

Otec nás nikdy neprestane _________.

zablúdili / pastierom / Otcovi / ovce / odpustí /milovať

Pre rodičov:

Stratená ovca

Hoci predstava o Ježišovi ako pastierovi nie je vo východnej teológii úplne rozvinutá, tento obraz je biblický (Ján 10, 11: „Ja som dobrý pastier“). Napriek našej neagrárnej spoločnosti deti chápu tento obraz a pastiera vnímajú ako rodičovskú postavu. V príbehu o stratenej ovci (Matúš  18, 12 – 13) sa Ježiš výslovne nespomína ako „dobrý pastier“ – táto zmienka je u Jána 10, 11. Tieto dva príbehy sú použité spoločne, aby predstavili obraz a príbeh, ktoré slúžia na poučenie o trvalej Božej láske k nám.

Pôstna večiereň s obradom zmierenia

V Syropôstnu nedeľu, ktorá je posledným dňom pred Veľkým pôstom, nám naša východná tradícia ponúka príležitosť zmieriť sa navzájom počas pôstnej večierne s obradom zmierania. Ako cirkevná rodina sa najmä na tejto bohoslužbe spoločne učíme milovať a odpúšťať.

Pokánie

Metanoia alebo pokánie je ústrednou témou východnej kresťanskej spirituality, pretože výstižne opisuje celý náš pohyb smerom k Bohu, priťahovaný a nesený jeho milosťou. Začína sa vnútornou zmenou postoja a prejavuje sa vonkajšou zmenou správania, čo vedie k neustálemu rastu.

Pokánie sa nikdy nekončí. Zahŕňa nielen odvrátenie sa od hriechu a nemorálnosti, ale aj kontinuálne zdokonaľované presmerovanie a zjednotenie celej našej bytosti smerom k samotnému Centru nášho bytia. Sme povolaní postupne podriaďovať svoju telesnosť svojmu rozumu a svoj rozum svojmu „srdcu/duchu“ a svojho ducha Božiemu Duchu. Práve za túto kontinuálnu zmenu zamerania sa často modlíme na našich bohoslužbách: „Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána“ (božská liturgia)

Prosba o odpustenie je súčasťou kľúčovej zložky východného kresťanstva, totiž pokánia. Púštni a cirkevní Otcovia veľa písali o pokání alebo metanoii. Náš život má byť prežívaný s pokáním v jadre nášho života. Príkladom toho je Ježišova modlitba: „Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.“

Zdroj: God Is Love, Grade 1, God with us Publication 2001. Vybral a preložil o. Ján Krupa.

Zdroj obrázka: https://www.uncutmountainsupply.com/icons/of-christ/icon-of-the-good-shepherd-20th-c-11s38/

Please follow and like us:


Nasledujúce: Katechéza pre deti: Učíme sa odpúšťať (15. časť)

Predchádzajúce: Katechéza pre deti: Robíme chyby (13. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings