Katechéza pre deti: Božia rodina spieva žalmy (17. časť)

Božia rodina uctieva Boha. Boha uctievame mnohými spôsobmi. Klaniame sa Bohu. Bohu sa klaniame, pretože nás stvoril. Spievame chvály Bohu. Bohu spievame chvály, pretože je veľký.

Dávno pred Ježišovým narodením vládol Božiemu ľudu kráľ Dávid. Miloval Boha. Hral na harfe. Napísal mnoho chválospevov. Dávidove piesne sa nazývajú žalmy.

V Biblii je celá kniha nazývaná Žalmy. Je plná piesní, ktoré Dávid a ďalší ľudia, ktorí milovali Boha, spievali Bohu.

Dodnes sa spievajú Dávidove piesne. Spievame: „Chváľ, duša moja, Pána!“ Keď spievame, chválime Božie meno. „Nech je požehnané Pánovo meno!“ Spievame: „Chváľte Pána z nebies! Aleluja!“

Raz musel Dávid prosiť Boha o odpustenie. Dávid hrozne zhrešil.

Dávid napísal: „Zmiluj sa nado mnou, Bože, pre svoje milosrdenstvo… znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu.“

Dávid prosil Boha, aby sa nad ním zmiloval. O Božie milosrdenstvo prosíme neustále počas božskej liturgie. Hovoríme: „Pane, zmiluj sa.“

Dávid svojimi slovami prosil Boha, aby ho zbavil hriechu, tak ako my prosíme Boha, aby nám odpustil. Dávid sa cítil špinavý, keď zhrešil. Mnohí ľudia majú pocit, že Dávidove slová hovoria o tom, čo majú v srdci, keď zhrešili.

Dávid vedel, že keď hrešíme, odvraciame sa od Boha. Chcel byť opäť v Božej prítomnosti, preto napísal: „Neodvrhuj ma spred svojej tváre.“

Zopakujme si to: O kom sme sa dnes učili? (o Dávidovi) Čím prejavil svoju lásku k Bohu? (Písal žalmy) Hovoríme niekedy slová, ktoré napísal Dávid? (Áno) Povedz nejaký príklad? („Nech je požehnané Pánovo meno,“ „Aleluja“ a „Zmiluj sa nado mnou…“)

Vyber vhodné slovo a doplň do vety:

Dlho pred narodením Ježiša vládol Božiemu ľudu kráľ _______.  Miloval ______. Hral na _______. Napísal mnoho ______________. Dávidove piesne sa nazývajú _______. Dávidove slová počúvame v __________.

Boha/ Dávid / harfe / žalmy / chválospevov / liturgii

Pre rodičov:

Kniha žalmov

Ústredným bodom dnešného poučenia je Kniha žalmov – Žaltár (cirkevnoslovansky: Psaltir).  Mnohé žalmy, ale nie všetky, sa pripisujú izraelskému kráľovi Dávidovi. Kniha žalmov pochádza z roku 1000 pred Kristom (= pred naším letopočtom).

Dávid

Dávidov vzostup z pastiera na kráľa so všetkými farbistými a nezabudnuteľnými príbehmi o jeho činoch a útekoch pred smrťou sú zaznamenané v dvoch starozákonných Samuelových knihách. Dávid je synom Jesseho, potomka Júdu z dvanástich izraelských kmeňov. Z jeho pokolenia vzišiel Ježiš.

Žalmy

Kniha žalmov je jednou najobľúbenejších biblických kníh, ktorú dnes mnohí ľudia používajú ako osobnú modlitbovú knihu. Žaltár je zároveň knihou piesní a modlitieb Cirkvi. Žaltár je poézia a je široko používaný na bohoslužbách.

Bohoslužobné používanie

Cirkev používa všetkých 150 žalmov na bohoslužbách hodiniek počas liturgického roka. Vďaka krásnym poetickým slovám, rytmu a obrazom sa vety žalmov stali nezabudnuteľnými a často citovanými.

Božská liturgia používa vety zo žalmov v mnohých hymnoch a najmä v antifónach (žalmy 91(92), 92(93) a 94(95). Treba poznamenať, že počnúc 9. žalmom má každý žalm dve čísla: jedno označuje hebrejskú verziu a druhé poukazuje na grécku verziu zoradenia žalmov v Žaltári.

Liturgické uctievanie

Keď začneme čítať Starý zákon, všimneme si množstvo rôznych literárnych žánrov alebo metód, ktoré biblickí autori používajú: historické rozprávanie, zákon, proroctvo, poézia, didaktický príbeh, apokalyptická literatúra a iné. Každá literárna forma má osobitný význam a autor si ju vybral, aby vyjadril určité aspekty božskej skutočnosti, ktorá mu bola zjavená.

Autentický kresťanský život v sebe spája správne učenie, správny liturgický prejav, hlboké city a vzájomnú lásku. Viera v Boha nemôže byť len oddeleným intelektuálnym súhlasom, ale má byť záležitosťou srdca. Náš prístup k liturgickému uctievaniu by teda mal byť zbožnosťou: úprimným darovaním sa Bohu prostredníctvom prežívania bohoslužieb.

Liturgické vyjadrenie

Základný rozmer liturgickej zbožnosti zahŕňa schopnosť vyjadriť spoločnými slovami a gestami náš vzťah k Bohu, ktorý je hlboko osobný a zároveň zakorenený v Tradícii. Byť plne človekom si vyžaduje komunikáciu. Uvedomujeme si, že s človekom, ktorý by sa nikdy nerozprával s druhým ani slovami, ani znakmi, by bolo niečo veľmi zlé. Ako rozumné bytosti používame slová, aby sme vyjadrili význam, myšlienky, pocity a emócie, naše túžby a záľuby a naše vnímanie krásy, ktorú vidíme vo svete okolo nás. Často zisťujeme, že naše vlastné slová nestačia na vyjadrenie tých aspektov nášho najhlbšieho ja, o ktoré sa snažíme podeliť s druhým. Vtedy sa ľudia nevyhnutne uchyľujú k rituálu/obradu.

Zdroj: God Is Love, Grade 1, God with us Publications 2001. Vybral a preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.blessedmart.com/shop/hand-painted-icons/holy-prophet-king-david-raised-border/

Please follow and like us:


Nasledujúce: Katechéza pre deti: Nášho presbytera voláme a oslovujeme „otec“ (18. časť)

Predchádzajúce: Katechéza pre deti: Božia rodina miluje Boha (16. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings