Katechéza pre deti: Milujeme sa navzájom (12. časť)

Ježiš je Boží Syn. Ježiš prišiel na zem, aby nás viedol k Bohu. Ježiš nás učil o Bohu a o živote.

Najdôležitejšie poučenie, ktoré nám Ježiš zanechal, má tri slová: Milujte sa navzájom! Boh chce, aby sme milovali jeden druhého.

Jedna vec je vedieť, čo máme robiť, a druhá vec je skutočne to robiť. Učíme sa žiť tak, ako to učil Ježiš. Učíme sa, ako kráčať po Božej ceste.

Boh nás miluje. Boh sa o nás stará. Boh nám dáva ľudí, ktorí nás milujú a starajú sa o nás.

Učíme sa od ľudí, ktorí nás majú radi. Oni nám pomáhajú učiť sa o Bohu.

Boh povedal: „Cti si svojich rodičov.“

„Ctiť si“ znamená rešpektovať a poslúchať. „Ctiť si“ znamená milovať a slúžiť.

Milujeme svoju rodinu. Naši príbuzní nám pomáhajú naučiť sa deliť.

Naši priatelia sú darom od Boha. Niektorí ľudia majú veľa priateľov. Niektorí ľudia majú len niekoľko priateľov.

S našimi priateľmi sa hráme. S našimi priateľmi sa delíme. Našim priateľom pomáhame. S našimi priateľmi sa modlíme. Milujeme sa navzájom.

Čo ak niekoho nepoznáme? Mali by sme k nemu byť aj tak milí? Áno.

Sme k nemu láskaví, pretože ho stvoril Boh. Boh miluje každého, koho stvoril. Boh chce, aby sme sa navzájom milovali. To je Božia cesta. Keď sa navzájom milujeme, kráčame po Božej ceste.

Zopakujme si to: Dnes sme sa naučili, že Boh chce, aby sme si ctili svojich rodičov a milovali sa navzájom. Akým spôsobom si ctíme svojich rodičov? (keď ich milujeme, keď im slúžime, keď ich poslúchame a rešpektujeme).

Vyber a doplň vhodné slová do vety:

Kto ťa miluje a stará sa o teba? _________. Rodičia ti pomáhajú učiť sa o ______. Rodičov si mám ______. Ctiť si znamená milovať a ________, poslúchať a _____________. Milujeme sa __________. Sme láskaví k ľuďom, pretože ich ________ Boh. Toto je Božia _______. Kráčame po Božej ceste, keď __________ jeden druhého.

Bohu / rodičia / ctiť / slúžiť / rešpektovať / slúžiť / navzájom / stvoril / cesta / milujeme

Pre rodičov:

Kto ťa miluje?

Nie všetky deti majú rodičov, ktorí im prejavujú láskyplnú starostlivosť a záujem. V tejto katechéze buďte obzvlášť citliví na rodinnú situáciu svojich detí.

Rodičia a deti

Každý robí chyby. Predstavením domova ako miesta, kde sa učíme láske a odpúšťaniu, nás táto katechéza učí, že deti aj rodičia potrebujú odpustenie. Deti o odpustenie nielen prosia, ale ho aj ponúkajú. Keď rodičia priznávajú svoje vlastné chyby, aj deti sa naučia priznávať si chyby. Vtedy sa všetci zúčastnení učia ponúkať odpustenie.

Ctiť si rodičov

Najčastejším previnením v živote dieťaťa je skutok neposlušnosti voči rodičom. Preto sa neposlušnosť ponúka ako odrazový mostík pre diskusiu o ďalších previneniach. Ponúka sa v kontexte úcty k rodičom, keďže poslúchame nie zo zmyslu pre povinnosť alebo zo strachu z trestu, ale z úcty, ktorá prináleží tým, ktorí sa o nás starali. Podobne aj Boha poslúchame z úcty. „Úcta“ je základnou predstavou v náboženskom chápaní, no ťažko sa vyučuje v dnešnej rovnostárskej, individualistickej spoločnosti. Vítané sú osobné príklady úcty ako rešpektu a služby, aby sme pomohli vytvoriť túto cennú predstavu.

Deti a modlitba

Najlepší spôsob, ako môžu rodičia uviesť svoje deti do modlitby, je modliť sa spolu s nimi. Deti začnú vnímať modlitbu ako bežnú súčasť života, ktorou v nebeskom kráľovstve modlitba je.

Zdroj: God Is Love, Grade 1, God with us Publication 2001. Vybral a preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://dominikani.sk/maj-2020-rec-na-vrchu-mt-5-7/

Please follow and like us:


Nasledujúce: Katechéza pre deti: Robíme chyby (13. časť)

Predchádzajúce: Katechéza pre deti: Ježiš nás učil prosiť o odpustenie (11. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings