Katechéza pre deti: Božia láska (7. časť)

Biblia nás poučuje o Bohu. Dozvedáme sa, že Boh nás stvoril a miluje nás.

Môžeme sa poučiť z príbehov v Biblii. Jeden príbeh je o Božom ľude. Nazýva sa príbeh Exodu – hromadného odchodu.

Otroctvo nie je dobrá vec. Celé skupiny ľudí boli otrokmi iných skupín ľudí. Izraeliti v Starom zákone – Bohom vyvolený ľud – boli otrokmi Egypťanov.

Boží ľud bol zotročený dávno pred Ježišovým narodením. Otročil v egyptskej krajine. Jeho páni ho nútili, aby veľmi ťažko pracoval. Boh nechcel, aby jeho ľud ďalej otročil. Poslal Mojžiša, aby ho vyslobodil. Mojžiš vyviedol Bohom vyvolený ľud z Egypta.

Mojžiš viedol Boží ľud k Červenému moru. Ako dokázali prejsť cez more, aby unikli pred vojakmi? Boh povedal Mojžišovi, aby zdvihol svoju palicu a vystrel ruku. Mojžiš urobil tak, ako mu Pán prikázal, a more sa otvorilo. Bohom vyvolený ľud prešiel cez more! Vojaci sa pokúšali prenasledovať tento ľud. More sa zavrelo a pohltilo vojakov.

Boží ľud bol slobodný! Spoznal, že Boh ho miluje. Mojžiš zaspieval Pánovi pieseň. Jeden verš hovorí: „Moja sila a udatnosť je Pán“ (Exodus 15, 2). Z tohto príbehu sa dozvedáme, že Boh miluje svoj ľud.

Toto nie je koniec príbehu. Boh chcel, aby jeho ľud žil pohromade v svornosti. Boh chcel svoj ľud naučiť, ako má žiť. Mojžiš vystúpil na vrch. Boh dal Mojžišovi pravidlá, aby jeho ľud naučil, ako má žiť. Boh im dal desať pravidiel, ktorými sa mali riadiť.

Tieto pravidlá sa nazývajú Desať prikázaní či Desatoro Božích prikázaní či Dekalóg. Dodnes sa nimi riadime. Jedno z nich znie: „Cti svojho otca a svoju matku.“ Ďalšie sú napríklad: „Nezabiješ. Nepokradneš. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.“

Zopakujme si: Exodus je biblický príbeh o láske. Dozvedáme sa, že Boh miluje svoj ľud. Dozvedáme sa, že Boh má pravidlá, ktoré nám pomáhajú žiť tak, ako to On chce.

Vyber a doplň vhodné slová do vety:

Boh miluje svoj ľud. Boh vyslobodil svoj ľud z otroctva. Boh rozdelil Červené more a previedol svoj ľud cezeň. Potom sa Červené ______ uzavrelo. Neskôr Boh dal Mojžišovi _______ prikázaní.

Boh poslal _________, aby vyslobodil Jeho ľud. Mojžiš vyviedol ľud z __________. Boh dal svojmu ľudu pravidlá, ktoré mali dodržiavať, nazývané __________.

desať / more / Mojžiša / Desatoro / otroctva

Pre rodičov:

Exodus – hromadný odchod – bol pre Izraelitov skúsenosťou vykúpenia. Exodus je hlavný príbeh vykúpenia v Starom zákone a je základom pre skúsenosť vykúpenia kresťanov. Medzi dve z mnohých paralel patria nasledujúce: 1) práve tak, ako si Boh vybral Mojžiša, aby vyviedol ľud zo života v otroctve Egypťanom, Boh poslal svojho Syna Ježiša, aby nás vyviedol z nášho života v otroctve hriechu; a 2) v príbehu Exodu čítame o zmluve, ktorú Boh uzavrel so svojím ľudom a ktorá zahŕňala Desať prikázaní. Boh poslal Ježiša, aby začal Novú zmluvu. Obe skúsenosti a všetky skúsenosti vykúpenia sú znamením Božej lásky.

Príbeh Exodu zažíva Cirkev novým spôsobom počas Veľkého a Svätého týždňa, v ktorom slávime smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Ohlasujeme našu vieru, že „nová Pascha nás ožiarila“ (Paschálna stichira). Kristus naplnil duchovný význam exodu vyslobodením celého ľudského pokolenia z otroctva hriechu. Táto spása je oveľa univerzálnejšia ako exodus z fyzického otroctva na jednom odľahlom mieste a v dávnej dobe. Aby verejne vyhlásil túto novú zmluvu, Ježiš ustanovil Eucharistiu, aby naplnil paschálnu večeru, ktorú Židia slávnostne jedli, aby si pripomenuli udalosti exodu.

Tieto udalosti v Kristovom živote sa odohrali počas Paschy, najsvätejšieho sviatku židovského náboženského roka. Pascha oslavovala vyslobodenie Izraelitov z otroctva v Egypte a ich exodus do Zasľúbenej zeme. Zázraky, ktoré Boh vykonal v ich prospech, aby ich oslobodil, sa pripomínali prostredníctvom rôznych obradov. Najdôležitejším z nich bolo obetovanie veľkonočného alebo paschálneho baránka. Podľa starozákonnej knihy Exodus každá židovská rodina zabíjala baránka a jeho krvou sa natierali veraje vchodových dverí. Pohroma, ktorá zabíjala prvorodených synov, obišla domy, ktoré boli označené krvou baránka. Smrť „obišla“ Bohom vyvolený ľud.

Zdroj: God Is Love, Grade 1, God with us Publication 2001. Vybral a preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.uncutmountainsupply.com/icons/of-saints/by-name/t-u/icon-of-the-prophet-moses-crossing-the-red-sea-1mo38/

Please follow and like us:


Nasledujúce: Katechéza pre deti: Ježiš je Boží Syn (8. časť)

Predchádzajúce: Katechéza pre deti: Božie slovo (6. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings