Katechéza pre deti: Božia rodina miluje Boha (16. časť)

Našu cirkevnú rodinu spája láska. Naša cirkevná rodina miluje Boha. Naša cirkevná rodina je Božou rodinou.

Súčasťou Božej rodiny sú svätí. Ikony svätých máme v chráme našej cirkevnej rodiny.

Svätí konali Božie dielo. Boli blízki Bohu. Tu je niekoľko svätých, ktorých treba poznať:

Rodina svätej Barbory nebola kresťanská. Barbora chcela byť kresťankou. Jej otec sa nahneval, keď mu to povedala. Barbora bola pevná vo svojom rozhodnutí a pomohla ďalšej žene, svätej Juliane, aby sa tiež stala kresťankou.

Svätý Bazil miloval deti. Otváral domovy, aby sa postaral o deti, ktoré nemali rodičov.

Svätý Mikuláš rád pomáhal ľuďom. Raz nastala veľká búrka. Zázračne pomohol námorníkom, ktorých loď sa potápala. Inokedy pomohol chudobnej rodine, keď im neskoro v noci hodil cez otvorené okno dnu mešce s peniazmi.

Svätí milovali všetkých a slúžili im. Chceme byť ako svätí. Modlíme sa k nim, aby nám pomáhali konať Božie dielo.

Svätí sú členmi Božej rodiny. Členom Božej rodiny si sa stal, keď ťa pokrstili. Členovia našej cirkevnej rodiny majú spoločné meno „kresťan“. Pochádza z druhého mena, ktorým nazývame Ježiša – „Kristus.“

Keď ťa pokrstili, tiež ti dali meno nejakého svätého. Svätých si uctievame tým, že prijímame ich mená. Poznáš svätca, po ktorom máš meno – svojho patróna? O tvojom svätom patrónovi ti môžu porozprávať tvoji rodičia.

Je úžasné byť kresťanom. Je úžasné byť členom Božej rodiny.

Inými slovami: Keďže sme kresťania, našimi hrdinami a hrdinkami sú svätí. Svätí konali veľké skutky pre Boha – starali sa o druhých, boli odvážni, niektorí dokonca robili zázraky. Boh chce, aby sme sa navzájom milovali a starali sa o seba. Svätí sú naším príkladom. Modlíme sa k nim, aby nám pomáhali. Svätí sú v nebi. Klaňajú sa Bohu spolu s nami. Všetci sme jedna rodina, Božia rodina! Keď sa dostaneme do neba, stretneme sa s veľkým zástupom svätých.

Zopakujme si to: Kto sa s nami klania Bohu? (svätí) Kto je s nami v Božej rodine? (svätí) Kto je to svätý? (Je to človek, ktorý konal Božie dielo a bol blízky Bohu)

Vyber vhodné slovo a doplň do vety:

Našu cirkevnú ________ spája láska.

Naša cirkevná rodina miluje ______.

Naša cirkevná rodina je _______ rodinou.

Súčasťou Božej rodiny sú _______.

Svätí milovali _________.

Svätí sú členmi Božej ________.

Členmi Božej rodiny sme sa stali, keď nás _________.

Svätých si uctievame tým, že prijímame ich ______.

Boha / rodinu / Božou / svätí /rodiny / každého / pokrstili / mená

Pre rodičov:

Ikony svätých

Ikony sú pomôckou pri meditácii a modlitbe. Ikony sa nazývajú „oknami“, cez ktoré môžeme nazrieť do ticha a pokoja neba. Neuctievame si ikony ako predmety, ale osoby, ktoré sú zobrazené na ikonách.

Prvoradou úlohou ikonopisca je vyzdvihnúť duchovné vlastnosti Krista, Bohorodičky a svätých. Na rozdiel od sôch alebo takzvaného realistického maliarstva snažiaceho sa dosiahnuť podobnosť fyzického tela, ikona je prítomnosťou duchovného tela. Jej cieľom je preniesť nás ponad materiál, z ktorého je vytvorená, a vniesť nás do prítomnosti osoby alebo udalosti.

Spoločenstvo svätých

Cirkev ako rodina má aj dimenziu presahujúcu čas. Učenie o spoločenstve svätých sa spomína v Apoštolskom vyznaní viery: „Verím v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov…“ Keďže všetci sme jedno telo s Kristom ako hlavou, sme navždy spojení s tými, ktorí boli a sú v Kristovom tele. Sme jedna rodina tu na zemi aj v nebi.

Pripomínanie svätých

V moderných cirkevných kalendároch sa každý deň v roku pripomína aspoň jeden svätý. Jeden deň je venovaný spomienke na všetkých svätých, svätorečených aj neznámych. Tento sviatok Všetkých svätých sa v byzantských cirkvách slávi v prvú nedeľu po Päťdesiatnici na znak toho, že dar svätosti je najväčšou z chariziem daných Cirkvi prostredníctvom Svätého Ducha.

Príhovor svätých

Cirkev slávi aj sviatky svojich hrdinov viery, svätých. Svojou svätosťou a hrdinstvom pre vieru svätí zjavujú trvalé pôsobenie Svätého Ducha v živote Božieho ľudu. Svätí nenahrádzajú Krista ako jediného prostredníka medzi Bohom a ľudstvom (porov. 2 Tim 2, 5 – 6). Svätých prosíme, aby sa modlili a prihovárali za nás u Boha. Ich schopnosť pomáhať nám pochádza len z ich spojenia s Bohom. Tak ako prosíme druhých, aby sa za nás modlili, môžeme prosiť tých, ktorí už dosiahli zjednotenie s Bohom, aby sa modlili za nás.

Modlíme sa aj za svätých, aby sa neustále prehlbovala ich účasť na božskom živote. Naša úcta k svätým je vlastne znakom našej viery vo vzkriesenie a solidarity všetkých veriacich skrze Boha. Boh Abraháma, Izáka a Jakuba je Bohom živých, a nie mŕtvych (Lk 20, 37 – 38).

Zdroj: God Is Love, Grade 1, God with us Publications 2001. Vybral a preložil o. Ján Krupa

Please follow and like us:


Nasledujúce: Katechéza pre deti: Božia rodina spieva žalmy (17. časť)

Predchádzajúce: Katechéza pre deti: Učíme sa odpúšťať (15. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings