Katechéza pre deti: Klaniame sa Presvätej Trojici: Otcu i Synu i Svätému Duchu (20. časť)

Boh je Otec, Syn a Svätý Duch. Otec, Syn a Svätý Duch sú tri osoby Presvätej Trojice. Klaniame sa Bohu. Klaniame sa Presvätej Trojici. Neklaniame sa trom bohom, ale trom osobám v jednom Bohu.

Ako sa klaniame Presvätej Trojici? Keď sa prežehnávame. Aké slová pri tom hovoríme? (V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen).

Zakaždým, keď povieme „Otec, Syn a Svätý Duch“, klaniame sa Presvätej Trojici.

Presvätej Trojici sa klaniame, keď na božskej liturgii počujeme nášho kňaza povedať: „Milujme sa navzájom, aby sme jednomyseľne vyznávali…“ A vtedy odpovedáme: „Otca i Syna i Svätého Ducha, Trojicu jednopodstatnú a nedeliteľnú.“

Presvätej Trojici sa klaniame, keď na bohoslužbách hovoríme Doxológiu: „Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.“

Presvätej Trojici sa klaniame aj tým, že sa navzájom milujeme. Milujeme sa navzájom, ako sa milujú tri osoby Presvätej Trojice. Toto je najdôležitejší spôsob klaňania sa Presvätej Trojici.

Presvätá Trojica je spoločenstvo lásky – Boh je láska. Svätý Duch nám pomáha milovať sa navzájom. Ježiš Kristus otvoril brány neba pre všetkých, ktorí milujú Boha a seba navzájom.

Bohu sa klaniame ako Presvätej Trojici: Otcu i Synu i Svätému Duchu.

Zopakujme si to: Dnes sme sa naučili, že sa klaniame Presvätej Trojici. Vymenuj spôsoby, akými sa klaniame Presvätej Trojici (tým, že sa navzájom milujeme; tým, že robíme znamenie kríža, keď sa klaniame a hovoríme alebo počujeme meno Otca, Syna a Svätého Ducha; tým, že hovoríme doxológiu: Sláva Otcu i Synu a Svätému Duchu Svätému…).

Vyber a doplň vhodné slovo do vety:

Boh je Otec, _____ a Svätý Duch.

Otec, Syn a Svätý Duch sú tri osoby Presvätej _________.

Klaniame sa _____. __________ sa Presvätej Trojici.

Neklaniame sa trom _______, ale trom _________ v jednom Bohu.

Trojice / Syn / Bohu / Klaniame /osobám / bohom

Pre rodičov:

Milujte sa navzájom

Boh nás pozýva do vzťahu s Ním, no Boh sa zjavuje ako spoločenstvo Otca, Syna a Svätého Ducha. Sme pozvaní do tohto primárneho spoločenstva. Slávna ikona Presvätej Trojice v podobe Abrahámovej pohostinnosti (porov. Gn 18, 1 – 15) zobrazuje troch anjelov sediacich okolo stola. Harmóniou a prelínaním línií svojich tiel tvoria kruh, jednotu okolo chleba, ktorý naznačuje Eucharistiu. Kruh zostáva otvorený, pozýva nás, aby sme sa pripojili k tomuto spoločenstvu života a lásky. Našou vzájomnou pohostinnosťou sa stávame ako boh. Žalmista zvolal: „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu“ (Ž 132/133, 1). Charakteristickým znakom kresťanskej viery zostáva vzájomná láska (porov. Jn 15, 17; 1 Jn 4, 7 – 13) na obraz Trojice.

Jeden, avšak Traja

Boh, ktorý je nepoznateľný, nás z lásky oslovil a zjavil sa nám ako Otec, Syn a Svätý Duch. Táto najhlbšia ľudská skúsenosť s Bohom nám ukázala niečo zo živej Božej skutočnosti, ktorú by sme sami nikdy nedokázali objaviť. Vidíme, že Boh je Jeden, a zároveň Traja. Je jeden vo svojej podstate a bytí, jeden v činnosti a moci, ale tri osoby. Cirkevní otcovia opísali toto tajomstvo ako Presvätú Trojicu, posvätné spoločenstvo, ktoré nás pozýva k účasti na bohatstve Božieho života. Uvedomovali si, že tým, že sa Boh zjavil týmto spôsobom, sme dostali pohľad na samotnú prirodzenosť Nepoznateľného, aby sme mohli túžiť po spoločenstve s Ním.

Ikona Presvätej Trojice

Dogma o Trojici je základnou kresťanskou skúsenosťou. Nemožno vytvoriť obraz Boha, ikonopisectvo často predstavuje Svätú Trojicu v podobe troch anjelov, ktorí navštívili Abraháma pri Mamreho dube. „A znova sa mu [Abrahámovi] zjavil Pán pri terebintoch Mamreho, keď za najväčšej horúčavy dňa sedel pri vchode do stanu. Keď zdvihol oči, videl neďaleko seba stáť troch mužov. Len čo ich zbadal, utekal im od vchodu svojho stanu v ústrety, poklonil sa až k zemi (Gn 18, 1 – 2). Aby sa ukázalo, že patria nebeskému svetu, sú znázornení ako okrídlení anjeli.

Zdroj: God Is Love, Grade 1, God with us Publications 2001. Vybral a preložil o. Ján Krupa

Please follow and like us:


Nasledujúce: Katechéza pre deti: Pristupujeme k svätému prijímaniu (21. časť)

Predchádzajúce: Katechéza pre deti: Ježiša nazývame Pán (19. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings